Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Дискретна математика 1

No description
by

Daniela Stefanova

on 28 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Дискретна математика 1

Дискретни структури со кои ќе се сретнеме..

•Искази
•Исказни функции
•Докази
•Множества
•Функции
•Алгоритми
•Матрици
•Цели броеви
Дискретна математика за
компјутерски науки

oОсновата на работа со компјутерите е:
Дискретна манипулација на дискретни структури
претставени во меморијата.

o Дискретната математика е основниот јазик и
концепциска основа на сите компјутерски науки.

Користење на дискретна
математика

o Почнувајќи од обични структури во логиката и
теоријата на множества постојат теории кои ги
разгледуваат аспектите на реалниот свет како:
– Физиката
– Биологијата (DNA)
– Разумно размислување (логика)
– Природни јазици (дрва, множества, функции, ..)
Дискретма математикааааа!

Дискретна математика 1
Што е фсушност математика?

o Не се работи само за броеви!
o Математиката е многу повеќе од тоа:
o Математиката е , најопшто, проучување на
било кои и сите сигурни вистини
за
било кои и сите добро-дефинирани концепти.
o Но, овие концепти можат да се однесуваат на броеви,
симболи, објекти, слики, звуци, било што!

Исказни еквиваленции

o Замена на едно тврдење со друго кое има иста
вистинитосна вредност
o Во конструкцијата на математичките аргументи
многу се користат методите со кои се изведуваат
искази со иста вистинитосна вредност, како дадени
сложени искази.
Full transcript