Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

een nieuw leerplan Mediaopvoeding

Hasselt, 6 november 2012
by

Marcel Vanlommel

on 9 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of een nieuw leerplan Mediaopvoeding

Uitnodiging programma EEN NIEUW LEERPLAN MEDIAOPVOEDING Hoe inschrijven? Werkwinkels Plaats Gelieve vóór 19 oktober 2012 via e-mail aan nadia.decremer@vsko.be mee te delen of je al dan niet aanwezig zult zijn. Geef haar ook door naar welke werkwinkel je voorkeur gaat. Duid ook een reserve werkwinkel aan. Maak daarover afspraken met je hoofdbegeleider In deze werkwinkels wordt de integratie van Mediaopvoeding in andere leergebieden onderzocht en toegelicht. Diocesane Pedagogische begeleidingsdienst (DPB)
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt
De DPB ligt op ongeveer 25 minuten stappen van het station van Hasselt - Kiewit.
Je kunt de bus H2 nemen aan het station van Hasselt richting Kiewit Kinderboerderij tot aan de halte Kiewit Sporthal en dan ongeveer 10 minuten stappen.
Je kunt de bus 2 nemen aan het station van Hasselt richting Koersel Beringen Mijnen tot aan de halte van Kiewit Europalaan en dan ongeveer 20 minuten stappen.
Er is mogelijkheid tot parkeren aan DPB Hasselt.

De gedetailleerde routebeschrijving vind je op de website http://www.diohasselt.be/dpbbao Werkwinkel 1 : Mediaopvoeding in Nederlands
Bart Masquillier Werkwinkel 2 : Mediaopvoeding in Wiskunde
Marleen Duerloo Werkwinkel 3 : Mediaopvoeding in W.O.
Jef Pazmany Werkwinkel 4 : Mediaopvoeding in Frans
Greet Van Mello Werkwinkel 5 : Mediaopvoeding in Muzische Opvoeding
Kris de Ruysscher Werkwinkel 8 : Discussiegroep ICT in Mediaopvoeding
Machteld Verhelst, Vital Nijst, Marcel Vanlommel Werkwinkel 6 : Mediaopvoeding in Godsdienst
Ludo Guelinckx Voor elke werkwinkel breng je best het Leerplan Mediaopvoeding mee. We zoeken naar de relaties tussen de doelstellingen uit het leerplan Nederlands en het leerplan Media. Daarbij brainstormen we samen over zinvolle en realistische taken waarbij de doelen uit beide leerplannen nagestreefd worden en die doelen zelf beter bereikbaar maken. Wie voor deze werkwinkel kiest, brengt ook de leerplannen Nederlands mee. Binnen elk leerdomein van wiskunde ontwikkelen kinderen kennis, vaardigheden en attitudes die bijdragen aan hun mediacompetentie. Ze leren informatie selecteren, omgaan met een zakrekenmachine en met meettoestellen. Ze interpreteren foto’s, afbeeldingen en schematische voorstellingen van bepaalde gegevens of zetten die gegevens om in een visuele voorstelling. Ze worden geconfronteerd met probleemstellingen die hen aanmoedigen om informatie op te zoeken. Daarbij ontwikkelen ze een taal om met elkaar over wiskundige kwesties te communiceren. Dat wordt binnen de werkwinkel door de deelnemers ervaren aan de hand van enkele praktische opdrachten. Deelnemers brengen hun leerplan Wiskunde mee. Goede wereldoriëntatie kan maar mits goede mediaopvoeding. Echt ervaren, vaststellen en uiten gebeurt immers met behulp van media, waarbij ICT van langsom meer een prominente plaats inneemt. Dat wordt in deze werkwinkel duidelijk gemaakt aan de hand van enkele zoek- en doe-opdrachten. Deelnemers brengen hun leerplan Wereldoriëntatie mee naar deze vorming. Goede muzische opvoeding is mediaopvoeding. Dat wordt in deze werkwinkel duidelijk gemaakt aan de hand van enkele zoek- en doe-opdrachten. Deelnemers brengen hun leerplan Muzische Opvoeding (6 boekjes of het model van leerlijn op basis van de doelen) mee naar deze vorming. Werkwinkel 7: Mediaopvoeding in kleuteronderwijs
Ellen Bauwens en Hilde Hendrickx In deze werkwinkel wordt de relatie tussen het leerplan Mediaopvoeding en het Ontwikkelingsplan besproken. Verder worden er suggesties aangereikt om kleuters positief en gezond-kritisch met media te leren omgaan via een rijke klas- en schoolomgeving, een rijke begeleiding en betekenisvolle activiteiten. Via praktijkvoorbeelden ervaar je dat media binnen een krachtige leeromgeving taalvaardigheidsonderwijs kan ondersteunen zodat ook de meertalige kleuter er beter van wordt. In deze werkwinkel ga je mee in gesprek om de relatie tussen ICT en Mediaopvoeding uit te diepen. Er wordt gezocht naar mogelijke antwoorden op vragen zoals: Wat zijn de gevolgen van de inbedding van het ICT-leren in Mediaopvoeding voor het ICT-beleid op school en de rol van de ICT-coördinator? Communicatie licht uitdrukkelijk op in de visie op de godsdienstige ontwikkeling (werkplan) en van het leerplan Godsdienst. Via concrete en praktijkgerelateerde voorbeelden wordt geïllustreerd hoe doelen van het leerplan Mediaopvoeding ook binnen godsdienst kunnen worden gerealiseerd en de geloofscommunicatie kan worden verrijkt. Via zoek- en doe-opdrachten wordt dit nog verder ingeoefend. Het werk- en leerplan Godsdienst hebben de deelnemers best in aanslag. Klik Le français et les médias: un beau mariage !
Taal en media zijn partners die samen hand in hand gaan. In de dagelijkse praktijk maken leerkrachten dankbaar gebruik van heel wat mediatoepassingen om Frans te onderwijzen. De media zijn echter niet enkel een leermiddel, de leerlingen leren ze ook beter gebruiken én het helpt hen na te denken op welke manier ze hun boodschap best overbrengen. In deze werkwinkel gaan we na hoe deze twee partners met elkaar verweven zijn, met andere woorden hoe we vanuit het leerplan Frans ook werken aan de doelen van het leerplan media.
Full transcript