Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Różne wizje ładu światowego od starożytności do współczesnoś

No description
by

Agnieszka M.

on 15 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Różne wizje ładu światowego od starożytności do współczesnoś

Pax Britannica
Na czym polegają idee ładu światowego
Idee ładu światowego miały na celu rozwiązanie najpilniejszych problemów pokojowego współdziałania państw a dokładniej do pokojowego ułażenia stosunków między sąsiadami.
Starożytny pokój światowy
Totalitaryzm
Średniowieczne wizje ładu światowego
Pax Americana
Różne wizje ładu światowego od starożytności do współczesności
Rządy Karola Wielkiego –
Wizja ładu światowego Karola Wielkiego nawiązywała do koncepcji Pax Romana. Władca w licznych wojnach podbił i zmusił do przyjęcia chrześcijaństwa szereg krajów Zachodniej Europy. Chciał odnowić cesarstwo rzymskie oraz reaktywować ideę zjednoczonej Europy.
Rządy Ottona III –
Otton III stworzył ideę uniwersalizmu, który w swojej polityce dążył do stworzenia uniwersalnego imperium. Jego idea również opierała się na tradycjach Rzymskich.
Rządy Napoleona I –
Napoleon za czasów swoich rządów wprowadził „Kodeks Napoleona” który był zbiorem przepisów wprowadzonych do życia codziennego. Obowiązywał na terenie Francji oraz podbitych przez Napoleona terytoriach.
Rządy Aleksandra I –
Wizja ładu światowego Aleksandra I została nazwana „ideą Świętego Przymierza”. Idea ta miała być sojuszem państw europejskich którego podstawą są zasady chrześcijaństwa. W praktyce nazwą Święte Przymierze określano państwa założycielskie, których porozumienie wzmocniła obawa przed polskim ruchem niepodległościowym.
W pierwszej połowie XX w coraz większą władzę zaczęły zdobywać dwa niebezpieczne państwa totalitarne
Rosja Radziecka
Rosją rządzili w tym czasie komuniści którzy próbowali rozszerzyć rewolucję komunityczną na Europę. Po przegranej wojnie z Polską skupili się na budowie komunizmu we własnym kraju.
Niemcy
Niebezpiecznym totalitaryzmem był nazizm budowany w Niemczech przez Adolfa Hitlera. Celem hitlerowskich Niemiec było zdobycie dominacji nad światem. Aby tego dokonać Hitler wywołał II wojnę światową
Stan napięcia i rywalizacja między dwoma blokami, a w praktyce – między dwoma mocarstwami – nazywany jest zimną wojną. Mimo licznych konfliktów i wojen w różnych rejonach świata sama Europa Zachodnia i Ameryka Północna pozostały wolne od działań zbrojnych na własnym terytorium. Ten względny spokój panujący w świecie Zachodu od końca II wojny światowej, osiągnięty dzięki globalnej polityce dominujących Stanów Zjednoczonych i ich decydującego wpływu na kształtowanie stosunków międzynarodowych,określany jest mianem Pax Americana.
W momencie zakończenia II wojny światowej pozycję mocarstw globalnych, a więc oddziaływujących na resztę świata, zyskały Stany Zjednoczone (USA) i Związek Radziecki (ZSRR). Wkrótce świat podzielił się na dwa obozy – zachodni i wschodni. Podział ten przebiegał na płaszczyźnie politycznej, militarnej i ekonomicznej.
Obóz zachodni, którego liderem były USA, opierał się na zasadach demokracji, wolnego rynku, a jego członkowie przystąpili do militarnej Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), zawiązanego w 1949 r.
Drugi blok, wschodni (socjalistyczny), podlegał dominacji ZSRR, a w jego skład wchodziły państwa uzależnione od Moskwy politycznie, militarnie i często – gospodarczo. Większość krajów socjalistycznych skupiona była w polityczno-wojskowym sojuszu zwanym Układem Warszawskim, który powstał w 1955r.
Aleksander Wielki
Jedną z idei ładu realizował Aleksander Wielki, który podbił ogromne teren w Europie, Afryce i Azji, a do panowania nad zdobytymi terenami wykorzystywał lokalną elitę społeczną. Imperium nie było jednak dostatecznie zintegrowane i silne, co sprawiło, że rozpadło się wkrótce po śmierci Aleksandra Wielkiego.
Rzymianie i ich imperium
Pojęcie ładu światowego najlepiej zrealizowali Rzymianie. Podbili oni tereny leżące dookoła basenu Morza Śródziemnego, oraz znaczne obszary Europy, Afryki i na Bliskim Wschodzie. Po okresie podbojów, który nastąpił w I w.n.e. Zapanował pokój zwany Pax Romana. Często przyjmuje się, że okres ten trwał około 200 lat (od przejęcia władzy przez Oktawiana Augusta, po śmierć Marka Aureliusza), po czym kraj zaczęły nękać coraz częstsze najazdy barbarzyńskie.
Czasy Pax Romana
W czasie Pax Romana państwo Rzymskie rozpościerało się na przestrzeni ponad 5 milionów kilometrów kwadratowych. Rzymianie organizowali podbite tereny w tzw. prowincje, do których wprowadzali swoją administrację oraz system prawny. W prowincjach stacjonowały legiony, których zadaniem było dbanie o bezpieczeństwo wewnętrzne i obrona przed najazdami z zewnątrz. Wojny prowadzone w tym czasie poza granicami kraju przynosiły państwu dochody ze zdobytych łupów. Czynniki te sprawiły, że w kraju dynamicznie rozwijała się gospodarka, architektura i sztuka. Kupcy mogli bezpiecznie poruszać się po terenie Imperium i nawiązywać kontakty handlowe z mieszkańcami najdalszych prowincji. Rozpowszechniało to rzymski styl życia – mieszkańcy różnych prowincji mieli podobne zainteresowania, podobne sposoby spędzania wolnego czasu, a nawet i podobne domostwa czy inne budowle miejskie.


Kres idei Pax Romana
Kres idei Pax Romana przyniosły:
- coraz częstsze najazdy barbarzyńców pustoszące coraz większe tereny cesarstwa
- walki o władzę
- coraz większe zaangażowanie wojska w sprawy polityczne
Po zakończeniu okresu Pax Romana, często właśnie poparcie armii decydowało o tym, kto zostanie cesarzem.
Aleksander Wielki
Oktawian August
Marek Aureliusz
bibliografia:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Macedo%C5%84ski
http://historiaija.blogspot.com/2013/03/marcus-aurelius-antoninus-marek.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oktawian_August
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Macedo%C5%84ski
http://w291.wrzuta.pl/obraz/5dMhn2SaaEM/imperium_rzymskie
http://www.glogster.com/conniegould/pax-romana/g-6lvhvbsi9i32ota9dtni5a0
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pax_Britannica
http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1206026,Oktawian-August-%E2%80%93-tworca-Cesarstwa-Rzymskiego
Podręcznik "historia i społeczeństwo. Wojna i wojskowo" Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda
Agnieszka Majewska
Anna Szczepaniak
Paulina Niziurska
Magdalena Cieciura
2b

Pax Britannica czyli pokój brytyjski to koncepcja, której celem było przejęcie przez Imperium Brytyjskie wpływu na losy świata. Był to czas między 1815 r. (kongres wiedeński) a 1914 r. (wybuch I wojny światowej). Wielka Brytania budowała swoją pozycję mocarstwową, potwierdziła ją podczas prowadzonej wojny siedmioletniej (XVIII w.). Północnoamerykańskie kolonie odłączyły się od niej co było wielkim ciosem, kolonie te po pewnym czasie utworzyły Stany Zjednoczone. Stało się to pod koniec XVIII stulecia. Wielka Brytania stała się światowym mocarstwem dopiero po zakończeniu wojen napoleońskich. Dzięki dobrze prowadzonej polityce równowagi sił, która polegała na niedopuszczeniu do tego aby jakiekolwiek państwo lub, które jest w sojuszu z innym zdobyło przewagę nad innymi państwami Wielka Brytania zbudowała imperium kolonialne. Miała ona swoją znakomita flotę wojenną Ryal Navy dzięki której kontrolowała morskie szlaki handlowe jak i główne punkty strategiczne. Pax Britannica to okres względnego pokoju na świecie, jednak wtedy też prowadzone były wojny takie jak np. wojna krymska (1853-1856r.), wojna francusko-austriacka w 1859r., wojna pruska, która wybuchła kilka lat później, wojna prusko-francuska w 1870r. W latach 1839-1842r. oraz 1856-1860r. trwały wojny opiumowe kiedy to Chiny zostały zmuszone przez Francję i Wielka Brytanie do otwarcia państwa na wpływy europejskie. Wojna rosyjsko-japońska, która ugruntowała mocarstwową pozycję Japonii jak i obniżyła słabość Rosji rozegrała się w latach 1904-1905r.
Full transcript