Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Konceptet baze te kontabilitetit

No description
by

Vlora Berisha

on 4 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Konceptet baze te kontabilitetit

IFRS

Dymbedhjet parimet baze
GAAP- Parimet e pranuara te pergjithshme te kontabilitetit
Parimi i shkakesis njohjes se shpenzimeve
Parimi i materialitetit, Parimi i cashit , Akrualitetit .
Shpalosjet financiare
SUPOZIMI i vazhdimesise
Parimi kostos

Msc. Vlora Berisha
Konceptet baze te kontabilitetit - Zhvillimet e rregullave kontabel dhe organizatat profesionale nderkombetare te kontabilitetit
Shembull1
Supozojme qe biznesi me 31 .12.2014 e kishte kete gjendje: para te gatshme ne arke 1 250euro, para ne llogari bankare
250 000 euro, 5 automjete te renda, 3 automjete per nevoja zyrtare, 5 ndertesa, 150 tavolina te ndryshme pune 120 kompjutera dhe 85 ari toke.
Vazhdim
Supozojme se 5 aoutomjetet e renda jane 285 000 euro, 3 automejtet per nevoja zyrtare jane ne vlere prej 55 000 euro, 5 ndertesa ne vlere prej 750 000 euro, 150 tavolina ne vlere prej 30000 euro 120 kompjutera ne vlere prej 50 000 ro dhe 85 ari toke ne vlere prej 212 500 euro, duke perfshire edhe parat arke dhe banke atehere pasura e biznesit eshte ?


4 198 750 euro
SUPOZIMI I njesis /entitetit kontabel
Le te supozojme qe Devolli kompani ka filluar aktivitetin e saj me biznes dhe ka marre nje hua nga Banka Ekonomike ne Vlere prej:
400 000 euro dhe ka investuar 250 000 dhe 300 000 ka pasuri personale
Supozojme qe nje qytetar vendose ta themeloje nje biznes dhe si kapital themelues paguan ne emer te biznesit shumen prej
200 000 eurove. Cfare regjistrimesh do te kemi ne kontabilitetin e biznesit?
2. Nese biznesi ka marre nje kredi nga banka " Pro Credit" ne vlere prej 250 000 eurove, atehere cfare regjistrimesh do te kemi ne kontabilitet.
3. Nese pronari i biznesit ne nderkohe
vendos ti terheq 20 000 euro per nevojat
e tij personale, cili do te jete regjistrimi ne
kontabilitet.
Koncepti i aspektit te dyfisht
Detyrimet +
Kapitalin
Albani ka vendosur ta themeloje nje biznes prodhues. Me qellim te fillimit te punes ai nga parat e veta ka deponuar ne llogari bankare te biznesit shumen prej 25 000 euro. Dhe po ashtu ka marr kredi nga banka "Pro Credit" edhe 245 000 euro. Te behen regjistrimet kontabel
Shembull
Parimi i periudhes kohore
Raportimi i rezultatev financiare mund te behet cdo 3 muaj 6 muaj cdo 1 vite
Biznesi e themeluar sipas parimit te vazhdimesis, do te thote per te operuar per nje kohe me te gjate.

Themeluesit kane investu 250 000 euro. Me keto para kane blere:
Automjet ne vlere prej: 15 000 euro
Tre kompjuter: 8 500 euro
Makine prodhimi : 25 000 euro
Lenda e pare: 201 500
Llogarit e arketueshme nga afarizmi i biznesit jane
25 000 euro kurse Xhirollogaria 57 000 euro.
Te hyrat nga shitja 850 000 euro ndersa shpenzimet
768 000 euro. Te perpilohet bilanci i gjendjes dhe i Suksesit?.

Parimi i konservatizmit
Parimi i realizilit
te te hyrave
Biznesi ka rezerva te mallit ne vlere prej
50 000euro. Biznesi ka realizu te hyra nga shitja e mallit 17 800 te cilat kane kushtu 15 500 euro sa jane te hyrat neto?
Parimi i konsistences
SNK - Standardet nderkombetare te kontabilitetit
Si qellim paresore ka harmonizimin e sistemeve te kontabilitetit te te gjithave shteteve te botes.
sUPOZIMI I NJESISE MONETARE
fUNDI I PJESES SE DYTE
Full transcript