Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Awarie, wypadki, katastrofy

No description
by

Gabriela Chrobot

on 30 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Awarie, wypadki, katastrofy


Gabriela Chrobot
klasa I C

Podstawowe pojęcia
a) Awaria -uszkodzenie urządzeń, maszyn, linii technologicznych lub systemów technicznych, uniemożliwiające lub ograniczające ich normalne użytkowanie.

b) Wypadek - zdarzenie wynikające z niespodziewanych okoliczności, w którym ktoś ucierpiał fizycznie (doznał urazów lub zginął) albo materialnie.

c) Katastrofa -wydarzenie powodujące tragiczne skutki o dużej skali zagrożeń, zniszczeń i ofiar, którego nie można opanować przy użyciu sił i środków będących w dyspozycji lokalnych instytucji

c) Postępowanie ratownicze
• Wypadek drogowy - wzywamy specjalistyczną pomoc; dbając o własne bezpieczeństwo: wyłączamy zapłon silnika; oznaczamy miejsce zdarzenia; udzielamy pomocy poszkodowanym; zapewniamy ochroną przeciwpożarową; jeśli to konieczne - ewakuujemy poszkodowanych w bezpieczne miejsce.

3. Wypadki i katastrofy budowlane
a) Główne przyczyny
• Błędy konstruktorów (najczęściej mylne obliczenia wytrzymałości materiałów lub elementów konstrukcyjnych)
• Błędy wykonawcze (stosowanie materiałów innych niż zaprojektowane, często gorszych, nadmierne tempo prac, np. skrócenie czasu wiązania betonu)
• Pomijanie procedur geodezyjno-geologicznych (np. brak badań struktury gruntu) lub lekceważenie zagrożeń przyrodniczych (np. zabudowa na terenach zalewowych)
• Nieuwzględnianie specyfiki terenów sejsmicznych

5. Wypadki i katastrofy górnicze
a) Główne przyczyny
• Zbyt dynamiczna eksploatacja złóż, nieprzestrzeganie przepisów bhp i norm wydobywczych, niewłaściwa eksploatacja maszyn i urządzeń
• Wywoływane przez siły natury tąpnięcia, zawalenia szybów i chodników kopalnianych Niesprawność instalacji ostrzegawczej, wentylacyjnej, przeciwpożarowej;
• Ignorowanie alarmujących wskazań tych urządzeń

b) Zagrożenia towarzyszące
• Szkody w zabudowie na powierzchni ponad wyrobiskami- może dochodzić do pękania murów, osuwania się fundamentów i ścian oraz zawalenia budynków.

c) Postępowanie ratownicze
• Akcję ratunkową prowadzą wyspecjalizowane służby ratownicze.

Awarie, wypadki, katastrofy
2.Wypadki i katastrofy komunikacyjne (kolejowe, drogowe, morskie, lotnicze)
b) Zagrożenia towarzyszące
• Udział w zdarzeniu pojazdów do przewozu substancji chemicznych o działaniu toksycznym (cysterny samochodowe, kolejowe lub tankowce w komunikacji morskiej)
• Upadek samolotu na zabudowania mieszkalne, instalacje przemysłowe

a) Główne przyczyny
• Niekorzystne warunki pogodowe (mgła, opady, ekstremalne temperatury, huragany)
• Błąd ludzki (brawura, przemęczenie, wykorzystywanie pojazdów niesprawnych technicznie, brak odpowiednich umiejętności i kwalifikacji, uczestniczenie w ruchu drogowym po spożyciu alkoholu lub narkotyków)

b) Zagrożenia towarzyszące

• Katastrofy obiektów masowych (stadionów, hal wystawowych, kin, teatrów, długich mostów) mogą spowodować olbrzymią liczbę ofiar.

c) Postępowanie ratownicze



• Jeżeli nie zdążymy opuścić budynku, chronimy się w bezpiecznym miejscu: w piwnicy, przy zewnętrznych ścianach, przyłączeniach ścian nośnych (narożniki), w lukach utworzonych przez osunięte z wyższych kondygnacji płyty stropowe, pod futrynami drzwi - równolegle do otworu; unikamy miejsc znajdujących się w centrum danej powierzchni, w sąsiedztwie urządzeń grzewczych, instalacji gazowych i energetycznych.
• Uciekamy z budynku przy nagłych pęknięciach ścian, sufitów, kołysaniu się budynku, pęknięciach i wypadaniu szyb okiennych, odpadaniu tynku lub elementów dekoracyjno wykończeniowych albo po usłyszeniu metalicznych, „pustych" odgłosów dobiegających z elementów konstrukcyjnych; powiadamiamy domowników i sąsiadów (nie wolno dzwonić do mieszkań, zapalać światła i włączać urządzeń elektrycznych, bo iskra elektryczna może spowodować wybuch instalacji gazowej rozszczelnionej na skutek naprężeń).
• Pomagamy poszkodowanym, usuwając ciężkie elementy, które ich przygniatają lub zagruzowały dojście do nich; lokalizujemy miejsce, w którym się znajdują; nawiązujemy z nimi kontakt, wspieramy ich psychicznie, podajemy im napoje, środki opatrunkowe lub telefon; do chwili przybycia sil specjalistycznych organizujemy się w grupy ratownicze.
d) Zagrożenia wtórne
• Pożar powstający na skutek zapłonu lub wybuchu gazu; porażenie prądem elektrycznym; w zakładzie produkcyjnym także środki toksyczne wydostające się z uszkodzonych zbiorników i instalacji - jedynym racjonalnym działaniem jest ewakuacja osób ocalałych

4. Wypadki i katastrofy komunalne
a) Główne przyczyny
• Zanik dostaw ciepła (zimą), prądu, wody lub gazu; zakłócenia lub całkowity zanik łączności na skutek uszkodzeń linii przesyłowych lub infrastruktury telekomunikacyjnej
b) Zagrożenia towarzyszące
• Brak alternatywnych źródeł zaopatrzenia

c) Postępowanie ratownicze
Istotne są działania przygotowujące do przetrwania skutków takich zdarzeń:

• wyposażenie domu w dwa rodzaje ogrzewania (np. olejowe lub gazowe i dodatkowo np. piece kaflowe albo kominek); zgromadzenie zapasu świec, lamp oliwnych lub naftowych i paliwa, zapałek, turystycznych butli gazowych wraz z promiennikiem i palnikiem, latarek i lampek na akumulator lub baterii wraz z zapasem źródeł zasilania;
• zgromadzenie zapasu opału na długo przed rozpoczęciem sezonu grzewczego;
• zgromadzenie kilkudniowych zapasów żywności o krótkim terminie przechowywania oraz kilkutygodniowych zapasów produktów takich jak: mąka, ryż, kasze, tłuszcze, konserwy, woda niegazowana, soki, marynaty;
• zaopatrzenie się w telefony komórkowe różnych operatorów, telefon stacjonarny, radio CB, odbiornik radiowy zasilany bateriami, odbierający program I Polskiego Radia i program rozgłośni lokalnych.

6. Wypadki i katastrofy przemysłowe
a) Główne przyczyny
• Nagły zanik zasilania w energię elektryczną lub w tzw. wody technologiczne (służące do chłodzenia urządzeń produkcyjnych)
• Uwolnienie toksycznych substancji (wykorzystywanych w procesie produkcji) z instalacji przemysłowych lub zbiorników gromadzących zapasy
• Pożary obiektów produkcyjnych lub magazynowych

b) Zagrożenia towarzyszące
• Mieszkańcy obszarów sąsiadujących z zakładami przemysłowymi często nie mają informacji o profilu produkcji, wykorzystywanych toksycznych środkach przemysłowych, ich szkodliwym wpływie na organizm i sposobach przeciwdziałania zatruciu.

c) Postępowanie ratownicze
• Akcję ratunkową prowadzą wyspecjalizowane służby ratunkowe, a osoby ocalałe i bezpośrednio zagrożone powinny się szybko ewakuować(często ewakuacja przebiega z użyciem indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych i skóry).

7. Wypadki i katastrofy hydrotechniczne
a) Główne przyczyny
• Pęknięcia tam, zapór, wałów przeciwpowodziowych

b) Postępowanie ratownicze
• Uprzedzeni o nadchodzącym zagrożeniu, natychmiast ewakuujemy się, zgodnie z instrukcjami władz i służb ratunkowych. Zaskoczeni nagłym atakiem żywiołu:
• w budynku -przedostajemy się na najwyższą kondygnację lub dach;
• w terenie otwartym -przemieszczamy się wyżej, na wzniesienia; zakładamy kapoki, kamizelki ratunkowe;

• uniesieni nurtem napierającej wody - chwytamy się pływających przedmiotów (beczek, drągów, pni drzew, drewnianych elementów konstrukcyjnych budynków) lub zalanych stojących drzew (wchodzimy na najwyższe konary), wzywamy pomoc; nie walczymy z nurtem; płyniemy raczej skośnie do nurtu wody niż poprzecznie lub pod prąd; pomagamy innym osobom płynącym w wezbranym nurcie.
• Akcję ratowniczą prowadzą służby specjalistyczne, wojsko, siły OC, ochotnicy.
• Niewielka szansa działań ratowniczych; działania ochronne należy podejmować wcześniej, profilaktycznie.
8. Wyszukiwanie i wynoszenie osób poszkodowanych
Jednym z pierwszych działań ratowniczych jest zwykle wyszukiwanie i wynoszenie
poszkodowanych. Jest ono bardzo istotne, ale bywa groźne dla ratowników.

Przed przystąpieniem do akcji należy:
• założyć kamizelkę odblaskową i lateksowe rękawice ochronne;
• zabezpieczyć i oznakować miejsce zdarzenia (zwłaszcza wypadki drogowe);
• sprawnie spenetrować miejsce zdarzenia, zajrzeć wszędzie, gdzie mogliby się znajdować poszkodowani (np. poszkodowanych w wypadku drogowym należy szukać nawet w bagażniku, pod siedzeniami), pamiętając o tym, że podmuch eksplozji może przenieść poszkodowanego w najmniej spodziewane miejsce;
• unikać nadmiernego ryzyka w myśl zasady:
dobry ratownik to ratownik żywy i sprawny;
• wezwać pomoc fachową;
• stosować się do zasady, która mówi, że pierwszej pomocy udziela się w następującej kolejności: osoby nieprzytomne, osoby krwawiące, pozostali;
• rozpocząć wynoszenie poszkodowanych z zagrożonego miejsca.

Sposoby przenoszenia poszkodowanego
przez jednego ratownika.


Sposoby przenoszenia poszkodowanego
przez dwóch ratowników.

1.Sposób „na ławeczce”
2. Sposób „na krześle”
3. Sposób „na krzesełku”


5. Przesuwanie po ziemi.
7. Chwyt Rauteka
9. Sposoby transportu osób poszkodowanych:
1. Prowadzenie poszkodowanego.
2. Sposób „matczyny” – na rękach.
3. Sposób „na barana”.
4. Sposób strażacki.
6. Przeciąganie po kocu, płaszczu.
10. Zapobieganie panice

11. Postępowanie w przypadku wybuchu paniki:
Panika
to nagły, niepohamowany, często nieuzasadniony strach, powodujący zamieszanie ogarniające zwykle większą liczbę osób. Zagrożenie nie musi istnieć obiektywnie; wystarczy, że pojawi się w wyobraźni.

Powstaniu paniki sprzyjają: chaos, poczucie bezradności, brak informacji, brak przywództwa, a jej skutkiem bywa podejmowanie działań nieracjonalnych. Dużą grupę ogarniętą paniką trudno uspokoić, z tego powodu dezinformacja, jeden z głównych wyzwalaczy paniki jest stosowana przez wszystkie armie świata jako skuteczna i tajna broń paraliżująca przeciwnika.

Najlepszymi instrumentami zapobiegającymi powstawaniu paniki są: zaangażowanie, wyszkolenie fizyczne, dyscyplina i zdecydowane, pewne działanie. Może też zostać opanowana przez odniesienie się do świadomości osób nią ogarniętych. Łatwiej jest zapobiegać występowaniu paniki niż zwalczać jej skutki.

• Przywołanie własnego autorytetu
• Perswazja
• Przejęcie roli kierownika
• Oddziaływanie na ambicję
• Uniemożliwienie wpływu osób najbardziej bojaźliwych przez przydzielenie im trudnej pracy, zajmującej uwagę
• Fizyczne obezwładnienie osób wpływających na grupę destrukcyjnie

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Full transcript