Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ungdommer og utdanning- "drop-outs"

No description
by

mishaell majid

on 18 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ungdommer og utdanning- "drop-outs"

Ungdommer og utdanning- "drop-outs"
Metode
Kvantitativ metode:
Omfattende og konkret data fra en forholdsvis stor samling elever.
Spørreundersøkelse

Kvalitativ metode:
Dypere innsikt og forståelse for selve emnet vårt.
Gateakademiet


Validitet og reliabilitet:
«To attain absolute validity and reliability is an impossible goal for any research model» (Le Compte & Goetz, 1982)
Intern og ekstern validitet
Indre og ytre reliabilitet
Arbeidsprosessen
Tema --> problemstilling
Hypoteser
Utsending av spørsmål
Avtale av intervju

Spørsmål og respondenter
Feilkilder og mørketall
Innholdsfortegnelse
Forord: hypoteser og problemstilling
Metode
Validitet og reliabilitet
Arbeidsprosessen
Spørsmål og respondenter
Feilkilder og mørketall
Analyse av data
Gateakademiet
Konklusjon
Forord
«Hva betyr en høy utdanning for ungdommen i Agder og har velferdssamfunnet bidratt til å dempe de unges lyst til å lære?»

Hypoteser:
• Elever opplever et stort press for å innfri til forventninger på skolen. Dette går negativt utover motivasjonen deres.

• Lærere er blitt dårligere til å motivere elever til arbeid med skolen.

• Økt levestandard har ført til at elever ikke tenker på en høy utdanning som viktig for jobb i senere liv.

Hva handlet spørsmålene om?
Resultater:
Motivasjon + skolearbeid
Redsel for arbeidsledighet - større hos dem som jobber mye
Høyere utdanning
Sammenlikninger
Analyse av data
Gateakademiet
Intervjuet av Arnstein Håkonsen (konstituert leder) og Silvia Sundelin (sosialfaglig koordinator)
Kunst, Kultur og Foto

Intervjuet av to elever:
Deres inntrykk av gateakademiet og forskjellen mellom den og videregående (IOP)
Hvorfor droppet de ut?
Konklusjon
Problemstilling?
Stemte hypotesene?
Eventuelle tiltak mot frafall?
Full transcript