Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ

No description
by

GÖZDE UĞURLU

on 1 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ

KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ
DİK PRİZMALARIN ÖZELİKLERİ
Tabanları herhangi bir çokgensel bölge
olan ve yan yüzleri dikdörtgensel bölgelerden meydana gelen cisimlere dik prizma denir.

Prizmalar tabanlarına göre;
dikdörtgenler prizması,kare dik prizma, üçgen dik prizma , yamuk dik prizma …. olarak adlandırılırlar.

DİK PRİZMALAR
DÖNEL CİSİMLER
KATI CİSİMLER
1. DİK PRİZMALAR
2. PİRAMİT
3. DİK KONİ
4. KÜRE
5. SİLİNDİR

DİK PRİZMALARIN ALAN VE HACMİ
Yanal Alan = Taban çevresi x Yükseklik

Tüm Alan = Yanal Alan + 2. Taban Alanı

Dik prizmanın hacmi;
Hacim=Taban Alanı x Yükseklik


DİK PRİZMALAR
1.DİK PRİZMALAR

DİK PRİZMALARIN ÖZELİKLERİ
DİK PRİZMALARIN ALAN VE HACMİ
DİKDÖRTGENLER PRİZMASI
KÜP
KARE DİK PRİZMA
DİK ÜÇGEN PRİZMA


Dik prizmaların özelikleri;

1.Tabanları eş ve paraleldir.
2.Yan yüzleri dikdörtgensel bölgelerdir.
3.Her bir köşede kesişen ayrıtları birbirine diktir.
4.Yan ayrıtları aynı zamanda yüksekliktir.
5.Tabanları düzgün çokgensel olan dik prizmalara düzgün dik prizma denir.
6. Cisim köşegeni daima prizmanın içinden geçer. Yüzeylerinden geçmez. Sadece bir yüzeyden geçen köşegene o yüze ait yüzey köşegeni denir.


üst taban
yükseklik
cisim köşegeni
yanal ayrıt
alt taban
DİK PRİZMA
DİK PRİZMALARIN ALAN VE HACMİ
Dik prizmanın taban biçimi nasıl olursa olsun, yanal yüzeyi daima bir dikdörtgen olur. Yanal yüzü oluşturan dikdörtgenin alt kenarı tabanın çevresi kadardır. Diğer kenarı ise h yüksekliği kadar olur.
DİKDÖRTGENLER PRİZMASI
Dikdörtgenler prizması yan yüzeyleri karşılıklı ikişer ikişer eş olan altı adet dikdörtgenden oluşan prizmadır . Dikdörtgenler prizmasında birbirine en uzak iki köşeyi birleştiren doğru parçasına cisim köşegeni (e) denir.
KÜP
Bütün ayrıtları birbirine eşit olan dik prizmaya küp denir. Tüm yüzeyleri karedir. Kübün yüzey köşegenleri birbirine eşittir.

KARE DİK PRİZMA
Tabanı kare olan prizmalara kare prizma denir. Yan yüzü dört adet eş dikdörtgenden oluşur.

DİK ÜÇGEN PRİZMA
Dik üçgen prizmanın tabanı dik üçgendir. Yan yüzeyleri ise üç tane dikdörtgenden oluşur.
2.PİRAMİT
Bir düzlemde kapalı bir bölge ile bu düzlemin dışında bir T noktası alalım. Kapalı bölgenin tüm noktalarının T noktası ile birleştirilmesi sonucunda oluşan cisme piramit denir.

Taban kare ise, kare piramit; taban altıgense altıgen piramit gibi.Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir.
KARE PİRAMİT
KARE PİRAMİT
Kare piramidin tabanı kare biçimindedir. Yan yüzeyleri ise dört adet ikizkenar üçgenden oluşur.İkizkenar üçgenlerin taban uzunlukları piramidin tabanının bir kenarına eşittir.
DİK KONİ
Tabanı daire biçiminde olan piramide dik koni adı verilir.

DİK KONİ
Burada; Taban yarıçapı |OB| = r
Cisim yüksekliği |PO| = h olur.
|PA| = |PB| = l uzunluğuna ana doğru
denir.
POB dik üçgeninde,
h²+ r² = l² bağıntısı
vardır.Koninin yanal alanı bir daire dilimidir.
KÜRE
Uzayda bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerine küre yüzeyi denir. Küre yüzeyinin sınırladığı cisme küre adı verilir. Sabit noktaya kürenin merkezi, merkezin küre yüzeyine uzaklığına da kürenin yarı çapı denir.
SİLİNDİR
Tabanı daire olan prizmalara silindir denir. Silindirin yan yüzü dikdörtgen biçimindedir. Dikdörtgenin bir kenarı yükseklik kadar, diğer kenarı ise taban dairesinin çevresi kadardır
Full transcript