Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Communication skills

No description
by

Grzegorz Hajduk

on 12 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Communication skills

Jak komunikują się
wyniki badań
niewerbalna
werbalna
komunikowanie przy wykorzystaniu komputera i technologii informatycznych
komunikowanie przy wykorzystaniu telefonu i technologii mobilnych
ocena poziomu umiejętności komunikacyjnych studentów
Formułowanie wypowiedzi i wypowiadanie się ustnie
preferowana forma egzaminu
7% KOMUNIKACJA WERBALNA – co mówimy
38% MODULACJA GŁOSU – co słychać
(ton i wysokość głosu, brzmienie)
55% MOWA CIAŁA – co widać
(postawa ciała, gesty, mimika, ubiór itp.)
Przekaz informacji w komunikacji interpersonalnej:
Albert Merabian
Cyt. za: Wojcik K., Public relations wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2009., s. 79.
komunikacja werbalna

(słowna) - w wymianie komunikatów używa się wypowiadanych słów, które za pomocą określonych reguł gramatycznych są przekształcane w zdania;
komunikacja niewerbalna

(bezsłowna) opiera się na mowie ciała (mimika, kontakt wzrokowy, gesty, pozycja ciała, ubiór, zapach);
komunikacja międzyludzka
częstotliwość publicznych wystąpień
wykorzystanie nowoczesnych form i kanałów komunikacji
wykorzystanie social media
wykorzystanie komunikatorów
wykorzystanie mikroblogów
Porównanie potencjału bezpośrednich i nowoczesnych form komunikacji
Porównanie potencjału bezpośrednich i nowoczesnych form komunikacji
studenci ?
Grzegorz HAJDUK
osobista
mobile
telefon
nieosobista
POŚREDNIA
BEZPOŚREDNIA
INTERNET
umiejętności
kompetencje
miękkie
wiedza
twarde
1. samoocena umiejętności
komunikacyjnych studentów

2. porównanie potencjału bezpośrednich
i nowoczesnych form komunikacji

3. jak poprawić sprawność komunikacji?
metoda badawcza:

ankieta
populacja:

studenci Wydziału Ekonomii UR
próba kwotowa

n: 304
zakres czasowy:

14-18.11.2011
AGENDA
AGENDA
kompetencje
Komunikowanie - formy
komunikacja interpersonalna
komunikacja międzyludzka
dziękuję za
grzehaj@gmail.com
uwagę
Grzegorz HAJDUK
Full transcript