Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Medieprojekt - Medieanalyse II

No description
by

Lise Mulder

on 20 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Medieprojekt - Medieanalyse II

Medieprojekt 2012
Medieanalyse del II 10 potentialer i forhold til web 2.0 i undervisningen Will Richardson "Weblogs pedagogy and practice fra Blogs, wikis, podcasts and other powerfull webtools for the classroom" Corwin Press 2006 Web 2.0 teknologier kan bidrage til læring igennem…
Tilgængelighed
Tilskuere
Interaktivitet – kommunikativ handling
Refleksivitet –kritisk og analystisk tænkning
Kreativ, intuitiv, associativ og analog tænkning
Kombinationen af individuel refleksion og social interaktion
Collaborative Space
Håndtering af informationer – mængde og selektion
Fastholdelse – information og materiale forsvinder ikke, rekursivitet
Sprogliggørelse – udvikling af sproglige kundskaber
Erfaringer med tekstnormer, der opbygger genrebevidsthed Medieanalyse – med en genrepædagogisk indgangsvinkel? Teaching-learning cycle:

- Opbygge viden
om en mediegenre - fælles
- Dekonstruere
mediegenreelementer - fagsprog
- Lave en fælles medietekst/
film
- Eleverne laver selv en tekst/
film Genrepædagogik og medieundervisning, ex Blog Vidensopbygning:
Hvad er egentlig en blog? Kender I nogen, hvad handler de om og hvad vil de, hvordan fortælles der til hvem?
(elevudsagn der noteres) Dekonstruktion
Se på en blog sammen. Skil den ad i elementer ud fra metafunktionerne (interaktive tavler), fagsprog i fht.
elevsprog Fælles konstruktion
Hvis vi skal lave en blog e.a. hvordan skal vi så
gøre? Lave fælles produktion hvor elementerne bruges Selvstændig konstruktion
Elevproduktion ud fra modellen, hvor genreelementer
anvendes Tager udgangspunkt i elevernes forforståelse og førfaglige begreber i den indledende videnopbygning
Dekonstruerer den enkelte genre sammen med læreren og opbygger dermed et fagsprog med udgangspunkt i det de allerede ved –udfordring: analyseredskaber
Har det produktive element med (man kender først en genre når man selv kan producere den) Fordele? Analysetradition på medieområdet.. Sagprosatraumet – vi kommer til kort
Indholdsdiskussion og virkemidler
Tidsaspektet interessant
Produktionen hvor blev den af?
Læsning kommer på banen
..mere herom til didaktikgangen GP Som analyse model Field Tenor Mode Felt – Hvilket felt befinder mediet
Sig i, hvilke teknologiske rammer, hvilke opfattelser
af feltet. Hvad har vi med at gøre med indhold. Den ideationelle
metafunktion – kontinua: fra almen til specialiseret Felt – Hvilket felt befinder mediet
Sig i, hvilke teknologiske rammer, hvilke opfattelser
af feltet. Hvad har vi med at gøre med - indhold. – Stemmer – hvem taler til hvem –
hvor mange deltagere, hvorledes
er de bestemt af felt. Og hvordan argumenterer de? – Kommunikationsmåde
Multimodalitet – hvilke modaliteter kommer til udtryk og hvordan?
Modal affordans – hvordan er modaliteterne betinget af mediet?
Funktionel specialisering – Hvordan knytter modaliteterne sig an til field og tenor
Multimodal kohæsion – Rytme komposition, informationslinkning – hvordan skabes helhed Den ideationelle metafunktion
– kontinua: fra almen til specialiseret Den interpersonelle metafunktion
- kontinua: fra Informel og personlig til Formel og
upersonlig Den tekstuelle metafunktion
- Kontinua
Mundtlig Skriftlig
Nærhed Distance
Sprog som handling Sprog som refleksion
Interaktiv, dialogisk Monologisk
Spontan Afsluttet Design, synæsi og læser
Den grafiske brugerflade: Sammenstillet og integreret mm., bruger grænseflade
Skærmfladen ikoner: piktogrammer farveholdning etc.
Layout:: nøgleord farvekodning skrifttyper,
Navigationsdesign
Billedbrug: Tekst og billede, forankring komplementering, skema, ikonografi, niveauer, denotation og konotation Field Tenor Mode GP Som overordnet pædagogik… Som undervisere bør vi have helt specifikke
og konkretiserede overvejelser over…

Field – hvor skal eleverne indsamle deres informationer

Tenor – Hvilke roller har henholdsvis elever og lærere undervejs i arbejedet

Mode – Måden hvorpå aktiviteterne skal foregå på

Alt sammen skal foregå i en proces som
læner sig op af teaching-learning cycle Vælg en af de understående hjemmesider.
Brug den genrepædagogiske analysemodel og foretag en lærerfagliganalyse, som vil kunne danne basis for en analyse og dekonstruktion i en 9. klasse. Hvilke faglige begreber vil I bruge (Bundsgaard, Stouby, Løvland)? Begrund jeres valg.
Lav analyse i Word brug klippeværktøj (windows 7 tilbehør) til foto af sitet, så I understøtter jeres analyse (eller Active Inspire) og læg jeres analyse på fronter. Kommenter processen og interessante iagttagelser på bloggen Opgave således nu en afstikker til INDERNETTET Men nu skal vi aktiveres.. Problematikker? Genrerne ikke entydige - snarere
Simultane
Tilgangen fordrer stor viden om det
multimodale sprogs system - stort felt
Produktionsdelen er til tider uhyre kompleks
Nogen genrer må produceres i et "offentligt" rum, for at have deres "sande værdi" eks. Facebook Building the fields of knowledge Deconstruction Joint construction Independent Construction Den officielle - Medierådet
Den kommercielle - Lego
Det sociale netværk - Movellas
Full transcript