Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Trastorn de la conducta greu

Cas pràctic d'un Pla Individualitzat

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Trastorn de la conducta greu

Anna Francisco
Cristina Sánchez
Núria Fernández
Natàlia Corrales Trastorn de la conducta greu Tipologies de
conducta dissocial segons CIE 10 Què és una alteració
greu de la conducta? Conducta dissocial
negativista desafiant o oposicionista Pau Martínez Unitat d'Escolarització
Compartida (UEC)
Fundació Main Experiències prelaborals
Activitats adaptades i complementàries
Atenció personalitzada
Itinerari formatiu individualitzat Contracte pedagògic L’alteració greu de la conducta s’entén com la manifestació evolutiva de la dificultat d’un infant o adolescent per ajustar la seva conducta a les normes educatives i socials de consens. No són conscients de
l'abast de les seves
accions, ni pel que fa
a ells, ni als altres. Insatisfets, amb patiment
o malestar, com a base
de l’autoconcepte. Tenen una relació de
dependència amb els adults. La posició de la persona amb
alteracions greus de la conducta
és passiva respecte als altres
i als esdeveniments. La persona força una conducta
inadequada per eliminar el
sentiment que li provoca ansietat,
degut a la imatge distorsionada
que té d'ell mateix. Pla individualitzat
No hi ha adaptació curricular significativa
Treballem per competències i objectius Autonomia i iniciativa personal
Comunicació
Aprendre a aprendre
Viure i conviure Trastorn de Conducta Greu 1. Definició 2. Tipologies de conducta dissocial
- Conducta dissocial en nens no socialitzats
- Conducta dissocial en nens socialitzats
- Conducta negativista desafiant o oposicionista 3. Presentació del cas pràctic: en PAU 4. Metodologies de treball
-Unitat d'Escolarització Compartida (UEC)
- Contracte pedagògic Dissocial en nens
no socialitzats - Manca d'integració, aïllament, rebuig i impopularitat.

- Falta d'amics íntims, relacions recíproques i duradores.

- Relacions amb els adults: hostils, ressentides i discordants.

- Intimidacions, baralles, extorsions, destrucció, crueltat...

- Comportament delictiu en solitari. Dissocial en nens
socialitzats - Amistats duradores de la mateixa edat.

- Grup d'amistats implicades en activitats delictives i dissocials.

- Males relacions amb els adults, però amb excepcions.

- El comportament dissocial pot estendre's dins la família.

- Absències escolars en grup. - Comportament hostil, provocador i subversiu fora dels límits, molestant deliberadament a les persones.

- Oposició a les regles imposades pels adults.

- Sentiment de ràbia i irritació vers les persones que els culpen pels errors comesos.

- Baixa tolerància a la frustració amb pèrdua de control.

- No pertoba ni viola els drets fonamentals
dels altres. Metodologies
de treball Objectius del UEC: · Afavorir el desenvolupament personal i afectiu per formar una imatge ajustada de sí mateix.

· Adquirir hàbits bàsics per superar els obstacles vitals.

· Desenvolupar actituds, valors i comportaments democràtics per participar activament en la societat.

· Potenciar la integració laboral i social.

· Augmentar l'autonomia oral i escrita i els coneixements de desenvolupament bàsic.

· Adquirir les competències bàsiques per eixir com a ciutadà. Metodologia a les UEC · L'activitat és l'eix que articula el treball.

· Flexibilitat.

· Individualització.

· Priorització del treball en grup.

· Interdisciplinarietat del contingut. Acord negociat entre diverses parts a la fi
d'assolir un objectiu cognitiu, metodològic
o de comportament. N'hi ha de 5 tipus:

- Contracte social i institucional
- Contracte didàctic
- Contracte d'èxit
- Contracte de projecte pràctic o personal
- Contracte de ressolució de conflicte Trastorn de la conducta greu Anna Francisco
Núria Fernández
Cristina Sánchez
Natàlia Corrales i en PAU!
Full transcript