Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aralin Panlipunan III Aralin 11 kabihasnang Greek

report in Aralin Panlipunan III kabihasnang Daigdig - Kabihasnang Greek . well ahm kum gusto nyo po i copy or i download for you to present it to your students or your fellow classmates please just let me know :) feel free to download it
by

John Paul Delos Santos

on 26 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aralin Panlipunan III Aralin 11 kabihasnang Greek

Noong 404 B. C. E., tinalo ng Sparta ang Athens.
Nagpatuloy ang alitan sa iba’t ibang lungsod-estado at
bumagsak ang pamumuno ng Sparta sa Labanang Leuctra noong 371 B. C. E.
Iniwan ng Digmaang Peloponnesian ang mga Greek na mahina at watak-watak.


Oligarkiya o Oligarchy – Isang uri ng pamahalaan na binuo ng mga taga-Athens kung saan ang pamumuno ay hindi sentralisado at sa halip ay
binubuo ng isang lupon ng mga dugong-bughaw upang palitan ang hari.
Mula 594 B. C. E., pinalawig nina Solon, Pisistratus at Cleisthenes ang pamahalaan ng nakararami o democracy.
Council of 400 – Binubuo ng tig-100 kinatawan mula sa apat na pangunahing tribu ng Athens na nilikha ni Solon.

Athens at Sparta – Dalawang malakas na lungsod-estado na kalaunan ay naging tanyag sa Greece.
Naging sentro ng kalakalan at kultura sa Greece ang Athens samantalang ang Sparta naman ay sinakop ang mga karatig na rehiyon nito.


Athens: Isang Demokratikong Polis

Agora – Isang bukas na lugar sa gitna ng lungsod
kung saan maaaring magtinda o magtipon-tipon ang mga tao.

Polis – Ang tawag sa mga unang pamayanan sa Greece na itinuturing na lungsod-estado o city state sa kadahilanang ito ay malalaya, may sariling pamahalaan ang bawat-isa at ang pamumuhay ng mga tao ay nakasentro sa iisang lungsod.

Ang Polis

Alexander the Great – Naging tanyag na lider ng Macedonia na anak ni Philip
II. Noong 334 B. C. E., pinangunahan niya ang isang hukbo na lumusob sa Kanlurang Asya.


Noong 431 B. C. E., sumiklab ang Digmaang Peloponnesian. Dito, nagsama-sama ang mgfa
lungsod-estado sa Peloponnesus. Pinili nila ang Sparta upang pamunuan sila laban sa Athens.


Delian League – Isang malawak na pederasyon ng mga lungsod-estado sa Greece na pinagbuklod sa pangunguna ng Athens.
Dahil sa inuna ng Athens ang sarili nitong kapakanan, ang Delian League ay hindi naging ganap na napagbuklod ang mga lungsod-estado sa Greece. Sa halip, ito ay naging daan para sa pagpapalawig ng imperyong
pangkalakalan ng athens.

Ang Digmaang Peloponnesian
(431 B. C. E. – 404 B. C. E. )

Noong 490 B. C. E., tinangka ng plota ng Persia na salakayin ang Athens. Pumunta ito sa Marathon Bay na 25 milya lamang ang layo mula sa Athens. Bagamat hindi dumating ang tulong na hiniling ng Athens mula sa Sparta,
nanalo pa rin ang hukbo ng Athens.
Xerxes – Anak ni Darius tinangkang pabagsakin ang Athens. Noong 480 B. C. E., tinalo ng kanyang hukbo ang pwersa ng Sparta sa Thermopylae.


Ang Digmaang Graeco – Persian
(499 B. C. E. – 479 B. C. E. )

Hellene – Katawagan ng mga Greek sa kanilang mga saril Hango ito sa salitang Hellas na tumutukoy sa kabuuang lupain ng sinaunang Greece.
Panahong Hellenic – Ang panahon ng kasikatan ng kabihasnang Greek
hanggang sa pagtatapos nito noong 338 B. C. E.

Ang Panahong Hellenic
(800 B. C. E. – 338 B. C. E. )

Philip II – Hari ng Macedonia na nagnais na pag-isahin ang ang mga lunsgod-estado sa Greece sa ilalim ng
kanyang pamamahala. Bumuo siya ng isang hukbo at sinanay sa pinakamabisang paraan ng pakikidigma.

Imperyong Macedonian
(336 B. C. E. – 263 B. C. E. )

Nakailang ulit na tinangka ng Persia na sakupin ang Greece. Nanguna ang Athens at Sparta sa pakikidigma sa Persia.
Cyrus the Great – Noong 546 B. C. E.,
sinalakay niya ang Lydia sa Asia Minor. Humalili sa kanya kalaunan ang anak niya na si Darius I.


Ang Banta ng Persia

Higit na binigyang halaga ng Sparta ang pagkakaroon ng malalakas at magagaling na sundalo.
Nanatili rin ang Sparta sa pagkakaroon ng pamahalaang Oligarkiya.

Sparta: Isang Mandirigmang Polis

ANG KABIHASNANG GREEK

ΑΝΓΚ ΚΑΜΠΙΧΑΣΝΑΝΓΚ ΓΚΡΗΚ

Ostracism – Sinimulan ang sistemang ito sa panahon ni Cleisthenes. Pinahintulutan ng sistemang ito ang mga mamamayan an palayasin ang sinumang opisyal na sa kanilang paniniwala ay mapanganib sa Athens.
Direct Democracy – Sistema ng pamamahala kung saan direktang kabahagi ang mga
taga-Athens sa pagpili ng kinatawan at maaari rin silang manungkulan.
Pericles – Sa panahon niya naranasan ng Athens ang tugatog ng demokrasya. Itinaguyod niya ang pag-upo sa opisina ng pamahalaan ng mga karaniwang mamamayan.


saan itinayo ng mga Greek ang kanilang mga templo.

Acropolis - Ang pinakamataas na na lugar sa mga lungsod estado kung
Piraso ng sirang pottery (Ostracon) bilang ng mga token ng pagboto. Ang mga taong hinirang ay Pericles, Cimon at Aristides, ang bawat isa sa kanyang mga patronimik
KABIHASNANG GREEK
Kabihasnang hellenistic
lumagananap ang kabihasnang greek sa mga nasakop niyang lupain sa Asya
Umunlad ang kabihasnang Greek sa dalawayang yugto. Noong Unang panahong Hellenic, ang pag unlad ng kabihasnan ay nakapaloob lamang sa Greece
AGham
Archimedes - tinantiya nya ang paraan ng pagsusukat ng circumference at natuklasan nya ang prinsipyo ng specific gravity
Pamana ng kabihasnang Greek

Naguna ang Athens sa pab buo at pagsulong ng kabihasnang greek. Sa panahon ni Pericles, ang Athens ay naging sentro ng edukasyon at kultura.
magaling ang mga Greek sa matematika. Pinaunlad ni Pythagoras ang prinsipyo sa Geometry, ang Pythagorean theorem
Aristarchus - siya ang nakatuklas na ang daigdig ay umiikot sa araw habang umiikot ito sa sarili nitong axis
Eratosthenes - nakagawa ng halos tumpak na tantiya ng circumference ng daigdig, unang gumuhit ng latitude at longhitude sa mapa ng daigdig
Arkitektura
layunin ng arkitektura ng Greece na parangalan ang mga diyos. Ang pinakamagandang gusali na itinayo ng mga Greek ay ang mga Templo.
Parthenon - ang kagadahan nito ay ang tamang disenyo at proposyon nito at gawa ito sa marmol.
tatlong istilo ng haligi ng greek
DRAMA
Ang drama ay isang uri ng palabas sa entablado ng mga greek. Ito ay bahagi ng kanilang ritwal sa mga pista para kay Dionysus, ang diyos ng alak
Noong una, isang koro ng mga lalaki ang umaawit ng parangal kay Dionysus na sinasabayan ng mga sayaw
Noong ika Anim na siglo B.C.E , nagkaroon ng mga aktor o tagaganap na hiwalay sa koro at may sariling diyalogo. Ang mga Aktor ay may hawak na maskara na nag lalarawan ng kanilang diyalogo.
Ang mga tanyag na manunulat ng drama ay sina Aeschylys, Sophocles at Euprides habang sa komedya nmn ay si Aristophanes
Iskultura
karaniwan sa mga likha ng mga Greek sa iskultura ay gawa sa marmol o sa Tanso. Ang pinakamagaling na Greek na iskultor ay si Phidias, siya ang gumawa ng mga palamuti sa Parthenes at isa pang tanyag na iskultor ay si PRaxitles na lumikha ng estatwa ni Hermes.
Medisina
itinatag ni Hippocrates ang isang paaralan pra sa pag-aaral ng medisina kung saan inaalam ang sanhi ng mga sakit at ginagamot ang maysakit batay sa pagsubaybay at nakapagpapagaling na paraan
ayon kay Hippocrates ang bawat sakit ay may likas na sanhi. Ang kanyang stilo ng paggagamot ay nakakatulong upang alisin ag pamahiin at paniniwala sa salamangka
Pagpipinta
Ipinakita ng mga Greek ang kanilang husay sa pag pipinta sa mgaganda nilang palayok.
Ang mga karaniwang disenyo nila ay ang mga pang-araw-araw na gawain tulad ngkantahan ,sayawan, pagtugtog ng instrumento paliligo at iba pa.
Alpabeto
Noong 800 B.C.E. tinangap ng mga greek ang alpabeto ng mga phoenician. Idinagdag nila sa mga katinig ng phoenician ang mga patinig. lumaganap ang alpabetong ito at nang lumaon naging batayan ng mga script at wikang European
Pagsusulat ng kasaysayan
Ang Salitang History ay unang ginamit ni herodotus nang sinulat niya ang History of the Persian wars bilang isang ulat ng mga nakaraang kaganapan sa digmaan ng Greece at Persia. dahil di kinilala si herodotus bilang ama ng kasaysayan
Pananampalataya
Ang tradisyunal na pananampalataya sa Greece ay pag samba sa paguguna ni Zeus, Ang diyos ng langit.
Apollo - Diyos ng araw
Hera - diyosa ng pag-aasawa
Ares - diyos ng Digmaan
Artemis - diyosa ng kalikasan
Demeter - diyosa ng butil at ani
Athena - diyosa ng karunungan at digmaan
Dionnysus - diyos ng alak at halaman
Hephaestus - diyos ng apoy
hermes - messenger ng mga diyos
Poseidon- diyos ng karagatan
Pinaniniwalaan ng mga Greek na naninirahan sa Mount of Olympus ang mga Diyos at Diyos. itinuturing nila na ang mga diyos ay parang mga nilalang sa anyo at sa damdamin.

Ang mga mensahe ng mga diyos ay ipinapahiwatig sakanila ng mga pari sa mga templo o Oracle.
Pilosopiya
ang tatlong pinakamagaling na pilosopo ng kabihasnang Greek ay sina Socrates, Plato at Aristotle.
Aralin 11 Ang Kabihasnang Greek
✏ Mga Gawain at Estratehiya
A. Pagtuklas 1. Magbalik-aral tungkol sa kabihasnang Minoan at Mycenaean sa pamamagitan ng pagtukoy sa mahahalagang tao at terminolohiyang nakapaloob sa nakaraang aralin. 2. Ipaskil ang mapa ng daigdig. Ipahanap ang bahaging timog- silangang Europa, Balkan Peninsula, at ituro ang Greece. Itanong: Bakit mahalagang pag-aralan ang heograpiya ng Greece? 3. Atasan ang mga mag-aaral na maghanap at magdala ng mga larawan ng mga pilosopong Greek at mahahalagang gusaling itinayo ng kabihasnang Greek. Magsagawa ng picture parade sa klase. 4. Itanong kung ano ang alam ng mag-aaral hinggil sa mga larawan. 5. Hikayatin ang mag-aaral na bumuo ng tanong at pansamanta- lang sagot sa kanilang nabuong tanong. Maaaring pangkatin ang klase para sa gawaing ito.
6. Itanong: Paano umusbong at umunlad ang kabihasnang Greek? 7. Bumuo ng iba’t ibang pangkat upang isagawa ang mga mung- kahing gawain. 8. Atasan ang mga mag-aaral na gamitin sa sariling pangungu- sap ang mga salitang nakatala sa Talasalitaan sa pahina 122 ng batayang aklat.
B. Paglinang 1. Ipabigay sa mga mag-aaral ang kahulugan ng mga termi- nolohiyang makatutulong sa paksa: polis, acropolis, agora, oligarkiya, at iba pa. 2. Paggamit ng mga graphic organizer a. Tree Diagram. Ipakita kung bakit tinawag na demokra- tikong polis ang Athens.
Malaya at may sariling pamahalaan
Athens: Isang Demokratikong Polis
b. Ipakumpleto sa mga mag-aaral ang matrix ng Sanhi- Bunga-Epekto ng Digmaang Peloponnesian.
DIGMAANG PELOPONNESIAN
Sanhi Bunga Epekto

Thank you for your Tentative Listening :3
Prepared by: John Paul B. Espino
Report in AP III aralin 11 kabihasnang Greek
Ma'am Veronica Balangatan
Goodluck sa Quiz! :33
Full transcript