Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ADD,ADHD en Hoogbegaafdheid en de Combinatie van beide:

No description
by

Lieve Deckers

on 10 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ADD,ADHD en Hoogbegaafdheid en de Combinatie van beide:

ADD - HDD / Hoogbegaafdheid
& De combinatie van beide Leerstoornis uitgelegd Wat is ADD, ADHD ?
Wat is Hoogebgaafdheid en wat betekent het als je beide hebt ? AD(H)D & Hoogbegaafdheid Mythes rond ADD Een uiteenzetting voor en door Leerkrachten (in spé)
met informatie, tips and trics om uw leerlingen
te begeleiden bij hun leerproces.


Bram Vos, Steven Cools & Lieve Deckers
CVO Horito - SLO Dgtrj. 1 - 2012/2013
PPc (Jana Seyen) Wat is ADD ? ADHD 1.Wat is ADHD ?
2.3 vormen van ADHD
3.Niet ieder druk kind heeft ADHD
4.Wat werkt ?
5.Doelen van de behandeling
6.Psychosociale interventies
7.Combinatie van behandelingen
8.Het verschil tussen ADHD en ADD
9.3 typen categorieën van ADHD
10.Overeenkomsten
11.Verschillen INHOUD
1.Wat is ADD ?
2.Oorzaken van ADD
3.Wat is ADD dan wel ?
4.ADD bij kinderen 1. Wat is hoogbegaafdheid (en wat is het NIET) ?
2.Kenmerken van een hoogbegaafd kind
3.Behoeften van een hoogbegaafd kind
4.Onderpresteren
5.Hoogbegaafdheid in het onderwijs
6.Hoogbegaafd en schooltype
7.Hoogbegaafdheid: Wat kan ik doen als leerkracht ?
8.Combinatie AD(H)D en hoogbegaafdheid
9.ADHD en Hoogbegaafdheid /ADD en Hoogbegaafd-
heid: De Verschillen
10. ADHD en hoogbegaafdheid: De Combinatie Volgende uitspraken zijn NIET WAAR

ADD is enkel een gebrek aan wilskracht.

Mensen met ADD concentreren zich goed op dingen die hen interesseren. Daarom moeten ze bij andere taken zich er maar meer toe zetten, ze kunnen het immers?

ADD is eenvoudig een etiket voor gedragsproblemen; ADDers zijn onwillig om naar leraren of ouders te luisteren!

Naarmate kinderen de adolescentiefase bereiken groeien ze over hun ADD heen.

ADD brengt feitelijk weinig schade aan het leven van een persoon toe. 11.Hoe ga je als leerkracht om met AD(H)D ?
12.Tips voor leerkrachten, lesgeven en opvoeden bij ADD, ADHD en Hoogbegaafdheid (& combinatie AD(H)D & Hoogbegaafdheid)
13.Bronnen
14.Literatuur en lin ADD =
Attention Deficit Disorder

In het Nederlands ‘Aandachttekortstoornis’
Kan zich moeilijk concentreren en een dagdromer.

ADHD is een Externaliserende Psychische Stoornis.

Kenmerkend zijn aandachtstekort, organisatieproblemen en dagdromen. De conclusie ADHD wordt vaak te snel getrokken maar ADD daarentegen is juist vrij onbekend bij het grote publiek .


het kind heeft moeilijkheden met de aandacht erbij te houden maar gedraagt zich niet opvallend actief in de klas.


Wordt vaak beschouwd als een dagdromer zonder erbij na te denken dat dit ADD kan zijn. ADD is een aangeboren verminderde activiteit in de hersenen.

Het klopt NIET dat ADD of veroorzaakt kunnen worden door : overvloedig gebruik van suikers , een hersenletsel , een slechte opvoeding , …

Al kunnen verschillende van vorige punten het effect wel versterken. Dit zijn de meest herkenbare symptomen:

Aandachstekort

Organisatieproblemen

Dagdromen Mensen met ADD of AD(H)D hebben niet enkel problemen met de aandacht op iets te vestigen maar ook de manier waarop ze de informatie verwerken is anders. ADD Mensen met ADD hebben moeilijkheden om zich te structureren en organiseren.
Hun bureau of map is vaak slordig en ze raken vaak iets kwijt.
Deadlines voor taken vormen ook vaak problemen Het dagdromen hoort uiteraard ontegensprakelijk bij het aandachtstekort.
Alles in de omgeving is een afleiding , ook naschoolse activiteiten , vrienden , relaties leiden af. Voor ADD en ADHD worden dezelfde middelen gebruikt de concentratie te verbeteren.

Deze gaan we bij het hoofdstuk ADHD bespreken. Bij meisjes komt ADD vaker voor dan ADHD , vaak wordt dit niet eens opgemerkt.

Meisjes willen dit echter vaker compenseren door perfectionistisch te zijn en harder naar hun doelen te streven waardoor het nog minder vaak opgemerkt wordt. Mensen met ADD hebben vaak maar 2 concepten in tijd , als een idee of project een ADD’er heeft gegrepen is het nu of nooit.

Als we werken met deze 2 concepten is het voor deze personen duidelijker wat nu belangrijk is. Werk met “to do lijstjes”. Op deze manier heeft de persoon in kwestie een houvast.

Voor de tijdstippen dat men de medicatie moet innemen kan er een alarm in de gsm gezet worden.

Ongewenst gedrag is best toch te straffen , lichte straffen of korte saaie karweien werken het best.

Grote opdrachten splitsen in verschillende instructiefasen , op deze manier wordt de aandacht niet te lang gevraagd en zijn er minder moeilijkheden met vooruit plannen. Drie vormen van ADHD:
(Volgens het diagnostisch handboek voor psychiaters, de zogenaamde DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)
1. Overwegend onoplettende type:
Vooral sprake van ernstig en aanhoudend aandachtstekort.
Dit type = 'aandachtstekortstoornis' of
ADD (attention deficit disorder) genoemd.
2.Het overwegend hyperactieve, impulsieve type:
Vooral sprake van ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit.
3.Het gecombineerde type:
Ernstig en aanhoudend tekort aan aandacht
Ernstige en aanhoudende impulsiviteit
Ernstige en aanhoudende hyperactiviteit
= Meest voorkomende vorm van ADHD. Niet ieder druk kind heeft ADHD Impulsiviteit Wat werkt ? - Kan geen aandacht geven aan details.
- Heeft moeite aandacht bij taken of spel te
houden.
- Lijkt niet te luisteren bij direct contact en/of
aanspreking.
- Volgt aanwijzingen niet op, kan geen
schoolwerk/karweitjes afmaken of
verplichtingen nakomen. Drie vormen van ADHD ADHD =
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
In het Nederlands ‘Aandachttekortstoornis met
hyperactiviteit’
- Gedrag heeft verstorend effect op omgeving.
- ADHD is een Externaliserende Psychische Stoornis.
- Kenmerkend zijn aandachtstekort, overbeweeglijkheid
en impulsiviteit. ADHD Wat is ADHD ? Aandachtstekort bij ADHD - Gooit antwoord eruit voordat vragen
afgemaakt zijn.
- Heeft moeite zijn/haar beurt af te wachten.
- Verstoort bezigheden van anderen en/of
dringt zich op.
- Symptomen van hyperactiviteit/impulsiviteit/
onoplettendheid die AD(H)D veroorzaken:
* Voor zevende levensjaar aanwezig. - Tijdelijke/plotseling voorkomende symptomen
van ADHD staan niet gelijk aan diagnose ADHD.
- Kunnen reactie zijn op traumatische gebeurtenis,
spannende periode…
- Rusteloosheid: misschien gevolg van angst.
- Symptomen kunnen ook oorzaak zijn van
schizofrenie of een neurologische ziekte. Behandeling symptomen ADHD:
- Combinatie van medicatie:
* Methylfenidaat :
* Ritalin of Concerta
- Cognitieve gedragstherapie.
- Psycho-educatie:
Belangrijk onderdeel van de behandeling:
- Neurofeedback
- trainen van de hersenen
(veelbelovende resultaten). Behandeling ADHD heeft volgende doelen:
- bestrijden en verminderen van de
symptomen;
- beperken van de gevolgen van ADHD;
- verbeteren van het sociale functioneren;
- informeren van kinderen, ouders en
leerkrachten over ADHD Doelen van de behandeling Pychosociale interventies:
gericht op:
- Ouders:
* Belangrijk = Verkrijgen van uitgebreide informatie
* Betere hulp aan hun kind
- realistische verwachtingen van behandeling.
* Gedragstherapeutische training voor ouders:
kan helpen probleemgedrag van het kind te verminderen
- Scholen
- Kind
Voorbeelden psychosociale interventies voor kinderen:
(cognitieve) gedragstherapie en sociale vaardigheidstraining. Psychosociale interventies Combinatie van behandelingen Combinatie van medicatie en
psychosociale hulp = mogelijk.
* Psychosociale interventies:
- Alternatief voor medicijnen bij:
- niet aanslaan
- te veel bijwerkingen
- grote bezwaren AD(H)D:
= erkend als een psychiatrische stoornis
De DSM IV is een Amerikaans handboek
voor diagnose van psychische
aandoeningen dat in de meeste landen als
standaard in de psychiatrische diagnostiek
dient.

Indien je meer wil weten:
DSM IV handboek ADHD Erkend ? ADHD:
Drie categorieën mogelijk met combinaties van de kenmerken.
Afhankelijk van dominantie symptomen onderscheidt men:
onoplettende type, ook wel ADD genoemd.
hyperactief-impulsieve type, komt zelden voor.
gecombineerde type: kenmerkt zich door:
- Concentratieproblemen
- Hyperactiviteit
- Impulsiviteit. Drie categorieën bij ADHD Terminologie = verwarrend
Deskundigen vatten ADHD samen als:
- Aandachtsstoornis.
- Sommige mensen kunnen een hyperactieve
component hebben.
- Zou moeten gezien worden als stoornis die invloed
heeft op:
* de concentratie
* de zelf-controle
* het uitvoerende functioneren ADD en ADHD zijn allebei aandachtsstoornissen.
Beiden verenigen kenmerken zoals:
snel afgeleid zijn,
vergeetachtigheid,
desorganisatie,
moeite hebben om informatie te verwerken,
een lage zelfwaardering,
voltooien van schoolwerk,
voltooien van taken,
beïnvloeding capaciteit om zijn spullen te bewaren,
zich houden aan tijd. ADD/ADHD Overeenkomsten Belangrijke verschillen tussen ADD en ADHD:

ADHD:
wordt vaak in peuter of basisschool leeftijd gediagnosticeerd
ADD
vaak niet gediagnosticeerd voor middelbare school of hoger onderwijs.
ADHD
kan gedragsproblemen veroorzaken die gemakkelijker zijn om te diagnosticeren.
Bijvoorbeeld:
op storende wijze aanwezig zijn in een klas
hebben van gedragsproblemen = doorgaans sneller merkbaar. Verschillen ADD/ADHD Mensen met ADD:
Vooral moeite met concentratie en hun leven te organiseren.
Worden vaak gezien als
ongemotiveerd,
onderpresteren,
verlegen
lui.
Stoornis manifesteert zich vaak later, aangezien in opeenvolgende ontwikkelingsfases steeds:
meer zelfredzaamheid wordt gevraagd
eigen verantwoordelijkheid van de ADDer wordt gevraagd De ADHD-er
= constant druk.
= Iemand hyperactief
- kan eindeloos praten
- Is constant merkbaar aanwezig.
- De onoplettendheid van de ADD-er = niet altijd constant.
Iemand met ADD kan
- zich op bepaalde taken concentreren die zijn/haar interesse hebben.
- Tijdens minder plezierige activiteiten, veel meer moeite hun aandacht bij
te houden.
- Vaak onterecht gezien als gebrek aan motivatie of luiheid.
ADHD’ers zijn:
- Energiek
- Extravert
- Maken zich vaak in eerste instantie snel geliefd
- Hebben moeite emotionele bindingen
- Hebben moeite met vriendschappen te handhaven
ADD’ers:
- Moeilijkheden om vrienden te maken
- kunnen beter vriendschappen handhaven. Vergelijking ADD/ADHD ADHD’ers:
hebben hoog activiteitsniveau,
Zijn snel prikkelbaar
hyperactief
ADD’ers daarentegen:
hebben laag activiteitniveau
worden traag en lethargisch gevonden
Zijn vaak aan het dagdromen.
Zowel ADHD’ers als ADD’ers:
Moeite om aandacht bij gesprekken te houden.
Missen daarom vaak details. Hoogbegaafdheid Hoogbegaafdheid wordt soms gelijkgesteld aan hoge intelligentie.
= belangrijk aspect, niet hele verhaal.
-Een hoogbegaafd kind =
in meerdere opzichten ‘anders’
-> niet beter of slechter, maar zit anders in elkaar.
-Hoogbegaafd kind heeft andere dingen nodig om zichzelf optimaal te kunnen ontplooien. Wat is hoogbegaafdheid (en wat is het niet) Kenmerken van een
hoogbegaafd kind Hoe vaststellen of we met hoogbegaafd kind te maken hebben?
= Lastig: Elk hoogbegaafd kind = anders en uniek.

Volgende kenmerken komen bij hoogbegaafde kinderen veel voor:

hoge intelligentie (IQ hoger dan 130)
vroege ontwikkeling
ontwikkelingsvoorsprong
uitblinken op meerdere gebieden
gemakkelijk leren
goed leggen van (causale) verbanden
gemakkelijk analyseren van problemen de drop-out
is creatief
neemt onregelmatig deel aan het onderwijs
zoekt buitenschoolse uitdaging
isoleert zichzelf
Verstoort
presteert gemiddeld
Presteert onder gemiddeld
bekritiseert zichzelf
Bekritiseert anderen
de leerling met leer- en/of gedragsproblemen
werkt inconsistent
presteert gemiddeld of onder gemiddeld
Verstoort
reageert zich af
de zelfstandige leerling
heeft goede sociale vaardigheden
werkt zelfstandig
ontwikkelt eigen doelen
werkt zonder bevestiging
is creatief
komt op voor eigen opvattingen
neemt risico Wat heeft een hoogbegaafd kind van zijn omgeving nodig om zich optimaal te kunnen ontplooien?

De belangrijkste behoeften van het kind zijn:

Gezien worden zoals het is
geaccepteerd worden zoals het is
Gewaardeerd worden zoals het is
Autonomie
Ruimte om zelf te kiezen
Ruimte om zelf te ontdekken
Ruimte om zelf te ervaren
Ruimte om dingen op een eigen manier te doen.
Intellectuele stimulans
Uitdaging op het eigen niveau.
Steun bij het leren van academische vaardigheden.
Steun bij het leren van leer- en werkstrategieën. Behoeften van een
hoogbegaafd kind Steun bij het leren van sociale vaardigheden.
Steun op emotioneel gebied om
zichzelf te leren begrijpen,
een positief zelfbeeld op te bouwen,
leren omgaan met uitdagingen en stress.
Contact met gelijkgestemden.
Geen eenzijdige nadruk op prestaties of 'het
hoogbegaafd zijn'.
Begrip voor mogelijke verschillen in intellectuele, emotionele en motorische ontwikkeling.
Begrip voor vaak voorkomende emotionele
intensiteit / hooggevoeligheid. Hoogbegaafde leerlingen hebben op school:
Weinig behoefte aan instructie.
Weinig behoefte aan herhalings- en oefenstof.
Een hoog werktempo.
Vaak een didactische voorsprong.
Minder tijd nodig om reguliere leerstof te doorlopen.
Tijd die vrijkomt kan het beste ingevuld worden met verrijkings- en verdiepingsstof.
Hoogbegaafd zijn = vaak een sterke behoefte hebbenaan uitdagend leermateriaal dat beroep doet op:
creativiteit
Open opdrachten
Hoog abstractieniveau
Hoge mate van complexiteit Meerwaarde biedt tov reguliere stof
Een onderzoekende houding stimuleert
Een beroep doet op zelfstandigheid
Een reflectieve houding uitlokt
Interactie uitlokt
Kind dat hoogbegaafd is = sneller door reguliere leerstof Soms versnelling gewenst (klas overslaan).
Nooit enige maatregel (!!!). Problemen zijn daarmee
niet opgelost.
Kind heeft andere manier van leren, andere soorten leerstof nodig. Een hoogbegaafd kind is 'anders' dan het gemiddelde kind.
Het is niet beter of slechter, maar zit anders in elkaar.
Juist dat hebben deze kinderen vaak (onbewust) door.
Het kind past zich aan de heersende waarden en normen: het wil niet anders zijn.
Mogelijk gevolg:
Het hoogbegaafde kind gaat beneden het eigen niveau van kunnen presteren, op het gemiddelde niveau van een klas (relatief onderpresteren).

Voelt het kind zich echter onvoldoende veilig in een klas dan kan het zelfs absoluut gaan onderpresteren.
Ze scoren nu onder het gemiddelde niveau van de klas = terugval.
Deze kinderen kunnen alle hoop verliezen in het basisonderwijs
Vinden school niet meer de moeite waard om er enige tijd in te investeren.
Ze geven het op! Onderpresteren Mogelijke (concrete) oorzaken van onderpresteren kunnen zijn:
In de klas heerst een sfeer van 'doe maar normaal, dan doe je gek genoeg';
Herhaling van de lesstof,
te lange instructies,
lesaanbod is niet op het juiste niveau afgestemd;
Onvoldoende leerstrategieën ontwikkeld;
Niet gewend om tegen grenzen aan te lopen, dus wanneer dit gebeurt voelt het kind zich 'dom'.
Onderpresterende hoogbegaafde leerlingen kunnen herkend worden aan de volgende kenmerken:
Grote en uitzonderlijke kennis
Grote interesse
Afnemende schoolprestaties / wisselend schoolwerk
Positief thuiswerk
Grote verbeelding
Hoge mate van sensitiviteit
Negatief gedrag
Haperende sociaal-emotionele ontwikkeling
Geringe taakgerichtheid
Negatieve houding
Als een kind op school een aantal van deze kenmerken laat zien, is het aan te raden verder te onderzoeken of het kind hoogbegaafd is en de leerstof op school aan te passen. Lange tijd in onderwijs weinig aandacht voor de specifieke behoeften
van hoogbegaafde leerlingen. Redenen:
Sfeer van ‘gelijkheidsdenken’ in jaren ’70: ontkennen van individuele verschillen;
Gebrek aan kennis,
misvattingen over snelle leerlingen
Gebrek aan financiële middelen (scholen extra budget voor achterstandsleerlingen, niet voor hoogbegaafde leerlingen);
Een onderwijssysteem met nadruk op het leren van feiten,
Conformiteit
convergent denken, weinig ruimte/waardering voor:
nieuwsgierigheid,
creativiteit
divergent denken.
Gelukkig laatste jaren steeds meer aandacht voor behoeften van hoogbegaafd kind.
Omslag in denken en praktische uitvoering is niet van ene op andere dag gerealiseerd, heeft tijd nodig.
In praktijk lopen hoogbegaafde kinderen en ouders nog steeds tegen beperkingen aan.
Ontstaan betere leerlingenbegeleiding = een plek waar hoogbegaafd kind wel voldoende begrip krijgt. Hoogbegaafdheid in het onderwijs Er is niet één speciaal type school dat meer geschikt is voor
hoogbegaafde leerlingen dan andere typen.
Eén functioneert goed op een Typeschool vanwege de mogelijkheden om
individuele leerweg te volgen.
Voor anderen geeft dit soort school te veel kansen om moeilijke dingen te
vermijden en is een traditionele school geschikter.
Weer anderen komen het best tot hun recht op een Iederwijs- /
Vragenderwijsschool.
Voor ouders = belangrijk of de school in het schoolwerkplan structureel aandacht
besteedt aan hoogbegaafde leerlingen, op diagnostisch en op begeleidingsgebied.
Dit is geen garantie dat op dat gebied daadwerkelijk iets gebeurt in de
klassesituatie, het geeft wel aan dat de school theoretisch ermee bezig is.Ervaring
leert dat leerkrachten gefrustreerd raken in communicatie over een hoogbegaafde
leerling. We geven een lijst met tips voor een goede communicatie tussen
leerkrachten en kind.
Bij verschillen in inzicht kan het nuttig zijn het kind door deskundigen te laten
onderzoeken, een objectief beeld van de capaciteiten van het kind te krijgen Hoogbegaafd en schooltype Belangrijk = Procedure om leerlingen te signaleren en stimuleren is systematisch en zichtbaar .
Ook samenwerking in het schoolteam dient bevorderd, er is nood aan continuïteit is bij begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.

Tips voor leerkrachten:
Observeer ALLE leerlingen
Kijk niet alleen naar de leerlingen van alerte ouders of leerlingen die sterk verbaal aanwezig zijn.
Meerdere middelen gebruiken om hoogbegaafde leerlingen te signaleren
Leerlingen die nog Nederlands moeten leren kunnen ook hoogbegaafd zijn.
Analyseer leerling:
Waar is het goed in
Zijn er eventuele zorgvragen
Stem onderwijs af volgens beleid op school en ga niet om het even hoe te werk
Werk samen met collega’s
Werk samen met ouders
Werk samen met (andere) (onderwijs)instellingen
Zorg voor bijscholing voor jezelf op het gebied van hoogbegaafdheid
Participeer in een werkgroep voor Hoogbegaafdheid (en anderen) Hoogbegaafd: Wat kan ik doen als leerkracht ? Combinatie AD(H)D en
Hoogbegaafdheid Hoogbegaafdheid wordt regelmatig, terecht of niet, in een adem genoemd met ADHD en ADD, Asperger, autisme en dyslexie.

Overeenkomsten
Betreffen alle afwijkingen, in de zin van minder vaak voorkomend, in de bedrading en doorvoer van de hersenen betreffen.
Er zijn beslist grote raakvlakken, en deels ook overlappingen.

AD(H)D
Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder. E
Jaren 80: De diagnose ADD werd geformuleerd binnen de DSMIV.
Mensen die ADD hebben zijn:
bovenmatig impulsief,
Gevoelig
Visueel
verstrooid,
sensorieel (gevoelig voor prikkels)
Actief
En dat allemaal tegelijk
(de omschrijving is gebaseerd op: Jeffrey Freed, Ik denk in beelden, jij onderwijst in woorden, Garant 2010). Mensen met AD(H)D denken op een gelijksoortige manier als hoogbegaafden namelijk
Ze denken in beelden,
gebruiken daarvoor ook dezelfde hersengebieden.
Ze zijn ook altijd bezig in hun hoofd
praten snel om dat wat ze bedenken te verwoorden.
De moderne leef-, leer- en werkomgevingen zijn voor AD(H)D-ers vaak te sterk prikkelend.
Daarom is het voor hen meestal lastig in dit soort omgevingen stabiel te functioneren - hoewel ze dit zelf, in tegenstelling tot hun omgeving, niet zo hoeven te ervaren.
De overeenkomsten tussen hoogbegaafdheid en AD(H)D zijn talloos.
Reden: Bij beide in vergelijking met niet-hoogbegaafdheid en niet-AD(H)D, op bovenmatige wijze de neocortex, en in mindere mate het oudere deel van de hersen wordt gebruikt. AD(H)D en hoogbegaafdheid zijn aangeboren.
Zoals bij hoogbegaafdheid geeft het ook voor diegene met AD(H)D, problemen in de samenleving.
Waarom ?
alle regels,
Structuren,
processen in onderwijs (en werk),
zijn ingericht op de doorsnee mens.
Kinderen met AD(H)D en Hb’en ervaren vaak afkeuring en uitstoting, bvb pestgedrag op school.
Het verschil tussen AD(H)D en hoogbegaafdheid is een verschil in accenten.
Voorzichtig gesteld ligt de nadruk bij AD(H)D meer op het hyperachtige karakter van het denken en het gedrag bij hoogbegaafden ligt de nadruk juist meer op pure denkkracht. Als analogie: de relatie tussen voltage wattage.
Voltage betreft stroomsterkte wattage de doorvoersnelheid van volts/seconde.
Hoogbegaafden kennen een hoog voltage en een variabel wattage de meeste AD(H)D’ers een hoog wattage bij een gemiddeld voltage.
Niet alle stroomdraden kunnen dat hebben.
De combinatie AD(H)D en hoogbegaafdheid komt regelmatig voor.
Er worden ook verkeerde diagnoses gesteld.
Hoogbegaafden die drukker zijn dan gemiddeld en bovenmatig last hebben van teveel prikkeling in hun omgeving krijgen het label AD(H)D opgeplakt.
Omgekeerd gebeurd minder vaak. Daarnaast is er ook op dit gebied een overdiagnosticering :
Tegenwoordig wordt de diagnose AD(H)D nogal (te) gemakkelijk gesteld.
In het verlengde daarvan geldt: Medicijnen die bij AD(H)D worden gebruikt, (oa Ritalin) worden in ruime mate zonder kritische reflectie jarenlang voorgeschreven door artsen en psychiaters.
Naarmate AD(H)D’ers ouder worden: Problemen zullen door veranderingen in de hormoonhuishouding, vanzelf beter hanteerbaar worden
Mensen worden naarmate ze ouder worden rustiger in gedrag. ADHD en Hoogbegaafdheid /ADD en Hoogbegaafdheid: De Verschillen Groot verschil:
ADHD is veel meer een stoornis in klassieke zin is dan ADD.
Alles is heftiger en complexer, ook wat betreft de oorzaken.
Wat helpt bij ADD nl.:
structuur,
rust,
afwezigheid van overprikkeling
helpt in mindere mate bij ADHD.
ADHD
vaak in combinatie met een andere stoornis bvb autisme
maakt het lastig om grip op problemen te krijgen.
De incidentie van ADHD bij hoogbegaafden = bovengemiddeld.
Andersom ook.
Reden hiervoor: Het betreft allebei afwijkingen die aangrijpen op de neocortex en het intensieve gebruik ervan. Hoogbegaafd en ADHD,
de combinatie Een paradoxale combinatie of juist niet los van elkaar te zien? Een kip of het ei verhaal?

Door combinatie van de 2 gaat deADHD’er/HB’er minder gauw opvallen in bvb het onderwijs.
Hoogbegaafdheid zorgt ervoor dat de ADHD niet zo opvalt.
Het kind
= perfect in staat sociaal gewenst gedrag te vertonen
zal waarschijnlijk ook "gewoon" gemiddeld presteren.
ADHD kenmerken vallen het minst op als het kind in kwestie hoogbegaafd is.
Gevolg van heel impulsief zijn = Mensen hebben niet te hoge verwachtingen omdat impulsief gedrag vaak als minder intelligent wordt gezien.
ADHD-ers hebben moeite een bepaalde gedachte vast te houden .
Dat is erg onhandig als de desbetreffende gedachte briljant is.
Is frustrerend te weten dat ze net op weg waren naar een hele goede conclusie waarna ze werden afgeleid en het hele idee als
een zeepbel uit elkaar gespat is.
Regelmatig bedenken ze iets slims, maar dan zijn ze het vergeten voordat ze het op konden schrijven.
Een vraag die ze zichzelf stellen is:
Heeft het zin hoogbegaafd te zijn als je briljante gedachtes niet vast kan houden? Er zijn mensen die stellen dat diagnose ADHD onjuist is
in het geval van hoogbegaafde mensen: Een aantal kenmerken kunnen ook gevolg zijn van hoog IQ.
Bvb:
gauw verveeld zijn,
in hoog tempo praten,
niet stil kunnen zitten,
van de hak op de tak praten
heel actief zijn.
In sommige gevallen bleek tijdens de IQ test dat weliswaar hoog werd gescoord maar op de onderdelen waar een goed concentratievermogen voor nodig is werd beduidend lager gescoord.
Dit was voor de psycholoog die de test afnam een bewijs voor de diagnose ADHD die een aantal jaar daarvoor aan deze mensen werd gegeven.
Bij een hoog IQ blijkt dat mensen niet alleen hooggevoelig zijn op het intellectuele vlak.
Ook op zintuiglijk vlak (ADHD) en emotioneel/
spiritueel (hoogsensitief) vlak zijn ze hooggevoelig. Tips voor lesgeven en opvoeden Communicatie:
Vertel CONCREET wat je WEL van het kind verwacht
Stel instructies in een stellende vorm en niet in een vragende vorm (meedelen)
Laat altijd een stop-instructie volgen door een doe-instructie
Herhaal informatie en controleer of het kind het begrepen heeft
Sociale situaties en gevolgen van het gedrag altijd uitleggen aan het kind
Zorg dat het kind onder handbereik is, maak oogcontact en noem zijn naam
Zorg voor een rustige omgeving
Let op je eigen intonatie, gezichtsuitdrukking en lichaamshouding
Doe wat je zegt/ belooft!
Structuur
Minder prikkels in een ruimte aanbieden
Prikkels meer ordenen
Prikkels visueel aanbieden
Tijd verdelen in kleine overzichtelijke tijdseenheden
Regelmaat: vaste tijden voor vaste activiteiten
Krachtiger signalen op belangrijke momenten toevoegen Helder en concreet
Niet alleen duidelijk maken wat je niet wil, maar ook wat je wel wil
Herhalen en navragen
Zo nodig ondersteunen met niet-verbale communicatie
Wees consequent en consistent
Wees selectief in het kiezen van regels
Wees consequent: steeds positief reageren op gewenst gedrag en negatief op ongewenst gedrag
Wees consistent: Zorg dat je op 1 lijn zit met andere opvoeders
Wees voorspelbaar: Zorg ervoor dat het kind weet hoe je zal reageren op bepaald gedrag.
Reageer direct. Hoe korter de tijd tussen gedrag en reactie, hoe groter het effect.
Zorg ervoor dat je langdurig hetzelfde reageert. Zo ziet het kind snel de samenhang tussen gedrag en gevolg.
Negeren en straffen.
Belonen van positief gedrag is de belangrijkste manier van reageren, het versterkt je relatie met het kind.
Negeer bij niet-grensoverschrijdend gedrag, en benoem dit ook naar het kind. (“Ik ga je nu negeren omdat ...”)
Straf alleen bij grensoverschrijdend gedrag (Agressie, dingen kapot maken, slaan enz.) Zorg dat een straf kort en mild is.
Wees ALTIJD voorspelbaar en duidelijk!


Als een kind niet doet wat jij verwacht dan ben JIJ niet duidelijk geweest! Bronnen American Psychiatric Association, American Psychiatric Association (2000). 'Diagnostic and statistical manual of mental disorders : text revision (DSM-IV-TR®)'. Arlington: American Psychiatric Association
Rutter, M., Taylor, E. (2005). 'Child and adolescent psychiatry'. Oxford: Blackwell Science
Wat werkt bij kinderen en jongeren met ADHD?
Een folder over de werkzame factoren: Kinderen en jongeren met ADHD: wat werkt?
Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
http://allesoveradd.blogspot.be/2007/10/wat-is-attention-deficit-disorder.html
http://www.straksvoordeklas.nl/artikel/74/adhd
http://www.straksvoordeklas.nl/artikel/78/hoogbegaafd
http://www.vanmoolenbroek.nl/adhd/adhd-tips.htmChristine
S. Neville, artikel voor Davidson Institute for Telent development
http://www.hoogbegaafdvlaanderen.be/01_Hoogbegaafd/Omschrijving.html
www.infohoogbegaafd.nl
CBO (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek)
Download hier een gratis Syllabus rond hoogbegaafdheid
site van LetOp
fiche hoogbegaafd
fiche hoogbegaafd-tweemaal speciaal
fiche onderpresteren
fiche verveling
http://www.hoogbegaafdvlaanderen.be/06_HB_op_school/HB_op_school_intro.html
school-voorbeelden; begrippenLICH
SLO
CPS
De Boer, geert en Ester Cuijpers, Ideeënmap hoogbegaafden, Amersfoort, CPS, 2003
SiDi-R protocol
Digitaal Handelingsplan Hoogbegaafdheid. Uitgegeven bij lemma
http://www.hoogbegaafdvlaanderen.be/06_HB_op_school/aanpak_intro.html
ADHD(Overgenomen uit map Leerzorg: "Eerste hulp bij leerstoornissen en problemen bij het leren". Gratis te downloaden op http://www.letop.be/) Wij wensen iedereen een hele mooie
carrière in het onderwijs.

Bedankt om te luisteren ! Wat is ADD ?
Mythes rond ADD.
Drie vormen van ADD en ADHD
ADD te weinig bekend
Oorzaken van ADD
Symptomen van ADD
Medicatie
ADD bij meisjes
Nu en niet nu
Enkele tips

= Het overwegend onoplettende type:
Vooral sprake van ernstig en aanhoudend aandachtstekort.
Dit type = 'aandachtstekortstoornis' of
ADD (attention deficit disorder) genoemd. Vormen ADD tov ADHD is te weinig bekend ! Oorzaken van ADD De symptomen van ADD Aandachtstekort Organisatieproblemen Dagdromen Voor ADD en ADHD worden dezelfde middelen gebruikt de concentratie te verbeteren.

Deze gaan we bij het hoofdstuk ADHD bespreken. ADD en medicatie ADD en medicatie ADD bij meisjes Nu en niet nu Omgaan met mensen met ADD

Labels en creativiteit!
http://dyslexia.yale.edu/
http://zaplog.nl/zaplog/article/creativiteit_is_een_positieve_kant_van_adhd
http://www.autismsouthafrica.org/temple%20grandin.htm
http://www.pdd-nos.nl/columns/2009col/col_nov_09.html
http://www.nu.nl/wetenschap/539728/genialiteit-en-gekte-horen-bij-elkaar.html

Anders leren:

hts://www.davisdyslexie.nl/
http://www.adhdenik.nl/index.php?sub=watisadhd&pag=hyperfocus&interessant=5&t=1314009145#interessant

http://web.mac.com/beelddenken/site/homepage/Artikelen/2008/1/8_ADHD_en_beelddenken.html

http://www.berenvanjouwweg.nl/

http://www.leer-jong-leren.nl/informatie/theorie/204-wat-maakt-hoogbegaafden-anders

http://www.ted.com/talks/lang/dut/temple_grandin_the_world_needs_all_kinds_of_minds.html

http://www.rpcz.nl/home/

http://www.jenaplan.nl/cms/upload/pdf/MK113_24-1-08.pdf

http://www.groeienderwijs.nl/Portals/11/docs/artikel%20rechterhersenhelft%20kinderen%20-%20kort.pdf
Links en media


Aanbevolen!!
http://www.bewegingakad.nl/
http://wijsvooruit.nl/author/admin/
http://afwijkend-en-toch-zo-gewoon.nl/
http://www.jeugdzorgvuldig.nl/index.htm
http://vrij-natuurlijk.nl/
http://www.jarls-leven.nl/
http://www.dus-sarah-morton.info/
http://www.ikleeranders.nl/
http://www.xi2.nl/wie_is_Xi/xiofhb.html
http://www.hersenstorm.com/
http://www.hoezoanders.nl/
http://www.positievenood.nl/
http://www.bangersisters.nl/entertainment/boekenworm/1429-afwijkend-en-toch-zo-gewoon-biografie-van-een-autist-sarah-morton
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/b/joseph_biederman/index.html
http://www.degezondepatient.nl/
http://testjezelf.vdab.be/dossiermanager/onlineTesten?event=test_opstarten&testdefinitieid=iqtest
Full transcript