Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HUTANG ISI RUMAH DAN IMPLIKASI DASAR MONETORI

No description
by

nadiah aqilah

on 23 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HUTANG ISI RUMAH DAN IMPLIKASI DASAR MONETORI

HUTANG ISI RUMAH DAN IMPLIKASI DASAR MONETORI
KANDUNGAN
KUMPULAN 1
NURUL ATHIRAH MOHD AZMI (P68396)
MOHD HAZIQI BIN HILMI (P69122)
MOHD FAKHARUDDIN BIN MOHD (P68377)
MOHAMAD SYAZWAN ABU BAKAR (P71382)
MOHD ZAMZURI HJ MD ZAIN (P71385)

KERTAS ILMIAH;WANG ZAKAT EKONOMI BENAR (EPPE6544)
ABSTRAK
PENGENALAN
KAJIAN LEPAS
KESIMPULAN
ABSTRAK
PERMASALAHAN
Hutang isi rumah memberi kesan kepada dasar monetari

OBJEKTIF
Menerangkan pengalaman hutang isi rumah yang di hadapi oleh negara Malaysia, Australia, dan Korea.

KAEDAH KAJIAN
Kaedah kajian yang digunakan adalah dengan menggunakan sorotan data sekunder yang diperolehi daripada kajian lepas dengan melihat pengalaman yang dilalui oleh 3 buah negara tersebut

PENGENALAN
Kestabilan ekonomi, pembangunan sektor kewangan dan polisi kerajaan memainkan peranan yang penting dalam mendorong permintaan dan penawaran kepada pinjaman perumahan, kenderaan dan pinjaman peribadi isi rumah.

Pertumbuhan ekonomi yang mampan pada kadar pertumbuhan GDP global yang konsisten sejak beberapa tahun kebelakangan ini secara tidak lansung telah meningkatkan pendapatan sektor isi rumah.
Dengan jumlah pinjaman yang lebih rendah tetapi mempunyai sasaran pengguna yang tinggi, institusi perbankan dapat mengurangkan risiko kehilangan atau ketidakupayaan membayar dalam jumlah yang besar sebelum ini yang dibuat oleh sektor korporat.

Apabila bank memberikan pinjaman, maka bank dikatakan mencipta wang disebabkan pinjaman tersebut akan menjadi deposit baharu yang boleh dikeluarkan oleh peminjam untuk dibelanjakan. Proses pengwujudan deposit dan pinjaman baharu ini dalam pasaran dikenali sebagai penciptaan kredit.
Tambahan kadar inflasi yang rendah dengan purata 2.2% daripada tahun 2002-2007 dan kadar bunga yang rendah telah mengurangkan kos untuk pinjaman dan meningkatkan inisiatif sektor isi rumah untuk meminjam bagi melincinkan penggunaan dalam kitaran kehidupan mereka.

Institusi perbankan melakukan strategi menguruskan risiko kredit pembiayaan mereka dengan membiayai hutang individu berbanding hutang perniagaan.

Hal ini disebabkan hutang individu mempunyai golongan sasaran yang tinggi mengikut kadar populasi yang mampu untuk melakukan pinjaman kredit.
Dasar Kewangan BNM
Meningkatkan sensitiviti dan dasar monetari kepada sektor isi rumah terhadap perubahan kadar faedah.

Meningkatkan keperluan maklumat kepada sektor isi rumah.

Meningkatkan keupayaan kewangan pengguna.

Pengawasan dan penyeliaan rapi oleh Bank Negara.
KESIMPULAN
Hasil kajian lepas ini mendapati bahawa tingkat pendapatan boleh guna isi rumah yang positif (tinggi) berbanding dengan jumlah hutang isi rumah dan dengan keadaan ekonomi sesebuah negara yang kukuh ianya tidak akan memberikan kesan yang negatif kepada negara tersebut.
Namun begitu jika pendapatan boleh guna isi rumah negatif (rendah) bank pusat di negara tersebut akan menggunakan dasar monetori dengan meningkatkan kadar bunga atau meningkatkan rizab berkanun.
Secara keseluruhan dasar monetori sesebuah negara yang mempengaruhi tingkat hutang isi rumah.
KAJIAN LEPAS
MALAYSIA
KOREA
Korea mengalami keadaan sukar sekitar awal tahun 2000 dalam menguruskan hutang sektor isi rumahnya dan menyebabkan ekonomi mereka kurang stabil. Ketika kemelesetan ekonomi pada tahun 1997-1998 kadar pertubuhan GDP adalah -7%. Namun begitu pertumbuhan GDP pada tahun 2000 adalah semakin positif.
Hutang isi rumah di korea adalah pinjaman kepada sektor isi rumah dan penggunaan kad kredit.
Faktor peningkatan hutang isi rumahnya adalah disebabkan;
Kadar bunga yang rendah
Peningkatan harga rumah
Peningkatan dalam hutang isi rumah terus bertambah dan memberikan kesan yang negatif. Korea mencatatkan hutang isi rumah yang tinggi berbanding pendapatan bolehguna sekitar tahun 2000 hingga 2002.
Kesan yang timbul daripada keadaan kelemahan kewangan ini adalah kadar simpanan telah berkurangan. Keadaan di mana pendapatan semasa adalah menyamai penggunaan semasa. Trend juga menunjukkan isirumah yang terkesan daripada keadaan ini meningkat jumlahnya.
AUSTRALIA
Sejak tahun 1990, nisbah hutang kepada pendapatan boleh guna telah meningkat dengan pesat.
Akaun hutang perumahan adalah sebahagian besar daripada peningkatan ini, dengan nisbah hutang perumahan kepada pendapatan boleh guna yang meningkat daripada 31% kepada 134% dalam tempoh tersebut.
Nisbah hutang peribadi kepada pendapatan boleh guna meningkat daripada 13% kepada 22% dalam tempoh yang sama.
Nisbah hutang kepada aset juga telah meningkat secara mendadak sejak dua dekad yang lalu, dari 8% pada bulan Disember 1989 kepada 17% pada Disember 2007.
Peningkatan harga rumah secara agregat mendorong peningkatan hutang.
Antara faktor lain yang menyumbang kepada pertumbuhan hutang adalah kadar bunga yang rendah
Kesan daripada peningkatan kebolehupayaan isi rumah melakukan pinjaman, telah membuka peluang kepada institusi kewangan dari luar untuk menawarkan pakej pembiayaan dan bersaing di dalam pasaran secara agresif.
Keadaan ekonomi yang terus berkembang telah menjadikan harga rumah semakin meningkat
Prestasi ekonomi yang kukuh telah membuatkan sektor isirumah lebih berani untuk membuat pinjaman.
Selain dari itu juga, inovasi dan kelonggaran sistem kewangan telah mendorong sektor isirumah agar lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman
Graf menunjukkan aliran hutang isi rumah semakin meningkat dari tahun 2001 sehingga 2007.
Selepas krisis kewangan 1997 institusi kewangan telah beralih arah untuk memberi pinjaman dari sektor koporat kepada sektor isi rumah.
Ini adalah untuk mengelakkan risiko kerugian oleh institusi kewangan selepas krisis 1997.
Sekian,
Terima Kasih!
Full transcript