Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Psicologia

No description
by

Carla Alcañiz

on 18 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Psicologia

L'afrontament
dels infants davant
la separació dels pares observat pel professorat d'una escola de Granollers

Carla Alcañiz, Laia Monferrer, Mireia Salat,
Nina Terradellas i Laura Tuneu

Grup 21 - Seminari C
Justificació
Les ruptures parentals suposen un període d'estrés pels fills.
Els nens passen unes 5 hores diàries a l'escola.
Marc conceptual
Estrés
"Conjunt d'esdeveniments ambientals o condicions cròniques que posen en perill la salut psíquica i/o psicològica o el benestar dels individus d'una edat determinada en una societat determinada"
(Grant, Compas i Shtuhlmacher, 2003)
Període d'estrés: estímul o situació
que provoca la resposta d'estrés.
"Les diverses maneres a través de les quals una persona respon o fa front a una esdeveniment o situació estressant"
Afrontament
(Garmezy i Rutter, 1988)
Existeix una estreta relació entre l'estrés provocat per la separació parental, la manera d'afrontar-la i les possibles malalties mentals que se'n poden derivar.
(Sandler, Teing i West, 1994)
Les escoles poden actuar com a forces positives o negatives en els nens que viuen sota condicions de desavantatge psicosocial davant els esdeveniments estressants.
(Garmezy i Rutter, 1988)
3. AFRONTAMENT EFICAÇ: Confiar en les pròpies capacitats per fer front a les demandes emocionals i de les situacions estressants.
CONCEPTES
AFRONTAMENT
(Vélez, Wolchik, Tein i Sandler, 2011)
1. AFRONTAMENT ACTIU: Resolució directa dels problemes, presa de decisions reflexiva, optimisme, etc.
2. AFRONTAMENT EVITATIU: Accions evitatives, repressió de les emocions, etc.
Problema
Quines són les estratègies d'afrontament que observa a l'aula la mestra en els fills de pares separats?
Objectius
MOSTRA

- Escola Salvador Llobet de Granollers (titularitat pública).
- 5 infants de 5è de Primària amb pares separats.
- Tutora del grup - classe.
Mètode i Procediments
CHILDREN'S COPING QUESTIONNAIRE (CCQ)
Nens
· Tipus de problema més rellevant

- Escola
- Relació amb els companys
- Família
· Valoració de l'afrontament eficaç
· 81 ítems (mai - una mica - bastant- molt)

· Estratègies d'afrontament (14)

- Presa de decisions cognitiva
- Resolució directa del problema
- Reestructuració cognitiva positiva
- Expressió de sentiments
- Acció de distracció
- Acció evitativa
- Evitació cognitiva
- Cerca de suport
- Cognició negativa / preocupant
- Acció agressiva
- No afrontament
- Retenció dels sentiments
- Autorelaxació , regulació d'emocions
- Recolzament en il·lusions

Mestres
14 estratègies d'afrontament del CCQ
(gens - a vegades -sovint - molt)
+
Pregunta oberta
A partir del que observa a classe...
Resultats
HO FAN
NO HO FAN
- Resolució directa del problema
- Acció evitativa
SEGONS ELS INFANTS
SEGONS ELS INFANTS
- Acció de distracció
- Cerca de suport
- No afrontament
SEGONS LA MESTRA
SEGONS LA MESTRA
- Presa de decisions cognitiva
- Reestructuració cognitiva positiva
- Expressió dels sentiments
- Cognició negativa i preocupant
- Cerca de suport
- Acció agressiva
- Situacions familiars molt diferents.

- Estratègies d'afrontament poc eficaces segons la mestra, malgrat que generalment percep un afrontament actiu.

- Estratègies d'afrontament bastant eficaç segons els propis infants.
Discussió
- Els problemes familiars són el que més els preocupa = separació?

- A nivell general:
diversitat estratègies afrontament = perfils diversos.

- La mestra percep estratègies diferents a les que mostren els propis infants.

- Segons la classificació de
Vélez et al.,
la majoria dels infants utilitzen l'afrontament actiu, i esporàdicament l'evitatiu.

Limitacions
Conclusions
Perspectives
Hipòtesi
Els nens mostraran algun tipus d'afrontament donada la suposada situació estressant per la qual estan o han passat.
- Qüestionari a tota la classe

- No qüestionari a companys dels infants de pares separats

- Mostra reduïda

- No gaire extensió explicativa per part de la mestra
Discriminació
Tema molt delicat
- Aprofundiment en les conseqüències de l'àmbit escolar i altres variables com per exemple:
Tipologia de família
Presència de germans/germanes
Paper dels avis
Qualitat de la relació entre els pares un cop separats
Diferència cultural entre els pares

- Influència dels trets individuals del nen previ a la separació.

- Influència del gènere.

- Efectes de l'estrès viscut pel nen en el desenvolupament socio-afectiu.
CHILDREN'S COPING QUESTIONNNAIRE (CCQ) (Fedorowicz, 1995)
- Conèixer el tipus d'afrontament que la mestra observa a l'aula.
Segons la mestra bàsicament utilitzen estratègies d'afrontament actiu, però no gaire eficaç.


- Comparar el que l'infant pensa que fa i el que la mestra percep.
Els resultats no coincideixen en alguns casos. En general, la mestra té una percepció més positiva de la que tenen els infants sobre ells mateixos.
- Conèixer el tipus d'afrontament que la mestra observa a l'aula.

- Comparar el que l'infant pensa que fa i el que la mestra percep.
Referències
· Banús Llort, S. (2012). Psicodiagnosis.cat: Psicologia infantil i juvenil. Recuperat 2 novembre 2013, des de http://psicodiagnosis.cat/areageneral/fills-davant-separacio-dels-pares/
· Carey, W.B. i McDevitt, S.C. (1995). Coping with children’s temperament. United States of America: BasicBooks.
· Fedorowicz, E., (1995). Children's coping questionnaire (CCQ): Development and factor structure. Manitoba. Recuperat el 13 de novembre 2013 des de summit.sfu.ca/system/files/iritems1/.../b1774989x.pdf
· Garmezy, N. i Rutter, M. (1988). Stress, Coping, and Development in Children. Baltimore: Johns Hopkins Paperbacks edition.
· Garriga Alsina, A. i Martínez Lucena, J. Las secuelas del divorcio: Los efectos sobre los hijos, a la luz de la sociología empírica. Madrid: CEU Ediciones.
· Hetherington, E.M. i Kelly, J. (2002) En lo bueno y en lo malo: la experiencia del divorcio. Cómo influye realmente la separación en la vida de padres e hijos. Barcelona: Ediciones Paidós.
· Poussin, G. i Martin, E. (2005). Los hijos del divorcio: Psicología del niño y separación parental. México D. F.: Editorial Trillas.
· Sánchez Hugalde, A. (2009). La segregació escolar dels immigrants a Catalunya. Novetats en l'avaluacio de l'educació primària. 55-76. Recuperat 12 novembre 2013, des de http://www.fapac.cat/system/files/segregacio_esc.pdf
· Sandler, I. N., Teing, J. i West, S. G. (1994) Coping, Stress and the Psycological Symptoms of Children of Divorce: A Cross-sectional and Longitudinal Study. Arizona: Society for Research in Child Development, Inc. Recuperat 10 novembre 2013, des de http://ripl.faculty.asu.edu/wp-content/uploads/2013/01/Sandler-et-al-1994.pdf
· Vélez, E., Clorinda; Wolchik, Tein, Sandler (2011). “Protecting children from the consequences of divorce: a longitudinal study of the effects of parenting on children’s coping processes”. Child Development, volum 82 (núm. 1), 244-257.
Full transcript