Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GELİŞİM TEORİLERİ

No description
by

zumral harmankaya

on 5 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GELİŞİM TEORİLERİ

SOH 601 Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Filiz Demiröz
Hazırlayan:
Zümral Harmankaya Ergin
GELİŞİM TEORİLERİ
Gelişim Teorileri
İnsanlar karmaşık varlıklar olduğu için, sosyal hizmet uzmanları gelişimin biyolojik, psikolojik ve sosyal yönleri üzerinde odaklanmalıdır. Gelişimin tüm yönleri ile birlikte rol oynayarak bir bireyin genel gelişim ve olgunluğunu etkiler (Zastrow ve Ashman, 2014:34)
Gelişim Teorilerini Sosyal Hizmette Nasıl Kullanabiliriz?
Gelişimsel kuramlar genellikle insanların yaşamları boyunca geliştirdikleri aşamalara odaklanır. Bu tür kuramlar ayrıca bu aşamalarda neyin normal olup olmadığı sorununa yönelmiştir. Psikoloji kuramlarını değerlendirirken karşılaşılan bir sorun da insan gelişiminin yapılandırılmasındaki katı tutumdur (Zastrow ve Ashman, 2014: 183).

Son on yıllarda, sosyal hizmet müracaatçıları ve onların dünyasını daha az katı, çeşitliliğe ve bireysel farklılıklara karşı daha açık fikirli bir perspektiften görmeye başlamıştır(Zastrow ve Ashman, 2014: 183).
DÖRT BÜYÜK İSİM
Psikoseksüel Gelişim Kuramı
Psikososyal Gelişim Kuramı
Bilişsel Gelişim Kuramı
Ahlak Gelişimi Kuramı
Gelişim Kuramları
Demiröz'ün (2012) sınıflandırmasına göre;
A. Biyolojik Teorileri
1. Olgunlaşma Teorileri
2. Etolojik Teoriler
B. Davranışçı-Öğrenme Teorileri
1. Şartlandırma Teorileri
2. Sosyal Öğrenme Teorileri
C. Bilişsel Teoriler
1. Piaget'in Bilişsel Gelişim Teorisi
2. Bilgi İşlem Teorileri
D. Diyalektik Teoriler
E. Rogers'ın Benlik Teorisi
F. Ahlak Gelişim Teorileri
1. Kohlberg'e göre Ahlak Gelişimi
2. Dewey'e göre Ahlak Gelişimi
3. Piaget'e göre Ahlak Gelişimi
4. Freud'a göre Ahlak Gelişimi

Gelişim Teorilerinin Sınıflandırılması
Yurtsever'in (2015) sınıflandırmasına göre ise gelişim kuramlarının kavramsal çerçevesi şöyledir;
Başlamadan önce kısa bir video :)
İnsanların çoğu özgürlüğü gerçekten istemezler; çünkü özgürlük sorumluluk gerektirir ve insanların çoğu da bundan korkar. (S. Freud)
Teşekkürler
Gelişim teorileri, doğumdan ölüme kadar insanda meydana gelen fiziksel, psikolojik, bilişsel ve davranışsal değişimleri inceler.
Gelişimin dört boyutu
(Rice, 1997: 9, akt. İnanç ve ark, 2007:11)
Fiziksel Gelişim
Gelişimin kalıtsal temellerini içerir. Bir bütün olarak insan vücudunun büyümesi; motor gelişim, vücut ve duyu sistemlerindeki değişiklikler; cinsel gelişim sağlık, beslenme, uyku gibi fiziksel gelişimle ilgili süreçleri kapsar.

Zihinsel Gelişim
Düşünme, öğrenme, hatırlama, yargıda bulunma, problem çözme ve iletişimle ilgili bütün bilişsel süreçlerdeki değişimleri içerir. Zihinsel gelişime etkileri nedeniyle kalıtımsal ve çevresel etkenler de zihinsel gelişim süreci kapsamında ele alınır
Duygusal Gelişim
Bütün olarak insanda duygu gelişimini kapsar. Sevgi bağlılık, güven, güvenlik duyguları bu bütün içinde yer alır.Benlik ve özerklik gelişimi, duygusal rahatsızlık stres ve tepkisel davranışlar da duygusal gelişim süreçleri içindedir
Sosyal Gelişim
İnsanın sosyalleşme sürecini, ahlak gelişimini, yaşıtlarıyla ve aile üyeleriyle ilişkilerini içermektedir. Sosyal gelişimin evlilik, anne baba olma, çalışma, mesleki roller ve iş yaşamı gibi çeşitli yönleri de sosyal gelişim süreci içinde yer alır.
Sigmund Freud (1856-1939)

Psikanaliz öğretisini geliştirmiş olan Avusturyalı nörolog. Kişiliğin 5 farklı dönemden geçerek geliştiğini öne süren Psikoanalitik Kuram'ın kurucusudur.
Erik Erikson (1902-1994)

Danimarka ve Alman kökenli Amerikan psikolog.
Gelişim psikolojisi ve psikoanaliz alanlarında çalışmaları, özellikle insanların sosyal gelişim teorisi ile tanınmaktadır. "Kimlik bunalımı" kavramını ilk kullanan psikologdur.
Jean Piaget (1896-1980)

İsviçreli psikolog.
Genetik epistemoloji ve bilişsel gelişim alanında çığır açıcı çalışmalar yapmış olan Piaget, çocukta düşünce ve dil gelişiminin bir süreklilik içinde değil de, evrelerden ge­çerek oluştuğunu ve birey çevre ilişkilerinde etkin bir şekilde yapılandığını ortaya koy­muştur.
Lawrence Kohlberg (1927-1987)

ABD'li psikolog ve akademisyen.
Harvard Üniversitesi ve Chicago Üniversitesinde profesörlük yapmıştırı.Ahlak Eğitimi, Nedenleri ve Gelişimi üzerine yaptığı çalışmalar ile ün kazanmıştır.
Ahlak Gelişimi Kuramı
(Cüceloğlu,2014: 337)
(acikders.ankara.edu.tr)
Full transcript