Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Współpraca poszczególnych działów w zakładzie hotelarskim

No description
by

Aldona Kleszczewska

on 14 January 2019

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Współpraca poszczególnych działów w zakładzie hotelarskim

Współpraca recepcji ze służbą pięter
Współpraca recepcji z gastronomią
Współpraca recepcji z działem technicznym
Współpraca działu utrzymania czystości i porządku z pralnią
Współpraca działu utrzymania czystości i porządku z działem technicznym
Współpraca działu utrzymania czystości i porządku z recepcją
1. Pokojowa oddaje do pralni brudną bieliznę hotelową, a pobiera czystą. Odbywa się to na zasadzie: sztuka za sztukę.
2. Pokojowa odnosi również do prania bieliznę gości hotelowych. Otrzymuje z pralni pokwitowanie, na podstawie którego odbiera czystą bieliznę i odnosi ją do pokoju gościa. Druk zamówienia do pralni złożony przez gościa oddaje do recepcji - stanowi on podstawę obciążenia rachunku gościa.

1. Kuchnia otrzymuje codziennie z recepcji informację na temat przyjeżdżających w następnym dniu gości - w celu przygotowania odpowiedniej ilości posiłków.
2. Recepcja przekazuje do gastronomii informacje o specjalnych życzeniach gości, np. odnośnie pory posiłków, rodzaju czy gramatury posiłków ...
3. Gastronomia przekazuje do recepcji
Raport śniadań
o wykorzystaniu śniadań przez gości (przy bufecie szwedzkim) oraz wszystkie zabonowane przez kelnerów zamówienia płatne na pokój.
4. Recepcja otrzymując od gości zgłoszenie o chęci korzystania z usługi room service, powiadamia o tym pracownika gastronomii.
5. Recepcja przyjmuje zlecenia na różnego typu imprezy okolicznościowe, np. wesela, konferencje (wszystkie uzgodnienia są przekazywane z recepcji do gastronomii).
1. Przekazywanie informacji o usterkach zgłoszonych przez pracowników housekeepingu (recepcjonista wpisuje informacje o awarii do książki lub na specjalny druk i powiadamia pracownika warsztatów o dziennych wpisach uszkodzeń w hotelu).
2. Dokonywanie remontów bieżących – wspólne ustalanie terminów.
3. Prowadzenie garażu i warsztatów samochodowych na potrzeby hotelu i gości (informacje i zapotrzebowanie zbierają pracownicy recepcji).
4. Organizowanie ochrony obiektu (współpraca przy monitorowaniu obiektu).

1. Z chwilą, gdy pokojowa odkryje jakąkolwiek usterkę w pokoju hotelowym i nie potrafi jej sama usunąć, powiadamia o tym fakcie dział techniczny.
2. Czynności w zakresie konserwacji bieżącej (tzw. przegląd techniczny) dokonuje inspektorka służby pięter w ramach obowiązków służbowych. Z chwilą wykrycia usterki, informuje o tym fakcie dział techniczny.
3. W niektórych hotelach (sieciowych) służba pięter i dział techniczny są połączone i podlegają jednemu kierownictwu - dyrektorowi departamentu obsługi gości. Czasami takie rozwiązanie jest dobre, ponieważ obydwie służby wykonują podobne zadania i muszą ze sobą ściśle współpracować.

1. Recepcjonista przygotowuje pracownikom housekeepingu raport, który zawiera spis pokoi zajętych danego dnia oraz wykaz pokoi kończących pobyt nazajutrz.
2. Kierownik pięter, inspektorka lub pokojowa odbiera raport z recepcji o statusie pokoi i na tej podstawie układają grafik sprzątania.
3. Służba pięter przygotowuje aktualny i zgodny ze stanem faktycznym raport o statusie pokoi. Raport ten jest porównywany z grafikiem wykorzystania pokoi przygotowanym przez recepcjonistę, ponieważ o ustalonej godzinie, recepcjonista kończy przyjmowanie zgłoszeń o przedłużeniu pobytów gości.
4. Służba pięter przekazuje do recepcji informacje dotyczące: nadzwyczajnych zdarzeń w hotelu, korzystania gości z mini-barów, stanu wyposażenia pokoi (ewentualnych braków, kradzieży, zniszczenia przez gości....) i rzeczy pozostawionych przez gości.
Współpraca poszczególnych działów w zakładzie hotelarskim
opracowała A.Kleszczewska
ZS 2 Szczytno

Współpraca recepcji z administracją hotelową
Z dyrektorem lub kierownikiem
1. Przygotowanie statystyk związanych z frekwencją przyjazdów gości, sprzedażą pokoi (miesięczną, kwartalną, roczną).
2. Poinformowanie o przyjeździe VIP oraz o przyjazdach typu complementary (czyli bezpłatnego, gratisowego pobytu).
Współpraca działu utrzymania czystości i porządku z gastronomią
1. Pokojowa może przyjąć zamówienie o dostarczeniu posiłku do pokoju na odpowiednią godzinę. W takiej sytuacji jest ona zobowiązana przekazać zamówienie kelnerowi.
2. Pokojowa jest również odpowiedzialna za transport brudnych naczyń z pokoju do działu gastronomii.

Cd. współpracy recepcji z administracją hotelową
Z kadrami
1. Prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
2. Przekazywanie korespondencji, przygotowanie korespondencji do wysyłki.
3. Rozliczanie czasu pracy recepcjonistów wg comiesięcznego harmonogramu pracy.
4. Przekazywanie planu urlopów dla recepcjonistów oraz dokumentacji związanej z usprawiedliwioną nieobecnością.
5. Dostarczanie do akt pracownika zaświadczeń i dyplomów podnoszących kwalifikację pracownika.
6. Przygotowanie referencji na życzenie pracownika.
Z informatykiem
1. Współpraca w zakresie oprogramowania komputerowego, czyszczenia dysku, nagłych awarii.

Współpraca recepcji z informatykiem i firmami zewnętrznymi
Współpraca hotelowej gastronomii z recepcją
1. Pracownicy restauracji powinni ściśle współpracować z recepcją. Współpraca polega na przekazywaniu przez pracowników recepcji życzeń gości. Gość może za usługę zapłacić osobiście kelnerowi lub może życzyć dołączenia rachunku do ogólnego rozliczenia za pokój.
W takim przypadku kelner przekazuje rachunek do recepcji.
2. Na koniec każdej zmiany recepcja i restauracja sporządzają osobne raporty zdania służby. Stan wydanych posiłków i napojów w obu przypadkach powinien być zgodny.


Współpraca hotelowej gastronomii z działem marketingu lub Centrum Biznesu
1. Organizacją pobytu większych grup turystycznych oraz organizacją konferencji, kongresów, imprez okolicznościowych zajmuje się wyznaczony dział lub pracownik w danym hotelu. Po przyjęciu zgłoszenia pracownik działu przekazuje pracownikom gastronomii życzenia zamawiającego, np. ustawienie stołów podczas uroczystej kolacji, organizację bankietu, przygotowanie przerwy kawowej .... oraz nadzoruje przebieg tego typu spotkań, aż do rozliczenia końcowego włącznie.
Współpraca hotelowej gastronomii z pralnią
1. Współpraca z pralnią polega na oddawaniu brudnej bielizny stołowej (moltonów, brudnych obrusów, serwetek, naperonów, skirtingów...) i odbiorze czystych. Odbywa się to na zasadzie sztuka za sztukę.
Współpraca hotelowej gastronomii ze służbą pięter
1. Gość hotelowy może złożyć zamówienie na posiłek poprzez pokojową. Kelner po przyjęciu zamówienia osobiście dostarcza posiłek do pokoju i nie może wyręczyć się w tym przypadku pokojową.
1. Recepcjonista przesyła pokojowej wykaz pokoi zajętych oraz pokoi, które będą wolne po zakończeniu doby hotelowej.
2. Po zakończeniu doby, recepcjonista przesyła ponownie na piętra wykaz pokoi do sprawdzenia.
3. Przed rozpoczęciem pracy pokojowa pobiera z recepcji klucze do pokoi i sprząta je.
4. Służba pięter zgłasza recepcji nadzwyczajne zdarzenia w hotelu, np. pożar, kradzież, awanturę, chorobę, śmierć ......
5. Pracownik służby pięter dostarcza do recepcji druki gości korzystających z mini-baru (są one podstawą do obciążenia rachunku gościa).
6. Pracownik służby pięter sprawdza stan wyposażenia sprzątanych pokoi (w przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia jakiegoś przedmiotu - natychmiast powiadamia o tym recepcjonistę).
7. Pokojowa powiadamia recepcję o rzeczach pozostawionych w pokojach przez gości.
8. Pokojowa odbiera informację o potrzebach recepcji i gości.

Realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa 422402
TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

JEK 1. Rezerwacja usług hotelarskich
Uczeń:
7) przygotowuje dane dotyczące usług rezerwowanych dla innych komórek organizacyjnych obiektu świadczącego usługi hotelarskie;

JEK. 2 Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających
Uczeń:
6) przygotowuje informacje dotyczące przybyłych gości dla innych komórek organizacyjnych obiektu.
W razie jakichkolwiek uwag dotyczących merytorycznej i edycyjnej strony prezentacji, proszę o kontakt: kleszczewscy@o2.pl .

Będę wdzięczna za ewentualne sugestie i propozycje tematyki kolejnych prezentacji –
Aldona Kleszczewska
Bibliografia
1. Hotelarstwo cz.III Działalność recepcji, pod redakcją B. Sawickiej, Wyd. FORMAT AB, Warszawa 2014.
2. Hotelarstwo cz.I Organizacja pracy, tom 1, pod redakcją B. Sawickiej, Wyd. FORMAT AB, Warszawa 2014.
3. Hotelarstwo cz.II Organizacja pracy, tom 2, pod redakcją B. Sawickiej, Wyd. FORMAT AB, Warszawa 2014.
4. W.Drogoń, B.Granecka-Wrzosek, Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe, WSiP, Warszawa 2013
5. W.Drogoń, Rezerwacja usług hotelarskich, WSiP, Warszawa 2013
6. W.Drogoń, Obsługa gości w recepcji, WSiP, Warszawa 2013
7. B.Cymańska-Garbowska, D.Witrykus, J.Pietras, G.Wolak Hotelarstwo. Tom III Działalność recepcji cz. 1 i 2, Wyd. REA, 2013.
8. B.Cymańska-Garbowska, D.Witrykus, J.Pietras, G.Wolak Hotelarstwo. Tom II Organizacja pracy w hotelarstwie cz. 2, Wyd. REA, 2013.

Z księgowością
1. Postępowanie zgodnie z opracowaną instrukcją obiegu dokumentacji finansowo-księgowej na terenie hotelu.
2. Pobieranie opłaty klimatycznej lub uzdrowiskowej, prowadzenie kasy fiskalnej.
3. Rozliczenie paragonów i faktur.
4. Przekazywanie informacji o różnych formach płatności z rozbiciem na ich rodzaje.
5. Rozliczanie i opisywanie z uzasadnieniem przydzielonych rabatów dla klienta indywidualnego.
6. Uczestnictwo w szkoleniach związanych z dokumentacją finansowo-księgową.
Z zaopatrzeniem
1. Zgłaszanie na bieżąco potrzeb w zakresie uzupełniania materiałów biurowych, środków higienicznych, narzędzi pracy i innych, wynikających z zadań recepcji.
Z działem marketingu
1. Przekazywanie zapytań o rezerwację grupową.
2. Współpraca w zakresie rozprowadzania folderów, ulotek, sprzedaży nowych pakietów hotelu.
3. Stała wymiana informacji odnośnie obłożenia hotelu oraz sprzedaży imprez okolicznościowych, czy też imprez instytucjonalnych (np. szkoleń, konferencji ....).
Z firmami zewnętrznymi
1. Współpraca w zakresie: monitoringu, instalowania systemów komputerowych, szkolenia pracowników, wprowadzania nowych technologii w oprogramowaniach komputerowych, zapewnienia środków transportu dla gości i spełniania dodatkowych życzeń typu: dostarczanie kwiatów z kwiaciarni, zakup biletów, sprzedaż wycieczek fakultatywnych .....
Full transcript