Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Pagbasa

No description
by

ellison swift

on 4 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Pagbasa

Mga Teorya sa
Pagbasa
Ayon sa aklat ni Mabilin, ang pagbabasa
ay may apat na teoryang dapat malaman.
Si William S. Gray, ang ama ng pagbasa, ay
nagbigay ng apat na hakbang sa pagbasa.
Ang mga kilalang manunulat ay nagbigay ng mga iba't-ibang kahulugan ng pagbabasa.
Ayon kay Silvey...
Ang pagbasa ay binibigyan mo ng kahulugan at pagkilala ang mga kaalamang nakalimbag batay sa pagkakasulat ng may-akda. Sa pamamagitan ng pag-justify ay napapalahad ng may-akda ang kanyang kaalaman at itinatanggap mo sa paraan ng pang-unawa at sa dating kaalaman.
Ayon kay Goodman...
Ang pagbabasa ay nakakabuo ng bagong kaalaman batay sa teksto o anomang impormasyong iyong binabasa. Dahil dun, ipinatutunayan ka na ikaw ay may kakahayang mag-isip at bumuo ng bagong kaalaman sa tulong nito.
Mga Teorya sa Pagbasa
Mga Hakbang sa Pagbasa
Kahulugan
Ayon kay McWhorter...
Ang pagbasa ay kailangan ng sapat na pag-iisip at pang-unawa sa mga simbolong nakalimbag o mga babasahin na kadalasang tinatawag nating teksto.
Ang pagbasa ay kabilang sa limang makrong kasanayang pagwika: (ang iba ay...)
Pakikinig
Pagsasalita
Pagsulat
Panonood
Pilosopiya ng Pagbasa
*Ang PAGBASA ay ang pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag upang mabigkas ng pasalita.
Kasama ang pagbabasa sa
itinuturing nating
"receptive or in-put
knowledge" o daan upang
matuklasan, maunawaan,
at matutuhan mo ang
mga kaalamang ipinahahayag
ng iyong kapwa.
Ayon kay Coady...
Importanteng isaalang-alang mo ang dating kaalaman sapagkat malaki ang maitutulong nito sa pag-unawa sa tekstong babasahin dahil ito ay magpapabilis sa pagkaka-unawa ng kaalaman mo.
Konklusyon...
Kapag hinalo-halo ang mga kahulugan na ibinigay, ang pagbasa ay isang transpormatibong komunikasyon sapagkat isa ito sa mabisang paraan sa pagtuklas ng bagong kaalaman sa tulong din ng dating kaalaman.
Persepsiyon
Unang hakbang upang kilalanin
ang mga nakalimbang na simbolo
o letra mula sa wastong pagbigkas
at pagbigay ng tamang kahulugan sa
mga salitang nabasa.
Komprehensyon
Inuunawa ang mga impormasyon sa
tekstong binasa gamit ang pag-isip, damdamin, at ang dating kaalaman.
Reaksyon
Asimilasyon
*Ito ang magiging hantungan kung papaano isasama at iuugnay ang dating kaalaman sa mga kaalamang nahinuha sa tekstong binasa.
Teoryang Bottom-Up
Ito ang teoryang nagsisimuula sa mga sunud-sunod na pagkilala sa mga nakalimbang na simbolo upang maibigay ang katumbas nitong tugon.
Ito ay nagsisimula sa mga bahagi ng teksto na kabilang na ang mga salita, parirala, pangungusap, at mga talatapara magkaroon ng buong pagkaunawa sa tekstong binasa.
Teoryang Top Down
Ang pag-unawa ay nagsisimula sa isipan ng mambabasa tungo sa tekstong kanyang binabasa.
Ang mambabasa ay isang aktibong kalahok sa
proseso ng pag-unawa sa teksto na may dati
ng kaalaman na nanatili sa kanyang isipan
at mayroon din siyang sariling kasanayan sa wikang ginagamit.
Teoryang Interaktibo
Ang teoryang ito ay nagpapakita ng
interaksyonsa pagitan ng manunulat
at mambabasa.
Dito nagagamap ang pagpapahayag ng
kaalaman ng manunulat sa teksto na binibigyang
pag-unawa naman ng mambabasa sa
pamamagitanng sariling wika at mga kaalaman.
Teoryang Iskima
Ang teoryang ito ay nagpapahalaga
ng dating kaalaman o paniniwalang
nakatanim sa isipan ng mambabasa
batay sa kanyang mga karanasan at
natutuhan.
*Ito rin ay ang pag-unawa sa lenggwahe ng awtor sa pamamagitan ng mga nasusulat na simbolo.
*Paraan din ito ng pagkilala, pagpapakahulugan at pagtataya sa mga simbolong nakalimbag.
KAHULUGAN AT KALIKASAN NG
P A G B A S A
-Prof. Lyn Tapaya
-Prof. Mica Abigail H. Tanyag
Proseso

sa
PAGBASA
-Prof. Eli Joy R. Que
Pagbasa
*PANGKAT 4
*Ang pagbasa sa akda
*Ang pag-unawa sa binasa
Ito ay nagbibigay pasya kung makatothanan ba o makabuluhan ang binasa.
a.) paraang intelektwal na ang bumabasa ay nagpapasya sa kawastuhan at lohika ng binasa
b.) emosyunal na ang bumabasa ay humanga sa estilo at nilalaman ng nabasang akda
Maipapakita sa 2 paraan:
Dalawang Paraan ng
-Prof. Kaycee Ann D. Bajalan
PAGBASA
TAHIMIK
@Isinasaalang-alang lamang ang sarili at layuning maunawaang mabuti ang binabasa.
MALAKAS
Full transcript