Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Supervisie: Kenweg - Keuzeweg - Handelingsweg 1

No description
by

Anne Pals

on 10 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Supervisie: Kenweg - Keuzeweg - Handelingsweg 1

Supervisie: Kenweg - Keuzeweg - Handelingsweg
Kenweg
Keuzeweg
Handelingsweg


Beroepservaring waar je niet tevreden over bent……..
De innerlijke beleving, de gebeurtenis, de beroeps opgaven zijn nog met elkaar verstrengeld.
Als observerende participant reflecteer je hier op, voorziet het van een andere betekenis en kom tot nieuw beroeps handelen.

Wat is ervaringsleren?
Grondstructuur Supervisie?
Directe verbinding leersituatie en werksituatie
Regelmatige opeenvolging werksituatie en leersituatie
Aantal bijeenkomsten, frequentie, tijdsduur, aantal deelnemers

De inbreng verkennen van allerlei kanten en lagen. Al reflecterend problematiseren en komen tot nieuwe inzichten. Met deze nieuwe inzichten komen tot nieuwe keuzes in het beroeps handelen.
Deze keuzes uitvoeren en weer komen tot nieuwe ervaringen…….en dan weer

Ken- Keuze- en Handelingsweg
Supervisant maakt iets mee als beroepsbeoefenaar in een concrete werksituatie.
In dat iets “meemaken” gaat het om het persoonlijk geraakt zijn in een bepaalde situatie door een bepaalde gebeurtenis.
Verstrengeling van innerlijke beleving, gebeurtenis en beroepsopgaven.
Onduidelijkheid over de rol van gevoelens, vooronderstellingen, geneigdheden vanuit de persoon van de supervisant.
Waar zit de geraaktheid die er voor zorgt dat er iets gebeurt waar de supervisant niet tevreden over is?
Ervaren kan alleen als je er voor open stelt. Hierdoor kun je ”geraakt” worden.
Ervaren
Uitdrukkelijk formuleren => toelichten
Kan schriftelijk en mondeling.
Expliciteren als situatie-gebeurtenis en als ervaring als beleving
Door de ervaring in de taal te halen wordt ze weer in de actualiteit gehaald, buiten zichzelf geplaatst, dichtbij, maar ook intern om ernaar te gaan kijken
Helder wordt waar de supervisant moeite mee heeft.
Structuurloosheid krijgt structuur, voorgrond en achtergrond wordt helder. Op welke aspecten wordt de nadruk gelegd, wat wordt weggelaten, wat veralgemeniseerd, actieve of passieve taal .
Explicitering is nodig want daardoor kan een ervaring betekenis voor hem krijgen.
Maak een film en laat beschrijven wat er gebeurt.

Expliciteren
Om ervaringen goed te kunnen expliciteren moet de supervisant leren concretiseren. Wat globaal was, wordt specifiek
Concretiseren is een bewerking van informatie om deze gedetailleerder te maken.
Wat heeft de supervisant nu exact meegemaakt, wat was zijn rol, wat zijn de feiten, wat voelde je erbij, wat is nu je beleving hiervan?
Het concretiseren betreft zowel de persoon van de supervisant (waar geraaktheid?) als de situatie of gebeurtenis waardoor de supervisant geraakt werd (wat concreet heeft de supervisant geraakt?)

Concretiseren
Reflecteren
op ervaringen is terugbuigen op de ervaring om er vanuit een andere gezichtshoek nieuwe betekenis aan te geven.

Reflecteren
wordt pas mogelijk als de supervisant in staat is tot ervaren en tot het expliciteren en concretiseren van zijn ervaring.

Reflecteren
Handelen vraagt om een bepaalde intentie, en een wil.
De wil is een energetisch proces dat door bewuste motieven in beweging gezet wordt
Impulsen, werkelijkheidszin en taxaties vanuit een persoonlijke doelgerichtheid smelten in de wil samen; het is de intermediair tussen –ik zou graag-, -ik behoor- en – ik moet- waardoor de weerstand verdwijnt.
Ook dit is een onderzoekend proces waarin geleerd wordt. Hier bestaan weerstanden waarin het ervaringsleren soms weer nodig is.

Actiewenselijkheden
Wanneer de keuze niet in handelen omgezet kan worden, dan is supervisie niet geslaagd.
De mogelijkheden tot handelen moeten helder worden, al was het in eerste instantie maar brainstormend, waarna gekomen wordt tot een prioriteitstelling

Actiemogelijkheden
De taal van de supervisant gaat veranderen in de taal van de regisseur; wat ik wil is wat ik mij voorneem te doen.
Door te oefenen in het maken van bewuste keuzes gaat hij doen wat hij wil doen.
Hier moeten de actie-keuzen duidelijk geformuleerd worden

Actiekeuzen
Om tot het ontwerpen van een leersituatie te komen moet er een beeld gevormd worden hierbij waardoor de handeling mentaal dichterbij komt, te benoemen als anticiperend handelen.
Het uitwendig handelen kan via een proces van internalisatie inwendig handelen worden. Een schaker die zijn zet voorbereid.
Supervisant gaat beschikken over gedragsrepertoires of mentale programma’s die opgevat kunnen worden als dispositie van gedrag. Ervaringsleren slaat dan om in handelingsleren.
Soms is het goed de supervisant te vragen het eigen toekomstig functioneren te visualiseren of eventueel uit te spelen.


Actieplan

Omschrijving van een
leervraag
Zicht op de
motivatie
om bovenstaand leerdoel te willen bereiken: waarom wil je dit leren?
Vaststellen wat het
leermateriaal
is waaraan je wilt leren:
wat
wil je bewerken om bovenstaand leerdoel te bereiken?
Vaststellen wat de
leeractiviteiten
zijn: wat wil je doen met het leermateriaal om bovenstaand leerdoel te bereiken? Of anders gezegd:
hoe
wil je het leermateriaal gaan bewerken om ervan te leren?
Zicht op voorwaarden waaraan moet zijn voldaan opdat jij in bovenstaande leersituatie kunt leren; wat zijn jouw
leercondities
?


Ontwerpen leersituatie (Siegers):
• In hoeverre heb je nog de neiging je valkuilen hierin te bestrijden? Wanneer ga je hiermee stoppen?
• In hoeverre zie je een uitdaging liggen om mee aan de slag te gaan?
• Welke kwaliteiten kun je hiervoor inzetten?
• In welke situaties lukte dit al en wat kun je daarin leren?
• In hoeverre voelen jouw doelen haalbaar?
• Wat hebben jouw acties opgeleverd en hoe was dat om te doen?
• In hoeverre ben je streng voor jezelf geweest hierin?
• In hoeverre ben je hierin krampachtig bezig geweest?
• Benoem eens welke ervaring er dan speelt zonder streng te zijn voor jezelf?
• Wat zou je tegen jezelf kunnen zeggen wanneer je dit ervaart zonder oordeel?
• In hoeverre merk je verschil hoe je praat over de ervaring nu en voorheen?
• Hoe is het om hierover in gesprek te zijn?
• Waar voel je je het meest ontspannen bij in de manier waarop je hierover praat?

Soms duurt het even maar worden de voornemens uitgevoerd. Het gaat niet om het precies toepassen in een lineair proces, maar een creatief, zoekend en handelend proces, zoeken naar nieuwe mogelijkheden.
Over dit proces wordt in de supervisie gerapporteerd en vervolgens gaat de cyclus verder.

Cyclus vervolgen
Leren is in essentie betekenisgeving. Leren is het proces waarbij verschijnselen en de eigen persoon betekenis krijgen.
Verschillende manieren:
Leren door
ervaring
en
sociale interactie
gaat vanzelf.
Leren door
theorie
en
reflectie
doe je wanneer je een doelgerichte en bewuste inspanning levert.
Leren door ervaring

Incidenteel?

Intentioneel? Bevorderende omgeving?

Leerpotentieel van werksituaties vergroten?

Rijke leeromgeving creëren voor ervaringsleren?
Leren door kritische reflectie

Leren door individuele en sociale reflectie
Eigen referentiekader
eigen handelingssituatie
Actuele leer-ervaringen
Eigen leerproces
Breng jouw leerproces in kaart m.b.t. het volgen van de ken- keuze- en handelingsweg. Waar was je eerst, waar ben je nu en waar wil je heen? Welke vragen heb je vooral? Plak geeltjes met vragen.

Problematiseren is niet het hebben van een probleem, maar een bijzondere vorm van reflecteren.
Reflecteren is terugbuigen op werkervaringen, ze binnen dat kader vanuit een andere gezichtshoek bekijken en er daardoor nieuwe betekenis aan geven.
Problematiseren van werk ervaringen is gericht op het maken van leermateriaal
Problematiseren
Generaliseren
verwijst naar het ontdekken van patronen of regelmatigheden in jezelf of de wereld. Patroondetectie.
Conceptualiseren
(inzicht / benoemen)
Inzichten zijn het gevolg van assimilatie, er worden nieuwe verbanden gelegd, nieuwe betekenis gegeven en nieuwe concepten geformuleerd.
M
Mp
mP
P
Full transcript