Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Principals mètodes de separació dels components d'una mescla

No description
by

Cristina Bignell Madrid

on 17 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Principals mètodes de separació dels components d'una mescla

Principals mètodes de
separació dels components d'una mescla Mètodes
cromatogràfics Mètodes mecànics
de
separació Mètodes amb
canvi d'estat Mètodes de dissolució i
d'extracció líquid - líquid Criteris de puresa de les
substàncies Experiment de
laboratori Decantació Filtració Filtració a pressió
reduïda Centrifugació Sublimació Cristal·lització Destil·lació simple Destil·lació fraccionada Dissolució Extracció
líquid - líquid Cromatografia
de gasos Cromatografia
de líquids Cromatografia
plana En aquest tipus de filtració
es recull el líquid en un recipient
en que s'ha reduït la pressió Es fa servir per a la separació de precipitats
(substàncies insolubles en aigua).
Una separació per centrifugació és més
perfecta i més rapida que una decantació Consisteix a separar dues o més substàncies
immiscibles que tinguin densitat diferent i de
les quals, almenys una sigui líquida.
La decantació es pot utilitzar per eliminar les
partícules sòlides que un líquid té en suspensió. Un líquid, amb partícules sòlides en suspensió,
es fa passar per un filtre de paper, tela o vidre,
que, a manera de tamís molt fi, reté les partícules
sòlides i deixa passar el líquid. És el pas directe de sòlid a gas, sense passar per
l'estat líquid. El canvi invers de gas a sòlid, també
s'anomena sublimació La cristal·lització és un dels mètodes de separació que
més s'aproxima a la consecució de substàncies sòlides pures.
És un mètode molt utilitzat per purificar substàncies. S'utilitza per separar els components d'una dissolució
líquida. Per obtenir bones separacions per destil·lació
simple, la diferència de volatilitat entre els constituents
de la solució ha de ser elevada. S'intercala entre el matràs i el refrigerant una columna de
destil·lació anomenada columna de fraccionament.
Quan la separació per destil·lació simple resulta difícil per la
proximitat del punt d'ebullició dels diferents components,
es recorre a la destil·lació fraccionada. Els components solubles d'una mescla sòlida o líquida
poden separar-se dels insolubles per dissolució en
un dossolvent adequat. Consisteix a passar un solut d'un dossolvent a un altre, en que és més soluble. Ambdós dissolvents han de ser immiscibles. Després, amb un embut de decantació, podem separar les dos solucions. Els punts de fusió i solidificació i els d'ebullició i condensació
han estat el criteris de puresa més utilitzats durant molt de temps. La densitat, que, a una pressió i temperatura determinades,
es característica de cada element o compost. Les mescles presenten densitats que són intermèdies entre les que corresponen a les substàncies que les componen. La solubilitat en un dissolvent determinat, fixades les condicions, és també una propietat característica de les substàncies pures, encara que el seu ús és més restringit com a criteri de puresa. Propietats òptiques, com l'índex de refracció de les substàncies transparents, a una temperatura i una longitud d'ona determinades, són característiques també utilitzades com a criteris de puresa. Un dels criteris de puresa més segurs és la composició centesimal, és a dir, el percentatge en massa de cada element en un compost. La composició centesimal d'un compost pur es manté constant encara que formi part d'una mescla i se sotmeti a diferents operacions de separació física. La cromatografia es basa en la diferent capacitat que presenten els components d'una petita mostra gasosa o líquida d'adherir-se a unes superfícies absorbents sòlides o líquides. Aquests components de la mostra poden ser arrossegats per un flux, d'un gas o d'un líquid anomenat eluent. Material:
- Morter - fulles d'espinacs
- Sorra - paper de filtre- Alcohol - vas llarg - Alcohol Cromatografia
Full transcript