Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Potenţial turistic şi valorificarea lui în comuna Soveja

Potenţial turistic şi valorificarea lui în comuna Soveja
by

Catalina Neagu

on 17 June 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Potenţial turistic şi valorificarea lui în comuna Soveja

Potenţial turistic şi valorificarea lui în comuna Soveja Profesor coordonator: Lect.dr. Aurel Gheorghilaş Absolvent: Neagu Cătălina

1. Consideraţii generale
2. Cadrul natural suport al activităţii turistice
3. Populaţia, aşezările umane, cadrul socio-economic- factori de bază ai activităţii turisticeI Analiza componentelor spaţiului geografic II. Analiza componentelor activităţii de turism 4. Resursele turistice
5. Istoricul staţiunii
6. Infrastructura turistică III. Valorificarea potenţialului turistic 7. Tipuri şi forme de turism
8. Circulatia turistica
9. Posibilităţi şi direcţii de valorificare a potenţialului turistic
10. Rolul marketingului turistic ANALIZA SWOT Puncte Tari

diversitatea potenţialului turistic natural, a reliefului, florei şi faunei

existenţa unui patrimoniu cultural-istoric

tradiţia localităţii şi a staţiunii în domeniul turistic

calitatea aerului

capacitatea de cazare permanenta

cursuri de perfecţionare în domeniu turismului, gratuite, pentru locuitori

infrastructura de transport înbunătăţită (drumul judeţean)
Puncte Slabe


cererea turistică scăzută în extrasezon

capacitate redusă de cazare şi puţin diversificată

starea de conservare în continuă degradare a unor obiective turistice

neadaptarea programelor de instruire existente la nişele de piaţă

lipsa studiilor de marketing, necesare promovării unor pachete turistice

nerespectarea normelor de construcţie în perimetrul comunei

structurile de alimentaţie şi agreement sunt insuficiente pentru potenţialul pieţei

inexistenţa serviciilor de pompieri, ambulanţă, asigurare, service, agenţie de turism pe teritoriul comunei
Oportunităţiaccesarea de fonduri pentru reabiltarea monumentelor şi ansamblurilor istorice şi de arhitectură şi îmbunătăţirea infrastructurii

organizarea de evenimente, târguri, festivaluri

dezvoltarea pachetelor turistice: ecoturism, agroturism, sporturi montane etc.

lărgirea bazelor de agrement şi tratament

dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de transport pentru facilitarea accesului spre zonele turistice

extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de informare turistică astfel încât să răspundă nevoilor turiştilor

atragerea operatorilor de turism din judeţul Vrancea la târgurile naţionale şi internaţionale o mai mare implicare a administraţiilor locale în promovarea activităţilor turistice
Riscuri


supraaglomerarea zonelor turistice prin construcţii fără autorizaţii sau care nu respectă mediul înconjurător

depopularea zonei prin migrarea forţei de muncă spre mediul urban şi îmbătrânirea populaţiei

concurenţa judeţeană, precum şi cea din partea judeţelor înconjurătoare

promovarea unor servicii de turism neadecvate şi slabe din punct de vedere calitativ

lipsa intervenţiei urgente poate duce la degradarea iremediabilă a unor monumente istorice

tendinţa ca falsul istoric şi kitsch-ul să ia locul valorilor autentice
Analiza SWOT Dealul Răchitaş Zboina Neagră Depresiunea Soveja Valea Şuşiţei Pensiunea Perla Vrancei Pensiunea Graur Pensiunea Radu şi Monica Mausoleul Soveja Mănăstirea Matei Basarab Evoluţia numărului de turişti Motel Soveja Hotel Zboina
Full transcript