Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DASAR PENDIDIKAN

No description
by

luna looney

on 20 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DASAR PENDIDIKAN

Menekankan p&p=
KURIKULUM UNIVERSITI
DASAR PENDIDIKAN
SOALAN
PEGENALAN
PENDIDIKAN RENDAH
PENDIDIKAN MENENGAH
KOLEJ AWAM
LYCEUM
SEKOLAH TINGGI
SEKOLAH TEKNIK
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITI
LATIHAN PERGURUAN
BANTUAN KEWANGAN
KURIKULUM
KUKIKULUM PENDIDIKAN RENDAH
KUKIKULUM PENDIDIKAN MENENGAH
KESIMPULAN
Abad ke-18 Masihi, sistem pendidikan di Perancis mengalami perubahan yang pesat iaitu sistem pendidikan kebangsaan mula diperkenalkan.
Pendidikan negara Perancis mula bebas daripada kongkongan gereja.
Sistem pendidikan yang dilaksanakan secara menyeluruh dapat memenuhi aspirasi pemerintah.


JELASKAN PERKEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DI
PERANCIS
PADA ABAD KE-18 DAN 19.

NURUL FARISHA KAMARUZZMAN

6 Bawah 1
Disediakan oleh,
Kelas,
sekian ,
terima kasih

Konsep pendidikan
:kegiatan yang dijalankan secara terancang & sistematik terhadap perkembangan jasmani, rohani dan intelek untuk melengkapkan kehidupan seseorang bagi menjalani kehidupan yg sempurna
Tempoh Zaman Pencerahan dan Revolusi Perancis telah membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan di Perancis.
Hal ini kerana kesan ledakan percetakan yang membawa kepada terbentuk masyarakat yang menguasai kemahiran membaca.
Sebelum abad ke-17 dan 18
, pendidikan di Perancis di bawah tanggungjawab golongan
raja.
Kesannya :pendidikan ketika itu tertumpu pada kelas-kelas tertentu dalam masyarakat. Pendidikan juga terhad kepada kaum lelaki yang terdiri daripada golongan bangsawan, pedagang dan profesional
Sistem pendidikan di Perancis mula berubah pada tahun 1880 apabila Jules Ferry menjadi Menteri Pelajaran. Sekolah yang mempunyai guru terlatih dibina di setiap bandar dan kampung untuk memberikan pendidikan percuma dan wajib kepada semua masyarakat.
Sekolah tidak lagi berada di bawah pengaruh gereja

Ditubuhkan
-Undang-undang 1802
Bangunan
-kerajaan
Peralatan mengajar
-majlis perbandaran
Dana pengurusan sekolah
- yuran pelajar
Ketua
-Ketua pentadbir
Dibantu
-penyelia pengajian
paling sikit
8
orang
Profesor.
LYCEUM
ELEMENTORI
NAHU
TERTINGGI
Bahasa kuno
Retorik
Logik
Etika
Matematik
Lukisan
Sains
MATA PELAJARAN

UNDANG-UNDANG 1795
Setiap komuniti dikehendaki menyediakan bangunan dan kemudahan fizikal untuk pendidikan rendah .
Selain bangunan sekolah ,rumah guru juga disediakan oleh komuniti .
guru-guru bertanggungjawab kepada pihak berkuasa tempatan
Sekolah Sekolah akan diselia oleh ketua -ketua jabatan
gaji guru-guru diperoleh daripada yuran yang dikutip daripada pelajar.
peraturan berhubung pengurusan dan penubuhan terkandung dalam undang -undang 1795
Undang-Undang 1802 memperuntukkan penubuhan sekolah tinggi
1803- sekolah tinggi sastera dan perdagangan didirikan
1804- sekolah teologi yang menekankan pengajian agama Katolik mula dibuka

Sekolah-sekolah Teknik juga ditubuhkan .

SEKOLAH TEKNIK
Politeknik Paris
Sekolah Tinggi Pengajian Perniagaan
Konservatori kebangsaan bagi sastera dan perdagangan
Kerajaan tidak memberikan dana.
Dikendalikan
Guru-guru
Pihak gereja
Pendidikan dimantapkan dengan Undang-undang 1833
UNDANG-UNDANG 1833
Mewajibkan setiap komuniti menguruskan pentadbiran sekolah rendah
Mendirikan sekolah rendah tinggi di bandar
Mendirikan sekolah rendah normal untuk memberi latihan kepada guru-guru sekolah rendah
Mewujudkan satu pasukan pegawai pemeriksa sekolah-sekolah rendah
Mewajibkan guru-guru sekolah rndah memperoleh sijil latihan perguruan untuk mengajar di sekolah- sekolah rendah .
VICTOR COUSIN merupakan pengarah pusat latihan perguruan di Perancis .
Dihantar ke Jerman untuk mengkaji dan mengemukakan laporan tentang sistem pendidikan rendah latihan perguruan, dan pentadbiran pendidikan .
Laporan tersebut menjadi asas kepada undang-undang 1833 .

1808-
Napoleon menubuhkan
'Superior normal school'
Untuk pelajar lepasan lyceum dalam bidang perguruan
1810
-seramai
37
orang guru pelatih .
latihan selama
2
tahun
1815-
tempoh pengajian dipanjangkan
3

tahun
tahun ketiga pelajar mempelajari kaedah dan menjalani latihan praktikal sebelum menjadi guru .

1816
- kerajaan peruntukkan
50 000 franks
untuk buku sekolah .
Sebahagian digunakan memberi insentif kepada guru sekolah rendah .
1820
-peruntukkan ditambah kepada
300 000 franks.
1817
- kerajaan peruntukkan
812 000 franks
kepada 36 Lyceum seluruh Perancis.
1830
- langkah pertama ,memberi bantuan kewangan sebanyak
satu juta franks
untuk membangunkan sekolah rendah.
1847
-sebanyak
1 500 000
franks diberikan kepada 54 lyceum .
Memberi penekanan kepada akitiviti=
membaca
menulis
mengira
Bahasa Perancis
moral dan Agama
Mata pelajaran=
Geometri
Lukisan linear
Sains
Sejarah
Geografi
Music
Latihan praktikal
Mata pelajaran=
Bahasa kuno
Retorik
Logik
Etika
Matematik
Lukisan
Sains

Bahasa latin
Bahasa Perancis
Sejarah
Geografi
Matematik
Fakulti
Sastera
Sains
Perubatan
Undang-undang
Teologi
Fakulti - fakulti ini tidak disatukan di bawah satu unit pentadbiran yang seragam
berfungsi sebagai sekolah- sekolah profesional yang berasingan
Fakulti ini terlibat dalam pengendalian peperiksaan dan pengurniaan ijazah.
1890-Fakulti berasingan disatukan dibawah satu menjasi Universiti negeri.
Pendidkan peringkat tinggi disampaikan melalui fakulti-fakulti .
1808-Napoleon mengeluarkan Undang-undang Imperial.
Universiti Perancis.
Menurut
undang -undang 1808
- bidang pendidikan di Perancis terletak dibawah pengawasan Universiti Perancis.
Institusi pendidikan
hanya boleh ditubuhkan dengan kelulusan Ketua pentadbir Universiti Perancis.
Peranan penting- sebagai badan pemeriksa dan pentadbir.
Ketua-Ketua pentadbir dibantu-Sebuah Majlis (26 orang anggota)
Majlis dibantu -inspektor
Ketua pentadbir dan majlis universiti dibantu-rektor , majlis (10 anggota),inspektor.
pegawai tersebut dilantik oleh ketua pentadbir .
mereka mentadbir daerah
(Academies)bidang tugas Majlis universiti
Mengadakan lawatan ke pusat-pusat pengajian
Memeriksa p&p di pusat-pusat pengajian
Memantau keadaan disiplin di pusat-pusat pengajian
Mengadakan peperiksaan untuk menguji kemahiran pelajar
Menjalankan kajian lengkap tentang pusat-pusat pengajian
Anggota Majlis Universiti dilantik oleh Maharaja .
Mempunyai kuasa =
membuat keputusan dalam hal-hal yang penting
menjalankan penyeliaan dan mengawal sistem pendidikan di seluruh perancis.

Ditubuhkan
-Majlis perbandaran .
Pengurusan
–dikehendaki mendapatkan lessen daripada kerajaan.
Diselia
-
3
orang pesuruhjaya sekolah menengah.
Menentukan Dasar
sekolah menengah merupakan tanggungjawab
PENGARAH PENDIDIKAN

Menekankan p&p -
 Bahasa Latin
 Bahasa perancis
 Sejarah
 Geografi
 Matematik

1804-terdapat
46 Lyceum
,
378 Sekolah menengah
,

361 sekolah swasta
Kesan pendidikan percuma
dan wajib yang diberikan ialah Perancis menjadi negara Eropah yang mempunyai rakyat celik huruf tertinggi. Pertengahan tahun 1920-an, majoriti rakyat Perancis telah celik huruf dan 50% rakyat Perancis mendapat pendidikan rendah.
sistem pendidikan
mengikut ideologi pemerintah.

Kesedaran untuk memajukan sistem pendidikan pada abad ke-18 makin popular kerana kesan daripada perkembangan idea demokrasi dalam kalangan rakyat Perancis.
Memperkenalkan sistem pendidikan seragam dan menyeluruh.
Menyatukan institusi pendidikan (

UNIVERSITI PERANCIS
)
NAPOLEON BONAPARTE
Penekanan pendidikan berteraskan TEOLOGI DAN MORAL.
Sistem pendidikan dibawah penguasaan golongan gereja
KERAJAAN REAKSIONER
Selepas revolusi 1830 , berlaku perubahan besar terhadap sistem pendidikan.
Memantapkan sistem pendidikan Napoleon
Sistem pendidikan dibebaskan daripada kongkongan golongan gereja.
Sistem pendidikan di bawah penguasaan kerajaan.wujud sistem pendidikan kebangsaan di seluruh perancis.

louis philippe
Langkah diambil bagi memantapkan sistem pendidikan di perancis .
I. Sekolah –sekolah didirikan di setiap daerah.
II. Bangunan sekolah didirikan di seluruh Negara.
III. Kaedah pengajaran dan pembelajaran saintifik diperkenalkan.
IV. Sekolah latihan perguruan ditubuhkan
Melahirkan kesedaran dalam kalangan rakyat terhadap pendidikan .
Abad ke-19 , kerajaan mengkaji semula undang 2 berkaitan untuk memantapkan sistem pendidikan dan telah melakukan sedikit pembaharuan .
repuplik kedua
-Majlis tertinggi ditubuhkan.

Ketua -
menteri pendidikan

Tujuan
–menguruskan sistem pendidikan di perancis.
• Merupakan pihak yg mempunyai kuasa tertinggi dlm hal ehwal pendidikan.
-Bagi melicinkan pengurusan pendidikan ,wilayah –wilayah dibahagikan kepada 17 daerah /akademi.
• Majis akademi ditubuhkan di setiap daerah.

Peranan
-menguruskan segala hal ehwal pendidikan peringkat daerah.

Dibawah pengawasan
menteri pendidikan .
-Sebuah lagi majlis ditubuhkan did peringkat wilayah.

Dianggotai
-seorang ketua,inspector akademi,inspector bagi sekolah rendah.
-majlis tempatan ditubuhkan

Tujuan
–mengawasai sekolah-sekolah kerajaan dan swasta.

Ketua
-datuk Bandar.

1882

undang 2 mewajibkan pendidikan kepada semua kanak
2 berumur Antara 7 hingga 14 tahun
diperkenalkan .
Kerajaan perkenalkan
pendidikan percuma
kepada kanak-kanak .
Selepas kalah dalam perang dgn Prusia (1870-1871), kerajaan teruskan usaha mempromosi pendidikan dlm kalangan rakyat.

sekolah wanita
Sekolah
Saint-Cyr
diasaskan oleh
Madame de Maintenon
untuk beri peluang kanak-kanak perempuan bersekolah
Ketika itu wujud ketidaksamaan gender dan pandangan tradisional masyarakat yang menganggap wanita sebagai kaum yang lemah.
Full transcript