Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AMERİKA'DA TOPLAM KALİTE YÖNTEMİ SÜRECİ

No description
by

MUSTAFA OLCAY

on 1 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AMERİKA'DA TOPLAM KALİTE YÖNTEMİ SÜRECİ

AMERİKA'DA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SÜRECİ
İÇİNDEKİLER
KALİTE YÖNETİMİNDE İLK SİSTEMLER
18.yüzyıln sonlarında , kolonistler Avrupa idaresinden kurtularak bağımsız Amerika birleşik Devletleri'ni kurdular.Yerel ekonomi ,kanunlar ;ürünlerin eyaletler arası dolaşımına izin veriyordu .Bu kurallar , kanunlar batı avrupa ülkerini yüz yıllardır üzen pasaport ,gümrük işlemleri , ithalat gerekleri vb. engelleri ortadan kaldırmaktaydı .ABD'nin kendi içinde böyle bir engelinin olmaması birleşmiş bir ortak pazar haline gelmesi ve hızlı bir şekilde süper güç ekonomiler arasında yer almasını sağladı.
Endüstri devriminin Avrupa'dan ABD'ye geçtiği zamanda kolonistler yine Avrupa uygulamalarını izlediler .Bir çok zanaatkar fabrika işçisi , birçok fabrika ustası oldu . Kalitenin güvenliği daha önce olduğu gibi , ek denetim ve bölümlerarası kontrol ile sağlanıyordu
Taylor Sistemi ve Etkisi
19. yüzyılın sonlarında birçok Amerikan şirketi Avrupa'daki gelenekten ayrılarak Taylor Sistemi '' Bilimsel Yönetimi '' uygulamaya geçti.Esas kavram yürütmenin planlamadan ayrılmasıydı.Bu ayrım üretkenliğin artmasında önemli bir rol oynadı ve ABD'nin verimlilikte dünya lideri olmasının da en önemli faktörlerinden birini oluşturdu.
Taylor sistemi bir kaç ters etki de içerdi .Zanaatkarlık kavramını kötületti.Ayrıca verimlilik üzerinde durmak , kalite üzerine negatif etki yarattı.
II . Dünya savaşı ve Etkileri
II . Dünya savaşı sırasında , Amerikan endüstrisi muazzam miktarlarda yeni ve yüksek teknoliji gerektiren askeri ürünleri üretmek yükü altındaydı .Amerikanın bir savaş stratejisi gereği birçok sivil üretim tesisleri kapanmıştı (otomobil , ev aletleri , eğlence ürünleri vb ) .Ürünlerin kıtlığı savaş sonrası muazzam bir alım gücü yarattı.40'lı yılların devamı , artan talabi sağlamaya çalışmasıyla geçti.Bu arada üretim şirketleri önceliği teslim tarihlerine verdiler.

Böylece üretilen malın kalitesi düştü.
JAPON kalite devrimi ve ABD'ye etkileri
Savaş sonrası döneminde , etkilenen Amerikan şirketleri mantıken Japon rekabetinin daha çok kalite ile değil , fiyat ile olduğunu düşündüler.Onların tepkisi işçilik ağırlıklı üretimleri , düşük fiyat üretim alanlarına kaydırmak oldu .Zaman geçtikçe fiyat rekabeti azaldı., kalite rekabeti arttı .Yine de Amerikan şirketleri bu trendleri ve uyarıcı sinyalleri keşfetmekte gecikti.
1970 ve 80’ li yıllarda , bir çok japon üretici Amerika pazarındaki paylarını artırdı .Bunun esas sebebi sahip oldukları üstün kaliteydi.Bir çok endüstri kolu etkilendi : Otomobil , elektronik , çelik, makine aletleri vb.
Japon Kalite Devrimi’ne Tepkiler
KALİTE İYİLEŞTİRME GİRİŞİMLERİ
1970’li yılların sonunda Amerika’daki kalite büyük boyutlara ulaştı . Amerikan şirketleri kalite krizine karşı girişimlerde bundular.Bu girişimler genelde üç stratejiyi kapsıyordu.
1)ÖNERİ
Bu basit yaklaşım kalitesizliğin lakayt işçilerden kaynaklandığı görüşüydü.İlk üretimde hata yapılmamalı düşüncesiydi.
2)istatiksel metodlar eğitimi
Bir çok şirket personelini istatiksel metodların uygulanması konusunda personelini eğitti.
3) Proje Kalite İyileştirme
Danışman firmalardan biri olan Juran Kalite İyileştirmede Juran adı altında bir video kaseti piyasaya sürdü. Bir çok şirket bu kasetleri test ederken bir çok şirkette uygulamadı .
1980’lerdeki girişimlerin Sonuçları
Geriye bakınca 1980’lerin girişimleri oldukça hayal kırıklığına uğratıcıydı.Bazıları negatif sonuçlar üretti.İlerleme potansiyellerinden birçok zaman kaybettiler.Bunda üst kademe yönetimin kalite yönetimi konusundaki eğitim ve tecrübe eksikliğinden kaynaklandığını söylemek mümkündür.Bazı gözlemcilere göre 1980 ‘li yıllarda öğrenilen genelde nelerin yapılmayacağı idi.
ABD’deki En önemli TOPLAM KALİTE ÖDÜLLERİ
Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü
Kanada Toplam Kalite Faaliyetinde Mükemmellik Ödülü
Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü
1989 yılında ABD'de uygulamaya konulmuş, kalite değerlendirme ve ödüllendirme sistemidir. Değerlendirmenin 1000 puan üzerinden yapıldığı ödül sisteminde 7 çeşit kategori mevcuttur ve her biri farklı puanlara dolayısıyla farklı ağırlıklara sahiptir.
Ödül Kategorileri
Kanada Toplam Kalite Faaliyetinde Mükemmellik Ödülü
Kanada Hükümeti tarafından 1984 yılında tüm sanayi kollarındaki şirketlere verilmek üzere oluşturulmuştur.
Edward Deming (1900-1993)
1930-1950 yılları arasında istatistiksel proses kontrol kavramını kalite ve verimliliğin iyileştirilmesi ve maliyetlerin azaltılması için oluşturup, geliştiren bir istatistikçidir.
Edward Deming (1900-1993)
Joseph Juran (1904-2008)
New York Üniversitesi’nde öğretim üyesi, Western Electricity Company ‘de kontrolör görevlerinin yanısıra Juran Enstitüsü’nün kurucusu ve başkanıdır.
Philip Crosby (1926-2001)
TKY konusundaki tartışmalarda sözü edilen “sıfır hata” (zero defects) kavramı Crosby tarafından 1960′larda Pershing füzesi projesinden sorumlu olarak Martin Corporation’da çalışırken ortaya konmuştur
Armand Feigenbaum (1922- )
Feigenbaum, toplam kalite kontrol ve kalite maliyetleri kavramlarının öncüsüdür.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
17
19
18
19
20
21
22
23
27
25
26
KALİTE İYİLEŞTİRME GİRİŞİMLERİ
Liderlik
Stratejik
Planlama
Müşteri
ve
Piyasa Odağı
Ölçme,
Analiz
ve
Bilgi Yönetimi
İnsan
Kaynakları
Odağı
Süreç
Yönetimi
Sonuçlar
LATİN AMERİKA'DA TOPLAM KALİTE ANLAYIŞI
Latin Amerika’da kalite kontrol sadece fabrikaların konusuydu.Kaliteye öncülük yapan yerel fabrikalarda çalışan mühendisler ve teknik profösyoneller üretimin iyilerştirmesiyle ilgili gelişmelerle bu gelişmelerle ilgili teknikleri öğrenme çabasındaydılar. 1995’te yapılan bir çalışmaya göre şiili ve Arjantin latin amerikanın yeniden canlanmasını sağlamışlardır.
Arjantin’de Toplam kalite yönetimi süreci
1980’de genel müdürler ekonomide yaklaşan değişimleri önceden görüp 1987’de FUNDACE’i kurdular.
ARJANTİNDE TOPLAM KALİTE SÜRECİ

1)
Biçimsel kalite çabalarının uygulanmasıyla iş rekabetini iyileştirilmesine yardımcı olmak .
2)
Eğitim , sağlık ve devlet hizmetleri ile yaşam kalitesini arttırmak.

Ulusal kalite hareketi
Şirket başkanları genel müdürler
Teknoloji metrolojisi
standart sertifikasyonu
Profesyoneller
Ödül
Hükümet
Brezilya’da toplam kalite yönetim süreci
Bölgedeki diğer büyük ülkelerle aynı çizgide Brezilya ekonomisini iyileştirmek için Brezilya Hükümeti Brezilya kalite verimlilik programını yürürlüğe koydu.
Brezilya'da Toplam kalite yönetimi süreci
Bu programın Kaliteye katkııları şunlardır:
Müşteri hizmeti önemini arttırdı.
Müşteri ve tedarikçiler arasında daha yakın ilişkilerin kurulmasını sağladı.
Bir çok firmanın kalite verimlilik programlarını benimsemesini sağladı
Şili’de toplam kalite yönetimi süreci
ŞİLİ'de Toplam kalite yönetimi süreci
Şili 1970’de başlayan ekonomik reformları bölgede gerçekleştiren ilk ülkedir.Bu reform hareketi işletmeler için uygun bir ekonomik ortam sağladı ve bu da başarı ve büyüme olarak yansıdı. 1994’e kadar kalite alt yapısının sadece birkaç unsuru gerçekleşti .

1)
Kalite profosyönelleri organizasyonu olan şiili kalite kurumu kurs ve yayınlarda aktif oldu.
2)
Bir çok üniversite kalite konusunda dersler verdi.

1995 yılından sonra devlet bazı ilgili şirket başkanları iş birliği ile ulusal kalite verimlilik merkezi kuruldu .Bu merkez kalite alt yapısının geliştirilmesi Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü ne benzer bir modül oluşturulması ve Şili için çok başarılı kalite araçlarının belirlenmesi için araştırma yapılması ihtiyaçlarına cevap verdi.
Uruguay'da Toplam kalite yönetimi süreci
1993 yılında Uruguay firmaları için toplam kalite kurumu kuruldu.Arjanti’nin kurmuş olduğu FUNDACE ile Uruguay’ın kurmuş olduğu toplam kalite kurumu ile beraber çalıştılar.
Uruguay'da Toplam kalite yönetimi süreci
Kanada'da Toplam kalite yönetimi süreci
ISO 9001 belgesini ilk kez 1995’te Kanada’nın 15.000 nüfuslu Saint Augustine des Desmonres şehri almıştır. Bundan sonra da, kamu yönetiminin her düzeyinde ISO 9000 ve Toplam Kalite Yönetimi gibi kaliteyi garantileyen sistemlere ilgi artmıştır.Kaliteyi geliştirmek için Kanada Toplam Kalite Faaliyetinde Mükemmellik Ödülü’nü oluşturdular.
MEKSİKA'da Toplam kalite yönetimi süreci
1988 yılında ihtiyaçların belirlenmesinde Meksika toplam kalite kurumu olan FUNDAMECA’yi kurdular.
Meksika'da Toplam kalite yönetimi süreci
Peru 'da Toplam kalite yönetimi süreci
1896 yılında ulusal sanayi topluluğunu kurdular ancak bu topluluk kalite programları üzerinde 1980 yılında çalışmalara başladı.
Peru'da Toplam kalite yönetimi süreci
Kanada'da Toplam kalite yönetimi süreci
KALİTE YÖNETİMİNDE İLK SİSTEMLER
Taylor Sistemi ve Etkisi
II . Dünya savaşı ve Etkileri
JAPON kalite devrimi ve ABD'ye etkileri
Japon Kalite Devrimi’ne Tepkiler
KALİTE İYİLEŞTİRME GİRİŞİMLERİ
1980’lerdeki girişimlerin Sonuçları
ABD’deki En önemli TOPLAM KALİTE ÖDÜLLERİ
ABD’de Kalite yönetimine katkı verenler
Latin Amerika ülkelerinde Toplam kalite yönetimi süreci
12
13
15
16
17
24
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
NELER ANLADIK ?
ABD'de ilk kalite sistemini ,

Taylor sisteminin etkisini ,

II. Dünya savaşının ABD'ye etkilerini ,

ABD'nin Japon'larla rekabetini ,

Kaliteyi geliştirme girişimlerini ve sonuçlarını ,

Önemli olan Toplam kalite ödüllerini ,

ABD Toplam kalite anlayışına katkı verenleri ,

Latin Amerika ülkerinin toplam kalite süreçlerini ,

Bu kuruluşun misyonu ;
Bunlar;
K
A
L
İ
T
E
İ
Y
İ
L
E
Ş
T
İ
R
M
E
KALİTE İYİLEŞTİRME
KALİTE İYİLEŞTİRME
ANLADIK !
Japon Kalite Devrimi’ne Tepkiler
J
a
p
o
n
K
a
l
i
t
e
D
e
v
r
i
m
i

İthalatı bloke etmek
Maliyeti azaltmak
9
10
11
SUNUMA KATKI SAĞLAYANLAR
MUSTAFA OLCAY

ÖMER ÇELİK

EMRE BULDU

OĞUZ KARAMANOĞLU
Full transcript