Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Livets elementer

description
by

Binni Thorva

on 17 April 2009

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Livets elementer

Livets elementer Den egentlige knoglevæv er en krystal af kalsium og fosfor i forbindelse med ilt og brint.
Den "levende" del af knoglen er dog som andet levende væv. Bløddyr som f.eks. snegle, muslinger og andre skaldyr, har et ydre skelet eller exoskelet
som er lavet af kalk (kalsium karbonat). Diatomer er mikroskopiske algaer som lever i havets overflade. Diatomer regnes for at udføre halvdelen af fontosyntesen i havene. De er encellede men med kerne (eukaryotiske).

Diatomer har et exoskeleton af silica, egentlig samme kemiske formula som glas, sandkorn, stene og EDB chips. De "døde" strukturer Levende væve ædelgassene er for "snobbede" til at deltage i kemiske bindinger metaller har metalliske bånd, enten uregelmæssigt eller i store krystaller
metal + metal = metal metal og ikkemetal forbindes med ionbinding
metal + ikkemetal = salt
salte former krystaller og løses op som ioner i vand. ikkemetaller forbindes til hinanden
med en såkalt kovalent binding, en
meget stærk binding som ikke brydes
så let. Fire forskellige bindingstyper En bronze statue
er lavet af to metaller
(kobber og tin). Den
kan ikke opløses men
hvis man smelter den
kan metallerne skilles
fra hinanden. En krystal af kobber sulfid. Den er let opløselig i vand
hvor den former en negativ kobber ion og en
positiv sulfid ion. Kobber sulfid er en salt, en ionbinding
mellem et metal og et ikkemetal. En quarts krystal er silikon
og ilt forbundet met kovalent
binding som næsten kun
brydes med en stærk syre. Et stykke træ er, som alle andre
levende væve, lavet af organiske
materialer som sammenstår
næsten udelukkende af kul, ilt
og brint kovalent bundet til
hinanden. Organiske materialer: kulstof i molekuler som kan vokse kulhydrater - søde og seje Sukrose er den almindelige hvide sukker.

Den er en kombination af glukose (t.v.) og fruktose (t.h.)

Glukose er det primære produkt af fotosyntese. Den smager ikke helt så sød som sukker. Fruktose er en enklere form af glukose som er meget sødere. Honning indeholder meget fruktose. Vores tilværelse er afhængig af at de
grønne planter bruger solens energi
til at lave sukker. Planterne selv og de
dyr som spiser dem laver så sukker
om til alle de andre organiske stoffer
som vi bruger.

Vi er også afhængige af den ilt som
er et biprodukt af fotosyntesen. Vores
respiration er på en måde omvendt
fotosyntesis som kaldes forbrænding.

kuldioxid + vand + sol -> sukker + ilt Al levende væv består næsten
udelukkende af kulstof samt ilt og
brint. Kvælstof er desuden en væsentlig
del af proteiner.
Andre elementer kan have stor betydning,
f.eks. Ca, Cl, S, P, Fe, Cu, Mg, Zn - men kun
i mindre mængder. druesukker
= fructose hvid sukker = sukrose (glukose + fruktose) stivelse = glukose igen og igen cellulose = glukose igen og igen forskellen mellem stivelse og sellulose er at
den ene bruger alfa-glukose, den anden beta-glukose

forskellen er i forholdet mellem aldehyd gruppen (CH2OH) og det forbindende iltmolekyle proteiner og fedt
Full transcript