Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NCZ

No description
by

Marika Biacsics

on 11 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NCZ

Heden
Toekomst
Netwerk Cliëntenraden Zorg (NCZ)
Kennis- en Leernetwerk voor Cliëntenraden

Verleden
Speerpunten
Meer leden
Academie/Expertise Centrum Cliëntenraden
Landelijke positie verbeteren
Versterken Cliëntenraden verpleeghuizen
Cliënten Medezeggensschap Nieuwe Stijl
Clientenraden in dialoog met Zorgverzekeraars
WMCZ 1996
NCZ opgericht in 2000 als Netwerk Cliëntenraden Ziekenhuizen (was geen voorziening)
Ontstaan uit onvrede over vergaderculturen, langlopende trajecten en ambtelijke benaderingen
Klein onafhankelijk netwerk van ca 25 aangesloten cliëntenraden
Pionieren
In 2007 eerste stappen naar Netwerk Cliëntenraden Zorg
2009 statutenwijziging en richting 'onbezoldigde professionele netwerkorganisatie'
2014 toezichthoudend bestuur en een netwerkvoorzitter (Marika Biacsics)
Heden
Verbinden, Bevorderen, Behartigen
Verbinden:

interactieve website, interactieve (digitale) nieuwsbrieven, sociale media, werkgroepen, kerngroepen, social events, themadagen, symposia.
Bevorderen:
Masterclasses, workshops, cursussen, leergangen, coaching (on the job), bemiddeling, (juridische) advisering, e-learning, intervisie, problem solving, mindmapping, brainstorming, pilots, proeftuinen etc.
Behartigen:
Kritisch en resultaatgericht. Contacten TK commissie VWS, VWS, W&T, BOZ, stakeholders, concurrenten

SWOT analyse
Bedreigingen:
geen invloed op;
Politieke discussie
Maatschappelijke ontwikkelingen
Sterkte:
Continuïteit netwerk
Netwerk/contacten
kennis/know how
Flexibiliteit
Overzichtelijkheid
Focus medezeggenschap


Zwakte:
Financieel kader
Verloop vrijwilligers
Beperking mankracht/middelen
Tunnelvisie
Focus verliezen
Verleden
ORGANISATIE:
Bestuur

= toezichthoudend bestuur (onbezoldigd) 3 personen:
1. Gerard Siep: voorzitter
2. Jan Jurriëns: penningmeester
3.Charles de Vries: Secretaris
Netwerkvoorzitter
a.d.h.v. functie, profiel, competenties en taken netwerkregisseur (opvragen) en o.b.v. onkostenvergoedingen/vrijwilligersvergoedingen: Marika Biacsics
Raad van Advies
= onafhankelijk adviesorgaan, bestaat uit vooraanstaande professionals met een voor NCZ relevante deskundigheid, netwerk en ervaring. Voorzitter: Caroline Wijntjes, De Erkende Toezichthouder
Trainers/Adviseurs:
ZZP-ers o.b.v. afspraken, inhuren via netwerkpartners (o.a. Quasir)
Kaders
Veranderend zorglandschap
Politieke druk versterken cliëntenraden
Good governance
Nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) in de maak

Kansen:
De tijd mee
Samenwerkingen
Ambassadeurs
Betrokkenheid leden
Persoonlijke benadering
Marketing
Meer weten:
www.ncz.nl
Vragen?
Contact:
E: info@ncz.nl
T: 0651222505
Visie en Missie
Visie:
Cliëntenraden in de zorg zijn gelijkwaardige gesprekspartners met betrekking tot cliënten belangen, voor alle voor de zorg relevante belanghebbenden.
Missie:
NCZ verbindt, bevordert en behartigt (centrale) cliëntenraden en neemt initiatief om de informatie over en de kwaliteit en service van de zorg aan cliënten in het algemeen te verbeteren door overleg en advisering.
Full transcript