Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of KOMUNIKASYON

No description
by

on 15 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of KOMUNIKASYON

Barayti at Baryasyon ng Wika
Lingua Franca
Mga Kaugnay na Konsepto
MGA DEPINISYON
Barayti
SOSYOLEK
DAYALEK
Wikang subordineyt ng isang katulad ding wika. Ginagamit ito sa isang partikular na rehiyon, malaki man o maliit.
Ito'y nagsisilbing midyum ng komunikasyon sa isang pook na kung saan ang nasasabing katutubong wika ay nabibilang.
Batay sa laki, ang wika ay mas malaki kaysa sa dayalekto.


Kategorya ng Paggamit ng Wika
Bakit nagkakaron ng barayti at baryasyon ng wika ang isang bansa?
- dahil sa pagiging multilingguwal

- dahil sa iba't ibang uri ng lipunan

- dahil sa impluwensya ng mga wikang banyaga

Speech Community
Istandard/ Di-istandard na Wika
Diglossia
- tinutukoy nito ang iba't ibang uri ng wika
na maaaring mula sa iba't ibang bansa o iba't ibang uri ng wika sa loob ng isang bansa.
Baryasyon
- tinutukoy nito ang pagkakaiba-iba ng pagbigkas, gramar, o pagpili ng salita sa loob ng wika.
- maaaring may kaugnayan sa rehiyon, sa uring sosyal, sa uri ng edukasyon, o sa digri ng formalidad ng isang sitwasyon na pinanggagamitan ng wika.
- ito ay wika ng pakikipag-ugnayan ng mga taong may iba't ibang unang wika. karaniwan ang lingua franca ay wikang katutubo sa lugar at nagiging pambansang wika.
Origin: Italian, Frankish Language
- grupo ng tao (speaker) na nagkakaunawaan dahil may magkaparehong interes, may mga pamantayang sinusunod sa loob ng grupo.
- grupo ng tao na gumagamit ng parehong wika.
Ayon sa World Almanac, 2007:
Umabot na sa mahigit 3,000 na speech communities sa buong mundo. Ang nangungunang speech community na may pinakamaraming tagapagsalita ay ang Mandarin Chinese, Spanish, English, Arabic, at Hindi.
Ang iba't ibang speech community ay gumagamit ng iba't ibang salita na sumisimbolo sa parehong bagay o sitwasyon.
Istandard na Wika
- ito ang barayting bumubuo sa nakalimbag na wika sa mga pahayagan at aklat, sa mas midya, at ang itinuturo sa mga eskwelahan.
Di-istandard na wika
- karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan. Ang iba't ibang dayalek ay maituturing na di-istandard na wika.
1. Pormal
Ang pormal ay ang mga salitang istandard, karaniwan, o pamantayan dahil kinikilala, tinatanggap at ginagamit ng higit na nakararami lalo na mga nakapag-aral ng wika. Ginagamit ito sa mga usapang pormal. Narito ang mga uri nito:
Pambansa o karaniwan - mga karaniwang salitang ginagamit sa mga aklat pangwika o pambalarila sa mga paaralan, gayundin sa pamahalaan.
Pampanitikan o panretorika - mga salitang ginagamit sa mga akdang pampanitikan, karaniwang matatayog, malalalim, makulay, at masining.
Ang impormal o di-pormal ay mga salitang karaniwang palasak at madalas gamitin sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Ginagamit ito sa mga hindi pormal na usapan. Narito ang mga uri nito:
2. Di-pormal
Lalawiganin - mga bokabularyong diyalektal. Gamitin ito sa mga partikular na pook o lalawigan lamang.
Balbal - mga salitang nahango lamang sa pagbabago o pag-usod ng panahon, mga salitang nabuklat sa lansangan.
Kolokyal - mga salitang ginagamit sa mga pagkakataong inpormal. Ang pagpapaikli ng isa, dalawa, o higit pang salita ay mauuri rin sa antas na ito.
Ayon kay Charles A. Ferguson (1959):
"DIGLOSSIA is a relatively stable language situation in which, in addition to the primary dialects of the language (which may include a standard or regional standards)... which is learned largely by formal education and is used for most written and formal spoken purposes but is not used by any section of the community for ordinary conversation."
Ang
diglossia
ay nakikita bilang isang uri ng bilingguwalismo - dalawang wikang ginamit, sa isang lipunan na kung saan ang isa sa mga wika ay kinikilala bilang mataas na antas at ang isa pa sa mga wika ay kinikilala bilang mababang antas.
Ang mataas at mababang antas na mga wikang ito ay palaging magka-ugnay.
Isang sitwasyon na kung saan ang dalawang wika ay ginagamit sa ilalim ng iba't ibang mga kundisyon sa loob ng isang komunidad, madalas ay sa pamamagitan ng parehong mga speaker. Ang terminong ito ay karaniwang inilalapat sa mga wikang may "mataas" at "mababang" (kolokyal) uri.
Isa itong barayti ng wikang ginagamit ng isang partikular na grupo ng tao sa lipunan.
Maaaring ang grupo ay nagkakaiba ayon sa edad, seks, uri ng trabaho, istatus sa buhay, uri ng edukasyon, atbp.
IDYOLEK
Natatangi ang pagsasalita ng isang indibidwal. Maaaring ang dahilan sa pagkakaiba ay edad, seks, kalagayang pangkalusugan, laki, personalidad, kakayahang emosyonal, at tanging ugali.

Iba pang kahulugan ng idyolek:
1. May pekulyaridad sa pagsasalita ng isang indibidwal.
2. Ang barayti ng wika sa personal na kakanyahan ng tagapagsalita, ang barayting ginagamit ng indibidwal.
3. Idyosintrikong katangian na istatistikal tulad ng tendensyang gumagamit ng partikular na bokabularyo nang napakadalas.
4. Madaling magbago depende sa wikang ginagamit sa bahay.
REJISTER
Isang ispisipikong bokabularyo at/o balarila ng isang aktibidad o propesyon.
Set ng mga salita o ekspresyon na nauunawaan ng mga grupong gumagamit nito na maaaring hindi nauunawaan ng mga taong hindi kasali sa grupo.
Ang sosyolek ay maaari ring may okupisyunal na rejister
Maraming Salamat sa Pakikinig!
Full transcript