Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Upplysningen

No description
by

Daniel Bergman

on 24 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Upplysningen

Upplysningen
Viktiga personer och tankar:
John Locke:
"Tabula rasa"- vi föds som ett tomt blad
Naturlagar för samhället och människan
Förnuftet kommer avslöja allt - ingen mystik
All mänsklig kunskap grundar sig på erfarenhet - EMPIRISM
Voltaire
Upplysningen
Den kulturella period som avlöste renässansen vid slutet av 1600-talet. Fortsätter ungefär 80år framåt.

Valspråk: Ha mod att använda ditt förstånd!

Perioden kännetecknas av:
Maktens auktoriteter ifrågasätts
Vetenskapen blir central
Yttrandefriheten viktig
Människans förnuft skulle skapa en bättre värld

Voltaire
Kritiserade kyrkans- och de ledandes makt

Enväldet
Kyrkans makt
Vidskepligheter
Kriget

Betonade förnuftets möjligheter - banade väg för franska revolutionen
Bakgrund:
Ny teknik, vetenskap och filosofi från renässansen banar väg för den nya upplysningsperioden.

Newton - lagar om universumsuppbyggnad (gravitationslagen)
Decartes - "Det är klokare att tvivla än att tro"
L`Encyklopedie
Diderot
Tredelad makt:
Verkställande - Kungen/presidenten
Lagstiftande - Folkrepresentationen
Dömande - Domstolen
Maktdelningsläran:
Verkställande - kungen
Lagstiftande - folkrepresentationen
Dömande - domstolen

Klimatläran:
Landets klimat och geografi påverkar andan hos folket och bestämmer vilket statskick de ska ha
Voltaire menade att folket inte skulle klara att styra ett land - menade att upplyst despoti var det bästa
Menade att direkt demokrati som grekerna använt i antika Aten var den bästa styrelseformen. En styrelse skulle representera allmänviljan.
Rousseau
Filosofiska tankar om människan och styret:
Filosoferna menade att männikskan hade en naturrätt:
Rätt till liv
Rätt till frihet
Rätt till egendom

Samhället har bildats av människor för att försvara människans naturrätt.
Voltaire menade att folk inte klarade att styra ett land. Upplyst despotism skulle vara bästa styrelseformen
Rousseau reagerade mot slutet av 1700-talet om allt tal om förnuft.

Han pratade om känslans och samvetets väg - människan är god!
"Tillbaks till naturen!"
Från upplysning till Romantik
Voltaire ansåg att folk inte klarade av att styra, han menade att upplyst despotism var det bästa.
Maktdelningsläran

Verkställande - kungen
Lagstiftande - folkrepresentationen
Dömande - domstolen
Människans naturrätt
-Rätt till liv
-Rätt till frihet
-Rätt till egendom
Samhällen är bildade av människor för att försvara människans naturrätt
Lekfullt, ljust, luftigt, elegant
Rokoko
Maktdelnings läran:

Verkställande - kungen
Lagstiftande - folkrepresentationen
Dömande - domstolen
Montesquieu
Voltaire ansåg att folket inte klarade att vara med och styra ett land. Menade istället att upplyst despoti var det bästa.
Tankar om hur samhället ska styras:
Sammanfattning:
Upplysningen var en period under 1700-talet som betonade vetenskap, nyttighetsdyrkan. Menade att kunskap kunde fås genom erfarenhet - Empirism, och förnuftet - Rationalism
Idéerna gjorde människan vuxen och tog sig uttryck i t.ex. arkitektur, konst, styrelseskick, människors känsloliv, ifrågasättande av kyrkan och enväldet - bidrog till stor omdaning av samhället.
Full transcript