Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ao redor da Natureza - "Obradoiros para coñecer e investigar o mundo que nos rodea". Un proxecto de Ogmios S.L. en colaboración coa USC e a Facultade de Formación do Profesorado (USC-Campus de Lugo)

Presentación do Proxecto "Ao redor da Natureza" na Facultade de Formación do Profesorado (USC-Campus de Lugo)
by

oscar porto vazquez

on 9 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ao redor da Natureza - "Obradoiros para coñecer e investigar o mundo que nos rodea". Un proxecto de Ogmios S.L. en colaboración coa USC e a Facultade de Formación do Profesorado (USC-Campus de Lugo)

"Ao redor da Natureza"
Como xurde o proxecto
Unha inciativa.
Apoio por parte do profesorado da Facultade.
Virginia Aznar Cuadrado,
do Departamento de Didáctica das Ciencias Experimentais: Área de Didáctica das Ciencias Experimentais.

Pablo González Sequeiros,
da

Área de Didáctica da Matemática.

Vicente Blanco Mosquera
e
Salvador Cidras Robles,
do Departamento de Didáctica da Expresión Musical, Plástica e Corporal: Área de Didáctica da expresión plástica.


Preguntas ?
Ao redor da Natureza
"Obradoiros para coñecer e investigar o mundo que nos rodea"
Un programa de actividades educativas

entorno á natureza
e a
tres grandes Áreas
(Educación Artística, Coñecemento do medio natural, social e cultural e Matemáticas),
que permita conciliar a vida laboral e familiar dos pais e nais durante as vacacións.
Un proxecto educativo (
destinado a nenos e nenas comprendidos entre os 3-12 anos
)
entorno á natureza
.
Unha empresa
Apoio por parte do profesorado da Facultade.
Apoio por parte do máximo responsable da Facultade.
A firma dun Convenio de colaboración coa USC.
Quen é Ogmios S.L.
O motivo da colaboración por parte do profesorado da Facultade
Contribuír ao desenvolvemento (asesoramento do proxecto e a formación do alumnado)
dun programa ou proxecto educativo que supoña unha
oportunidade laboral e formativa ao alumnado
matriculado na Facultade de Formación do Profesorado.

A finalidade do asesoramento por parte dos profesores da Facultade é:

a)
Colaborar co proxecto

dun xeito desinteresado para establecer un programa de actividades de calidade.

b)
Proporcionar a formación inicial ao alumnado
da Facultade de Formación do Profesorado
que serán contratados directamente por Ogmios S.L. para impartir as actividades do proxecto
.
Que supón o proxecto para o alumnado da Facultade como formación?
Elaborar e diseñar as súas propias actividades baixo o asesoramento do Profesorado da Facultade que colabora co proxecto.
Unha experiencia de investigación-acción.
Alumnos que pode participar no proxecto
Perfil prioritario:
Alumnos Matriculados na Facultade de Formación do Profesorado nas especialidades de:
Grao en mestre/a de Educación Primaria
Grao en mestre/a de Educación Infantil
E que cursen: 3º ou 4ª
Cantidade de alumnos participantes:
30 en Primaria
10 en Infantil
Desenvolver esas actividades no proxecto.
Que supón o proxecto para o alumnado da Facultade economicamente e laboralmente?
Un ingreso económico.


Complemetar o curriculum vitae e a súa experiencia laboral baixo un Contrato Temporal cunha empresa dedicada a temas educativos extracurriculares.
O contrato laboral que firmarán os alumnos
Tipo:
Temporal a tempo parcial
Modelo:
Por obra ou servizo.
Horas:
5 h/día (de maña)
Duración:
1 Semana de 5 días
(excepto a semana do 21-24 que son 4 días)
Nivel formativo:
Ensino universitario.
Actividade económica:
Educación.
Ocupación:
Monitor-animador.
Convenio colectivo: "
VII Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada" (2011).
Cuantía económica:
Según convenio e tabla salarial 2014
Diñeiro que ingresará
o alumnado
120 € netos (a cobrar) 5 días
100 € netos (a cobrar) 4 días
Polo contrato de traballo:
Con Seguridade Social
Plus empresa (non en nómina):
5 €/alumno inscrito
por medio do alumnado da Facultade.
Como participar...
Como alumno contratado
Firmando un contrato
coa empresa
OGMIOS S.L. nas condición sinaladas
Como alumno voluntario
Firmando unha declaración coa empresa
de participación como voluntario no proxecto
Neste caso, a cuantía económica do contrato non se paga, e sí o
plus da empresa
Obligacións do
Alumnado que participa no proxecto
Asistir ás sesións formativas
Tanto o alumnado contratado como o alumnado voluntario
Temporización
1. Inscrición do alumnado para participar no proxecto
Máximo 20 de Abril
2. Notificación do alumnado seleccionado
Na semana do 21 de Abril
3. Sesións formativas (definición das actividades)
Abril - Maio
4. Apertura de inscrición
Principios-mediados de Maio (Data posible-15 de Maio)
A inscrición para participar no proxecto
1. Enviar un correo electrónico a:
ogmiososcar@gmail.com
Información:
Datos persoais;
Foto tamaño carnet; Breve curriculum; Especialidade; Se ten compañeiro co que participar; Autorización para aparecer na páxina web; Semana que quere participar; Ciclo no que lle gustaría traballar.
5. O proxecto
30 de Xuño - 1 de Agosto
O proxecto
O proxecto inclúe cinco bloques temáticos
multidisciplinares:

“Texturas” - Semana 1
“Estruturas”- Semana 2
“Reciclaxe” - Semana 3
“Os animais” - Semana 4 (de 4 días)
“Teatralización" - Semana 5
O alumnado que participe no proxecto traballará as
3 áreas dun xeito interdisciplinar.
O proxecto
A distribución do día no proxecto
1. Obradoiro
2. Xogo libre
3. Obradoiro
4. Almorzo saudable.
5. Obradoiro
6. Xogo dirixido

Tamén é importante saber que...
1. O proxecto depende das inscricións,
o que condicionará a contratación do alumnado da Facultade.
A data límite é 10 días antes do comenzo de cada semana.
2. A cantidade de alumnos por grupo é:
Máximo 20 e
mínimo 10.
3. A ratio alumno/monitor será:

20/2
5. Cada grupo de traballo estará formado por:
2 alumnos/as da Facultade.
O monitores do proxecto
(o obxectivo é que desenvolvan as actividades)
+
1 Voluntario con experiencia e formación en educación
Os supervisores da empresa
(o obxectivo é a colaboración)

Ogmios S.L.
Dirección e Coordinador:
Óscar Porto
Grupos de traballo (Por semana)

Infantil
1º Ciclo Primaria
2º Ciclo de Primaria
3º Ciclo Primaria
+
1 Voluntario con experiencia en educación (por cada grupo de traballo)
2 monitores
2 monitores
2 monitores
2 monitores
Coordinador e dirección Xornadas
Formativas sobre Xogo animado:
Manu Iravedra
Asesores do Proxecto e dirección das Xornadas Formativas
Virginia, Pablo, Vicente e Salvador.
Cal é a opinión dos
Profesores da Facultade
sobre o proxecto?
Cal é o motivo de
colaborar co
proxecto?
Que esperan de vós?
Pablo, Salvador, Vicente e Virginia
E para terminar...
¡Grazas!
Pola vosa presencia
Darlle as grazas a...

RODRíGUEZ LESTEGAS, FRANCISCO
Virginia Aznar Cuadrado
.
Pablo González Sequeiros
Vicente Blanco Mosquera
Salvador Cidras Robles
Facultade de Formación do Profesorado
Universidade de Santiago de Compostela

E tamén a
: Uxía Garrido, o Vicerrector de Coordinación e Planificación do Campus de Lugo (Pedro García Herradón) e a Secretaría da Vicerreitoría Olga Taboada.
Obradorios para coñecer e investigar o mundo que nos rodea
Obxectivos xerais:
Desenvolver un programa de actividades educativas de calidade entorno á natureza e a tres grandes Áreas (Educación Artística, Coñecemento do medio natural, social e cultural e Matemáticas).

Fomentar unha actitude reflexiva, crítica e respetuosa ante a natureza.

Programar un conxunto de actividades organizadas entorno ao proceso educativo dos nenos (3-12 anos) e adaptadas ás diferentes idades dos participantes.

Por parte do Profesorado da Facultade
: Contribuír ao desenvolvemento (asesoramento do proxecto e a formación do persoal contratado) dun programa ou proxecto educativo que supoña unha oportunidade laboral e formativa ao persoal contratado para o desenvolvemento do proxecto.

Desenvolver un proxecto educativo fundamentado na interdisciplinariedade, de tal xeito que as actividades incluídas dentro do proxecto contribúan:
Ao desenvolvemento das competencias básicas que permiten encamiñar todo o alumnado cara ao logro dunha formación integral.

Establecer un programa educativo que supoña unha experiencia e unha oportunidade laboral, e ao mesmo tempo, un espazo de investigación-acción.

Proporcionar ao persoal contratado unha oportunidade de formación didáctico-disciplinar nun contexto de práctica real.

a) Aproximarse ao mundo natural a través de pequenas investigacións científicas.

b) Coñecer e aplicar técnicas e materiais plásticos e visuais: debuxo, pintura, collage, volume, construción, modelado, fotografía, etc.

c) Establecer ferramentas de creación, formas de facer abertas que non buscan un único resultado se non que son froito da proba, da observación, da experimentación.

d) Aprender a xerar un imaxinario persoal á marxe da convención e os modelos establecidos.

e) Valorar as matemáticas como instrumento na arte e na ciencia.

f) Ensinar e aprender matemáticas a partir de contextos reais.

Obxectivos específicos:
Full transcript