Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SABAH BERJAYA v KPHDN

EPPA4513 PERCUKAIAN LANJUTAN
by

Sarah Alia

on 22 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SABAH BERJAYA v KPHDN

LATAR BELAKANG OBJEKTIF YAYASAN SABAH
KRONOLOGI KES FAKTA KES * Dengan syarat amaun yang DIBENARKAN ditolak daripada pendapatan agreat bagi tahun berkenaan
* secara sukarela dan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan * boleh dipertimbangkan untuk kelulusan di bawah subseksyen 44(6) ACP 1967 yang diluluskan
* Objektif Subseksyen 44(6) - organisasi mestilah dtubuhkan di Malaysia semata-mata bagi maksud amal/khairat.
* 4 bahagian amal/khairat *Sabah Berjaya
- Berorientasikan komersial dan keuntungan dalam pengeluaran kayu
- Dimiliki sepenuhnya oleh Yayasan Sabah

*Yayasan Sabah
- organisasi/institusi yang diluluskan dengan berobjektifkan aktiviti amal
- tidak bermotifkan keuntungan
- Pemberian hadiah (wang) kepadanya adalah dibenarkan untuk penolakan cukai di pihak penderma.
* Bebaskan rakyat dari kepompong kemiskinan
* Membangun dan meningkatkan kualiti pendidikan dan kemudahan pendidikan
* Menyediakan peluang pendidikan untuk rakyat Sabah.
* Menjalankan aktiviti-aktiviti yang ihsan dan kebajikan dalam alam semula jadi. * Sabah Berjaya telah beri hadiah berbentuk wang secara sukarela kepada Yayasan Sabah selama 8 tahun
* Yayasan adalah sebuah institusi awam di bawah Ordinan Sabah Cukai Pendapatan 1956
* Merupakan hasrat Kerajaan bahawa lebihan dana akan didermakan kepada Yayasan.
* KPHDN membangkitkan isu - yang tidak membenarkan jumlah wang tersebut diiktiraf sebagai derma
* Sabah Berjaya merayu kepada Pesuruhjaya Khas dan mahkamah tinggi tetapi keduanya ditolak.
* Sabah Berjaya berhujah bahawa derma yang diberikan itu bermaksud pada Seksyen 44 (6) ACP1967 dan bukan bermaksud untuk mengelak cukai di bawah seksyen 140 ACP 1967.
* Rayuan dibenarkan SEKSYEN 44(6) ACP SABAH BERJAYA SDN BHD V KPHDN
EPPA4513 PERCUKAIAN LANJUTAN * Pemberian wang oleh perayu tidak dibenarkan oleh responden
* Sabah Berjaya Sdn Bhd membuat rayuan kepada Pesuruhjaya Khas dan Mahkamah Tinggi namun ditolak
* Sabah Berjaya membuat rayuan pada peringkat Mahkamah Rayuan
* Hujah - bahawa pemberian wang tersebut adalah di bawah Seksyen 44(6) ACP dan layak dibenarkan penolakan cukai HUJAH 1 PERAYU – SABAH BERJAYA SDN BHD * Hakim Mahkamah Rayuan - perkataan ‘sukarela’ termasuk dalam konteks perundangan ekuiti. undang-undang hadiah di mana ia juga terkandung dalam skop

* perkataan 'sukarela' atau 'rela' digunakan, menggambarkan transaksi yang tidak disokong oleh balasan berharga.

* Ia berasal daripada perkataan 'sukarelawan' - seseorang yang tidak diberi balasan berharga untuk amanah atau usahanya.

* Hadiah yang dibuat akibat tekanan luaran tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan amanah dan usahanya.

* Perpindahan dana dari keuntungan perayu kepada Yayasan telah dibuat pada setiap tahun secara sukarela kerana ia tidak menerima apa-apa balasan berharga atau faedah material dalam pulangan.
HUJAH 2 PERAYU – SABAH BERJAYA SDN BHD 3. Apabila pembayar cukai melaksanakan perjanjian dan membuat pembayaran di bawah perjanjian itu beliau mengurangkan pendapatan beliau. Jika perjanjian itu melebihi enam tahun dan memenuhi syarat-syarat lain tertentu pengurangan dalam pendapatan mengurangkan pendapatan boleh taksir pembayar cukai. Kelebihan cukai(tax advantage) wujud hasil daripada pembayaran di bawah perjanjian itu.
HUJAH RESPONDEN - KPHDN Responden menegaskan bahawa setiap derma yang yang dibuat oleh perayu kepada Yayasan tidak dibenarkan ditolak sebagai pemberian hadiah (wang) dibawah Seksyen 44(6) ACP 1967 kerana ia dibuat secara tidak sukarela.
KEPUTUSAN Dalam kes ini perayu tidak berpura-pura menderma keseluruhan keuntungan kepada yayasan.
Persoalan : Samada pemberian hadiah berbentuk wang yang dilakukan itu secara sukaela di bawah Seksyen 44(6) ACP 1967 atau pemberian itu dengan tujuan pengelakan cukai di bawah Seksyen 140 ACP 1967? SEKSYEN 140 (1) ACP 1967 * Satu kuasa untuk tidak mengambilkira transaksi-transaksi tertentu

* Peruntukan yang komprehensif - bolehkan pihak KPHDN mengabaikan apa2 transaksi secara langsung atau secara tak langsung yang memberi kesan kepada pengelakan cukai

* Seksyen 140 (1) Ketua Pengarah, dimana beliau mempunyai sebab untuk mempercayai apa-apa transaksi mempunyai kesan secara langsung atau x langsung HUJAH 1 PERAYU – SABAH BERJAYA SDN BHD * “perayu telah dipengaruhi dan bukan bertindak atas kemahuan sendiri.
* Hakim Mahkamah tinggi sependapat dengan Pesuruhjaya Khas bahawa sumbangan tersebut adalah dilakukan secara tidak sukarela. * ‘sukarela’ bermaksud tiada tekanan daripada pihak luar ke atas penderma. HUJAH 2 PERAYU – SABAH BERJAYA SDN BHD Adakah perbuatan pemberian wang hadiah tersebut bertujuan untuk mengelak cukai? 1. Perayu menggunakan seksyen 140 yang merupakan peruntukan yang komprehensif

2. Rujukan kes: Commisioner of Inland Revenue V. Challenge Corp Ltd 1986, New Zealand, s. 99 Income Tax Act 1976 4. Pembayar cukai boleh menanggung perbelanjaan perniagaan eksport atau menanggung modal atau perbelanjaan lain yang mana di bawah statut melayakkan pembayar cukai untuk mengurangkan liabiliti cukai beliau. Kelebihan cukai wujud hasil daripada perbelanjaan bagi Parlimen memberikan pelepasan cukai tertentu.

5. Seksyen 99 terpakai untuk kes pengelakan cukai. Cukai pendapatan dielakkan dan kelebihan cukai diperoleh daripada pengaturan pembayar cukai semasa mengurangkan liabiliti cukai tanpa terlibat dalam kerugian atau perbelanjaan yang mana melayakkan dia kepada pengurangan itu 6. Pembayar cukai tidak mengurangkan pendapatan atau mengalami kerugian atau menanggung perbelanjaan namun mendapat pengurangan dalam liabiliti cukai seolah-olah dia pernah mengalami perkara-perkara tersebut. Ini berdasarkan hujah berikut :Mereka buat hanyalah semata-mata dibawah arahan Kerajaan Negeri dan bukan secara sukarela oleh perayu. Mereka buat hanyalah semata-mata mengikut kontrak obligasi. Perayu mendapat kelebihan material atas derma yang diberi.
Berdasarkan keterangan dan bukti yang terdapat dalam kes, ia merupakan sumbangan yang sebenar dimana ia menderma kepada yayasan yang diluluskan secara sukarela.
Tidak timbul persoalan mengenai pelarian cukai. Ini kerana responden tidak pernah membangkitkan kes pelarian cukai terhadap perayu pada mana-mana peringkat.
Perayu tidak terlibat dalam pengelakan cukai
Ia tidak berbuat apa-apa yang tidak mengurangkan pendapatan atau mengalami kerugian, namun menyebabkan ia memperolehi pengurangan dalam liabiliti cukai.
Hujah dimana responden menyatakan perayu membuat derma semata-mata dibawah arahan Kerajaan Negeri dan bukan secara sukarela , adalah ditolak.
BERDASARKAN KES INI, SEKSYEN 140 (1) ADALAH TIDAK TERPAKAI SITI NOOR ZULAIHA BINTI ABU BAKARA132593
MUHAMAD EZ’ZUL BIN ESAA131872
SARAH ALIA BINTI MOHAMED GHAZALIA132586
TERIMA KASIH
Full transcript