Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ano ang kahulugan ng Virtue?

No description
by

Anthony Magtango

on 17 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ano ang kahulugan ng Virtue?

Ano ang kahulugan
ng Virtue?

Ano ang dalawang
uri ng
Virtue?
Ano ang kahulugan ng pagpapahalaga
o Values?
Ano ang kaugnayan ng Pagpapahalaga at Virtue?
Kung ikaw ang papiliin alin ang mas gusto mo?
Pagmamahal
Cellphone
Edukasyon
Pera
Pagtulong sa
Kapwa
Kaibigan
Kalusugan
Magpunta sa Mall
Magsimba
Hirarkiya ng Pagpapahalaga
1. Sensory Values:

Tinuturing na nasa pinakamababang antas ng pagpapahalaga.

Tumutukoy ito sa mga pagpapahalagang nagdudulot ng kasiyahan sa pandamdam ng tao.
Kung ating babalikan ang ating ginawang pagpipili kanina, alin sa mga ito ang sa palagay mo'y kabilang sa sensory values?
2. Vital Values

Ito ang mga pagpapahalagang may kinalaman sa mabuting kalagayan ng buhay (well being). Halimbawa mahalaga sa tao ang magpahinga kung siya ay pagod dahil ito ay makakabuti sa kanyang pakiramdam

3. Spiritual Values.

Ang pagpapahalagang ito ay tumutukoy sa mga pagpapahalagang para sa kabutihan, hindi ng sarili kundi ng nakararami.

4. Holy Values o
Banal na pagpapahalaga.

Ito ang pinakamataas sa lahat ng antas ng pagpapahalaga. Tumutukoy ito sa mga pagpapahalagang kailangan sa pagkamit ng tao ng kanyang kaganapan upang maging handa sa pagharap sa Diyos.

Ayon kay Scheler, ang moral na kilos ay nagaganap kung ang isang tao ay pumipili ng isang pagpapahalaga kapalit ng iba pang mga pagpapahalaga.
Maituturing na masama ang isang gawain kung mas piniling gawin ang mas mababa kaysa sa mataas na pagpapahalaga o negatibong pagpapahalaga kaysa sa positibong pagpapahalaga.
Ang pananaig ng paggawa ng mabuti, na nangangahulugan ng pagpili ng mas mataas na mga pagpapahalaga, laban sa masama, ang nakapagpapataas sa
pagkatao ng tao.
Kapayapaan
Saan nakasalalay ang pagbuo ng pagkatao ng tao at pagkamit ng mataas na antasmga pagpapahalaga?
Ipaliwanag.
Takdang Aralin
1. Paano mo masasabing nasa mataas antas ang iyong pagpapahalaga?

2. Ano ang gagawin mo upang mapataas ang antas ng iyong pagpapahalaga?


3. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno.

To
God
be the Glory

Pagsusuri ng aking
pinahahalagahan
1. Tukuyin mo ang iyong pinahahalagahan sa iyong buhay. Idikit mo ang mga larawan nito sa isang long bond paper
2. Kailangan mong umisip ng mga simbolong kakatawan sa iyong pinahahalagahan, maaari mong iguhit ang mga ito o kaya naman ay gumupit na lamang ng mga larawan sa mga lumang magasin, maaari rin naman ang inyong sariling larawan ang idikit mo.
3. Idikit mo ang mga larawan sa isang malinis na long bond paper na nakaayos mulasa di gaanong mahalaga hanggang sa pinakamahalaga.
4. Sa baba ng mga larawan ay magsulat ka ng maikli at malinaw napaliwanag kung bakit mo pinahahalagahan ang mga ito
Pulitiko
Magpari/Magmadre
Full transcript