Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ze względu na zakres objętych ochroną elementów przyrody wyr

No description
by

Aria Agnes

on 4 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ze względu na zakres objętych ochroną elementów przyrody wyr

Sposoby ochrony przyrody
Ochrona częściowa
Ochrona czynna
Ochrona indywidualna obejmuje
Ze względu na zakres objętych ochroną elementów przyrody wyróżniamy:
ochronę indywidualną
ochronę gatunkową
ochroną obszarową
Ze względu na stopień ingerencji człowieka wyróżniamy ochronę bierną i czynną
Biorąc pod uwagę możliwośc gospodarczego wykorzystania przyrody, wyróżnia sią ochronę ścisłą i częściową
Ochrona bierna
Ochrona ścisła
1) Pojedyńcze osobniki danego gatunku
np. drzewa

2)Obiekty przyrody nieożywionej

np. głazy narzutowe
3)Małe elementy ekosystemów cenne dla zachowania różnorodności biologicznej:
np. wydmy
Ochrona gatunkowa
-podlegają jej wszystkie osobniki danego gatunku niezależnie od miejsca w którym przebywają
Ochrona obszarowa
-ma na celu zachowanie naturalnych procesów przyrodniczych takich jak
SUKCESJA EKOLOGICZNA
lub
EWOLUCJA BIOLOGICZNA
-mają na celu zachowanie obszarów cennych przyrodniczo w niezmienionym stanie
-polegają one na zabezpieczeniu terenu przed wpływami zewnętrznymi i powstrzymywaniu się od ingerencji w przyrodę
-polega ona na stosowaniu zabiegów zmierzających do zachowania lub przywrócenia pożądanego stanu liczebności konkretnych gatunków zamieszkujących dany ekosystem
-na obszarach znajdujących się po ochroną ścisłą, niedozwolona jest jakakolwiek ingerencja człowieka w ekosystem, chroni się też zachodzące na nich procesy przyrodnicze i występujące gatunki oraz ich siedliska
-na obszarach objętych ochroną cząściową dopuszcza się niektóre formy ingerencji człowieka w przyrodę
Kolejnym kryterium wyróżniania sposobów ichrony przyrody jest miejsce w którym realizuje się działania z nią związane
Ochrona
in situ
-występuje ona kiedy ochronę przeprowadza się w naturalnym miejscu występowania gatunków i elementów przyrody nieożywionej
Ochrona
ex situ
polega na ochronie poza miejscem naturalnego występowania gatunku
Odbudowę okreslonego gatunku którego populacja została wyniszczona na skutek działalności człowieka nazywana jest
RESTYTUCJĄ
Po restytucji gatunki wprowadza się na obszary ich naturalnego występowania, na których wcześniej wyginęły lub zostały wytępione.
Proces ten nazywamy REINTRODUKCJĄ
Cele ochrony przyrody
Dziękuję za uwagę
Prezentację przygotowała:

Daria Łuczków
klasa Ie
Full transcript