Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Podróżowanie po Europie

No description
by

Artur Jamro

on 20 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Podróżowanie po Europie

Strefa Schengen
* 14 czerwca 1985 roku w miejscowości Schengen (Luksemburg) podpisano porozumienie o stopniowym znoszeniu kontroli osób przekraczających granice między państwami członkowskimi UE.
* 26 marca 1995 zrezygnowano z kontroli granicznych.
Aktualnie należy do nich 25 państw (22 w UE i 3 stowarzyszone-Islandia, Norwegia, Szwajcaria. Natomiast Wielka Brytania i Irlandia nie zniosły kontroli.)
* Zalety Strefy Schengen: swobodny przepływ ludzi, brak konieczności posiadania paszportu podczas przekraczania granic państw członkowskich.
Terroryzm
Termin terror pochodzi od łacińskich słów terror (strach) oraz terrere (przerażać).
Działania, akty przemocy gloryfikujące siłę, dokładnie zaplanowane i skierowane przeciwko ludności cywilnej. W celu uzyskania jak największego rozgłosu, aby były szeroko komentowane na całym świecie. Motywowane politycznie lub ideologicznie. W myśl zasady „zabij jednego, przeraź dziesięć tysięcy”.

Rodzaje terroryzmu:
* Ekonomiczne - wyrządzenie szkód i zniszczeń,
* Indywidualne – przeciwko konkretnym osobom,
* Masowe – przeciwko anonimowym ofiarom, np. porwania samolotów.
Obywatel w podróży
Każdy człowiek planujący podróż chce odbyć ją bezpiecznie. Nie zawsze udaje się jednak przewidzieć wszystkie okoliczności. Dlatego bardzo ważne są przemyślana organizacja wyjazdu oraz poznanie możliwości zagwarantowanch obywatelom podczas pobytu za granicą przez państwo.
Zasady przewozu leków i żywności w samolotach
Bankrutujące biura podróży
Jeśli wybierasz się na wakacje z biurem podróży, ale boisz się, czy twój urlop nie skończy się klapą ze względu na bankructwo biura – możesz przed wyjazdem sprawdzić kilka rzeczy, żeby spać spokojnie.
Po pierwsze – koniecznie sprawdź, czy biuro, które chce sprzedać ci wycieczkę, działa legalnie i jest wpisane do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Można to sprawdzić na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tam znajdują się także dane o tym, kiedy biuro powstało oraz jakie ma gwarancje bankowe. Dzięki tym informacjom łatwiej będzie nam zdecydować, czy jest to biuro godne zaufania czy też nie.
Gdzie najchętniej jeżdżą Polacy w trakcie wakacji ?
Co gdy dokumenty zaginą?
Jakie dokumenty ze sobą zabrać ?
1. Dowód osobisty (w Strefie Schengen)
2. Paszport
3. Karta Ekuz
4. Ewentualna wiza
Jednym z podstawowych zadań MSZ jest dbanie o Polaków za granicą. To ministerstwo ma obowiązek informować o ryzyku wiążącym się z wyjazdami do innych krajów. W tym celu na ministerialnej stronie internetowej zamieszczono przewodnik Polak za granicą. Znalazły się tam ostrzeżenia dla podróżujących oraz opisy państw ich zwyczajów i mieszkańców.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych a podróże
Dowód osobisty
Paszport
Karta EKUZ
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii. W zależności od odwiedzanego państwa i jego zasad opieki zdrowotnej, różne świadczenia mogą być płatne, bezpłatne, lub płatne częściowo.
Wizy
Do podróży w krajach strefy Schengen uprawnia nas dowód osobisty. Jest on dokumentem który potwierdza nasze dane osobowe i członkowstwo w UE.
Dokument tożsamości wydany przez uprawniony organ państwa, uprawniający do przekraczania granic państwowych.
Wiza (z fr. visa) – pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiane cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne (konsulaty) tegoż państwa. W niektórych wypadkach może być też uzyskana na przejściach granicznych. Wiza ma zazwyczaj postać naklejki umieszczonej w paszporcie lub innym dokumencie podróży, może też mieć postać stempla lub wpisu.
* Po likwidacji przejść na wewnętrznych granicach Strefy Schengen każdy obywatel UE ma prawo swobodnego wjazdu oraz pobytu na terytorium całej UE. Również obywatele spoza UE, którzy legalnie przebywają w tej strefie mają możliwość swobodnego poruszania się po niej.
* Aby przekroczyć zewnętrzną granicę Strefy Schengen należy mieć paszport. Niektóre państwa wymagają również posiadania wizy.

Przed wyjazdem poza strefę należy sprawdzić czy kraj będący celem podróży nie żąda wiz od obywateli RP.
Nie lada problem mają osoby, które w niewyjaśnionych okolicznościach zgubiły swoje dokumenty. Problem ten przybiera na sile, jeśli właśnie w chwili zagubienia dokumentów osoby te przebywają za granicą. Dla niektórych może to być sytuacja nie do przejścia, bowiem co robić dalej? Pierwszą rzeczą jest – nie panikować. Aby przebywać za granicą lub przekroczyć ją, potrzebny jest nowy dokument, niezależnie czy jest to dowód osobisty, paszport, czy prawo jazdy
W tym celu należy niezwłocznie udać się do najbliższego konsulatu i porozmawiać z konsulem Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba kompetentna, jaką jest konsul polski ma uprawnienia do wystawienia dokumentów zastępczych. Uprawnień tych nie posiada komisariat policji na terenie obcego państwa, gdzie osoba, która zgubiła dokumenty znajduje się. Możliwości wystawienia dokumentów zastępczych nie ma również urząd miasta w danym kraju, dlatego wizyta u konsula polskiego w tym przypadku jest niezbędna. Wystawiając taki dokument osobie pełnoletniej obarcza się ją obowiązkiem wyrobienia sobie nowych dokumentów zaraz po przyjeździe do kraju.
Jeśli sytuacja dotyczy osoby niepełnoletniej lub dziecka, to dokumenty zastępcze wyrabiane są na wniosek rodzica, z którym dziecko podróżuje. Ubiegając się o nowe papiery należy złożyć wniosek do konsula oraz dwa zdjęcia o dobrej ostrości. Drugą sprawą jest złożenie oświadczenia mówiącego, w jakich okolicznościach wystąpiła sytuacja zgubienia dokumentów. Następnie należy opłacić opłatę konsularną w związku z wykonaniem dokumentów zastępczych.
Po tych czynnościach organ konsularny musi potwierdzić tożsamość zgłoszonej się do niego osoby. Unika się tego, jeśli osoba ta może sama potwierdzić, że jest polakiem, na przykład, kiedy zgubiła dowód osobisty, a posiada prawo jazdy. Niestety wszystkie formalności związane z uzyskaniem tymczasowych dokumentów trwają i kosztują sporo nerwów i pieniędzy. Jednak nie uniknie się tego, jeśli chcemy wrócić bezpiecznie i zgodnie z prawem do kraju. Dlatego warto mieć zawsze sporzy sobie potrzebne numery telefonów i ksero wszystkich dokumentów.
Podróżowanie po Europie i świecie!


Wykonali Artur Jamro oraz Wojciech Żdżarski.
Full transcript