Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Mga Patakaran at Institusyon ng Pananalapi

(cha ching! cha ching!)
by

Diane Parajes

on 27 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Mga Patakaran at Institusyon ng Pananalapi

Aralin: Sektor ng Pananalapi
Patakaran ng Pananalapi
pangunahing sektor sa pananalapi
Monetary Policy- ang pagmamanipula at pamamahala ng supply ng salapi sa ekonomiya
Patakaran sa pananalapi
institusyon ng pananalapi
ang disekilibriyo sa ekonomiya ay bunga ng pagbabago sa antas ng pag-iimpok at pamumuhunan ng mga mamamaya at kompanya
Pamumuhunan
Pag-iimpok
(cc) photo by medhead on Flickr
Bangko
Institusyon ng Pananalapi
namamahala sa paglikha, pag-supply, at pagsasalin ng salapi
Bangko
Di-Bangko
Bangko
tumatanggap at lumilikom ng mga salapi na iniimpok ng mga tao at negosyante
tagapamagitan sa mga nag-iimpok at namuhunan at mga prodyuser
Uri ng bangko
Komersiyal na bangko
Bangko
Espesyal
komersiyal
Pagtitipid
Rural
Trust Co
Pandaigdigan
pinakamalaki at pinakamalawak
nakikipag-ugnayan sa mga nag-iimpok, mga prodyuser at kapitalista
nagpapautang ng puhunan sa prodyuser
auto loan, housing loan, car insurance
Univrsal banking(unibanking) o Expanded Commercial Banks
Automated Teller Machine(ATM)
Rural na Bangko
naitatag noong 1952 sa pamamagitan ng Batas Republika Blg 720
pinakamaliit na uri ng bangko
naglalayon tulungan at suportahan ang mga magsasaka at mangingisda upang magkaroon ng puhunan
nagpapautang sa mga magsasaka at mangingisda at mga kooperatiba sa mga lalawigan.
tumatanggap ng deposito sa nais mag-impok
Bangko ng pagtitipid
pinakamarami
Savings and mortgage bank
pinakamarami sa mga thrift bank
tumatanggap ng deposito at sangla ng mga mayayaman
Savings and loan association
tumatanggap ng impok ng mga kasapi
nagpapahiram ng salapi
nagbibigay ng dibidendo sa mga kasapi
Private development bank
tumatanggap ng deposit ng mga tao
nagpapahiram ng puhunan sa small and medium single industries
suportado ng Development Bank of the Phil
Trust Companies
nagaasikaso ng bangkong ito ang mga pondo at ari-arian ng simbahan at mga charitable institutions
nangangalaga sa kayamanan ng mga taong walang kakayahan pangalagaan ang kanilang ari-arian, lalo na sa mga menor de edad
Espesyal na Bangko
Development Bank of the Philippines (DBP)
pangunahing banko na naitatag upang makatulong sa pamahalaan.
Pinapautang nito ang mga smalla and medium scale industries.
Nagbibigay ng tulong pampinansyal para sa mga proyekto at programa na magpapaunlad ng agrikultura at industriya.
Land Bank of the Philippines (LPB)
naitatag sa pamamagitan ng Batas Republika Blg. 3844
Tinutulungan ang mga produsyer at entreprenyur
Naging pangunahing bangko ng pamahalaan matapos maisapribado ang Philippine National Bank.
Nag- iingat ng salapi ng pamahalaan.
Pandaigdigang Bangko
Nagsimula ang operasyon noong Disyembre1966.
Ang mga kasaping bansa nito ay mula sa rehiyon ng Asia at Far East, kasama ang South Pacific.
Tumutulong na magkaroon ng pang- ekonomiko at panlipunan na pag-unlad ng mga bansang kasapi nito.
Asian Development Bank
Layunin nito ay magkaloob ng pautang sa mga bansang kasapi nito.
Nasa kamay ng IMF ang paglikha ng International Reserve Currency o Special Drawing Rights (SDR) na ang halaga ay katumbas ng average na halaga ng limang salaping papel:
US Dollar, Japanese Yen, Pound Sterling, French Franc, at Deutschr Mark.
International Monetary Fund (IMF)
Dating International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
Layunin na tulungan na makabangon muli ang mga bansang napinsala ng WWII.
World Bank (WB)
Pinapautang ang mga bansang nais palawakin at palaguin ang pamumuhunan sa ekonomiya.
Tulong Pampinansyal
IMF
WB
ADB
Mahihirap
na bansa

Umuunlad
na bansa

Institusyong Di Bangko
Itinatag upang mag- asikaso sa kapakanan ng mga empleyado sa pamahalaan.
Ang ilan sa ipinagkakaloob ng GSIS sa mga kasapi:
Government Service Insurance System (GSIS)
housing loan
policy loan
salary loan
calamity loan
educational assistance loan
memorial and health ensurance
life insurances
retirement insurance
disability insurance
Social Security System (SSS)
naitatag sa pamamagitan ng Batas Republika Blg. 1992 noong 1957
Layunin na tulungang maiangat at maalagaan ang kapakanan ng mga empleyado ng pamahalaan.
Ang mga benepisyo na tinatanggap ng mga empleyado sa GSIS ay tinatanggap rin sa tulong ng SSS.
PAG-IBIG (Pagtutulungan sa Kinabukasan- Ikaw, Bangko, at Gobyerno) Fund
Tumutulong upang magkaroon ng sariling bahay ang mga kasapi nito.
National Home Motgage Finance Corporation
Itinatag sa pamamagitan ng Executive Order Blg. 1267 noong Disyembre 21, 1977.
Naglalayon na linangin at magkaloob ng tulong sa mga pahulugang bahay at lupa para sa mga nangangailangan at nagnanais magkaroon ng sariling bahay at lupa.
Bahay Sanglaan
naitatag sa pamamagitan ng Batas Republika Blg. 3844
Tinutulungan ang mga produsyer at entreprenyur
Naging pangunahing bangko ng pamahalaan matapos maisapribado ang Philippine National Bank.
Nag- iingat ng salapi ng pamahalaan.
Insurance
Pamamahala sa mga panganib sa buhay ng tao, ari-arian at negosyo.
Sa sandalingmay di magandang nangyari sa alinmang bagay na nabanggit ay may tutulong sa mga naapektuhan.
Full transcript