Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hogeschool Zuyd

Linn Kennes
by

Gidion Peters

on 22 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hogeschool Zuyd

Hogeschool Zuyd
Basis Scrum en Agile

'Water Werkt!' @
Beek en Ubbergen
PROJECTMANAGEMENT IN FASEN:
WATERVAL
fysieke projecten: Maximabrug
communicatie: Pop-Up Ontmoetingsweek
PROGRAMMA
TRAINING & OPLEIDING
van olietankernaar catamaran
* benutten energie van omgeving
* doel bekend, snel bijsturen mogelijk
* fail fast, fail often
ACHTERGROND SCRUM
| Een framework voor het managen van complexe projecten;
| Voor het eerst beschreven in de Harvard Business Review (1986);
| Groot geworden in de softwareontwikkeling;
| Opmars in niet-IT gerelateerde projecten.
Het Scrumbord
bevat in ieder geval sprint backlog, DOD en TO DO/BUSY/DONE
hangt centraal in de scrum room
vormt de agenda voor elke standup
Gemeente Tilburg
Uitdaging:
Aantrekken van ondernemers en investeerders tijdens het aanbestedingsproces door middel van een on- en offline campagne
Organiseren van interactie tussen ontwikkelaars (gemeente, VolkerWessels) en nieuwe doelgroepen die passen in profiel Spoorzone
Start scrumproject op 13 maart; sluiting aanmeldingstermijn op 27 juni 2014


Organisatie
Directie communicatie als trekker, projectmanagementbureau als klant
Diverse interne en externe stakeholders
Leveranciers (mediaproducenten, juridisch specialisten)
Wild card: journalistiek
Hoe om te gaan met het projectmanagement-bureau als klant?
kant & klare opleveringen + feedback (moodboards, advertentieteksten etc.)
verantwoordlijkheid geven aan klant in scrumteam

Hoe om te gaan met leveranciers, stakeholders, buitenwereld?
afstemmen van (aanlever)termijnen van bijvoorbeeld vakbladen
ruimte benutten binnen aanbestedingsprocedure
luisteren naar buitenwereld via (social) mediakanalen, bij elke sprint kleinschalig onderzoek

Uitkomsten – campagne
Snelle ontwikkeling van een narratief
Bijsturing campagne op basis van kwantitatieve en kwalitatieve feedback
Pageviews en downloads boven verwachting
4 solide bids vanuit verschillende windstreken

Uitkomsten - proces
Intensieve samenwerking tussen trekker en klant
Benutten energie omgeving: betrokken burger in scrumteam
Kwaliteit van producten verbetert door scherpe gezamenlijke focus
Minder mailverkeer, snellere afstemming


Onderste laag
De onderste laag...
bevat ambities over de gehele doorlooptijd
mogen enigszins vaag zijn, want zijn bijstelbaar
Aan de slag...
zet een einddatum op de product backlog
bedenk met de groep wanneer jullie tevreden zijn
schrijf elke ambitie in trefwoorden op een post-it
hang deze in de bodem van de ijsberg
check op het geheel
Bovenste en middelste laag
De bovenste laag...
bevat werk dat binnen 1 of 2 sprints te realiseren is
de onderdelen leiden zoveel mogelijk tot testbare producten
Aan de slag...
begin met het bedenken van een heleboel mogelijke onderdelen voor de bovenste laag
plak die op
onderdelen die te groot zijn om te kunnen uitvoeren in 2 sprints hang je in de middelste laag
doe een check op de hele ijsberg: is er een goede verbinding tussen de onderste laag en de lagen daarboven?
De middelste laag...
bevat onderdelen die te groot zijn om binnen 2 sprints uit te voeren
deze onderdelen kunnen dus nog iets vager zijn en iets verder weg liggen in de tijd
Introductie en
kennismaking
Individuele vragen?
De kern van scrum
onzekerheid omarmen
werken in korte cycli (sprints)
doen als de beste manier van denken
Product backlog: voorbeeld
-> brokken werk: concreet en dichtbij
-> brokken werk: vaag en ver weg
-> ambities: tot einddatum
overzicht van alle acties
vormt de agenda voor elke standup
Scrumbord: TO DO/BUSY/DONE
Sprint Backlog & Definition of Done
-> voor de komende sprint: hoe zien onze resultaten er precies uit?
Ontwikkelingen in het communicatievak
digitalisering
daling vertrouwen
organisatie > zender > boodschap > doelgroep
maatschappelijk
in organisaties
wetenschappelijk
einde control?
ontstaan nieuwe rollen
opkomst cyclische / arena modellen
4 rollen
4 bijeenkomsten
4 lijstjes
PROJECTEN & PROGRAMMA'S
PROJECTEN
| Sterk samenhangende inhoud;
| Een hoofdproduct;
| Een team dat het meeste werk doet.

PROGRAMMA'S
LENGTE CEREMONIES
INTAKE (EENMALIG)
Doelstelling:

Scherp krijgen opdracht en randvoorwaarden.

Stappen:
| Aan tafel met (beoogd) product owner en eventueel teamleden;
| Check op randvoorwaarden;
| Scrumproces in steigers zetten.
Eénmalige ceremonie 2: Kickoff
Doelstelling: iedereen heeft basiskennis over scrum en product backlog staat klaar
Stappen:
product owner, teamleden en evt. stakeholders komen naar sessie (ong. 4 uur)
presentatie over scrum (indien kennis nog niet aanwezig)
inleiden opdracht, opstellen product backlog
TRAJECT & PORTFOLIO
ORGANISATIEONTWIKKELING
WIJ MAKEN ORGANISATIES
WENDBAAR
EN
FLEXIBEL
DE KERN VAN AGILE
| Onzekerheid omarmen;
| Werken in korte cycli (sprints);
| Lerend ontwikkelen;
| Doen als de beste manier van denken.
Uitvoering
Ontwerp
Definitie
Initiatief
Voorbereiding
| Verschillende inhoudelijke sporen;
| Meerdere (hoofd)producten;
| Gevarieerd gezelschap.

Scrumbaar?
CHECKLIST
Dank! Vragen?
@scrumco @linnkennes

LEERBEHOEFTE
SCRUMBOARD
Schrijf op vierkante post-its per post-it je leervragen op.
Scrumquiz
Agile spel
Wat is agile?
Oefenen met
scrumcanvas
LUNCH
LEGO GAME
Opdracht
Als coöperatie YupStad willen we de basis voor onze nieuwe, duurzame en hippe stad hebben gebouwd, zodat de eerste bewoners de urban lifestyle van de 21 e eeuw kunnenbeleven en andere bewoners zullen aantrekken
REGELS
De trainer speelt de rol van de projectontwikkelaar
20 sub-opdrachten
In 2 teams werken aan de zelfde stad
Houd retrospectives leuk door variatie in tooling;
Schrijf leerpunten op en check die bij de volgende retrospective;
Zorg ervoor dat je verbeteringen realiseert.
RETROSPECTIVE
Smiley


Sailboat


Radar
TOOLS
Lever (fysiek) op;
Vier het resultaat;
Beoordeel de producten gezamenlijk, hele scrum team is aanwezig;
Betrek zo mogelijk stakeholders en klanten.
REVIEW
Staande vergadering;
Update met het hele team: 'hoe staan we ervoor'.
STAND UP
Wat gaan we deze sprint precies realiseren?
En wie doet wat?
SPRINTPLANNING
Checklist: hoe start ik met Scrum?
WAT DOET EEN SCRUM TEAM?
| Werkt
gefocust
in korte cycli die we
sprints
noemen;
| Is
zelf organiserend
en
gezamenlijk verantwoordelijk
voor het resultaat;
|
Stuurt
continue
bij
op resultaat en proces;
|
Viert
tussentijdse resultaten.

Aan de slag!
AGILE PORTFOLIO
| Hulpmiddel voor programma's, afdelingen en directies;
| Hoofdlijnen in plaats van taakniveau;
| Biedt inzicht, verbinding en richting.

Lunch
Pitch
Retrospective
MANIFESTO OF ORGANIZATIONAL AGILITY
AAN DE SLAG - INTAKE
Maak duo's
Voor iederes project projectstory & bemensing

PROJECT STORY
|
Als
... (vertrekpunt)

|
Willen we
... (wat gaan we doen)

|
Zodat
... (wat willen we bereiken)

|
Met aandacht voor
... (typerend voor de aanpak)
DOORLOOPTIJD
WENDBARE STRATEGIE
Wie
ben je?
Wat
doe je?
Waar
ben je goed in?
En
wat weet je van
Scrum
en
Agile
?
AGILE OP ALLE NIVEAUS
AGILE LEADERSHIP
Werk prioriteren
Doel en visie
helder hebben
Contact met
klanten en stakeholders

Team inspireren

HET BALLENSPEL
HET DOEL
Punten scoren: elke bal die in het mandje landt is 1 punt waard.

DE REGELS
Je vormt samen één team;
Elk teamlid moet de bal 1 keer aanraken;
De bal moet bij het doorgeven even in de lucht zijn geweest;
Je mag de bal niet doorgeven aan de persoon direct links of rechts naast je;
Een gevallen bal telt niet meer mee;
Elke bal moet eindigen bij de persoon waar die begonnen is.

VORM
2 minuten voorbereidingstijd
2 minuten speeltijd
1 minuut verbetertijd

#Scrum
projectaanpak om met een zelfsturend multidisciplinair team in korte cycli direct
waarde te creëren met feedback als brandstof

WAT DOET EEN SCRUMTEAM?
| Werkt
gefocust
in korte cycli die we
sprints
noemen;
| Is
zelf organiserend
en
gezamenlijk verantwoordelijk
voor het resultaat;
|
Stuurt
continue
bij
op resultaat en proces;
|
Viert
tussentijdse resultaten.

?
INTAKE KICK-OFF SPRINT
LUNCH
KICK-OFF (EENMALIG)
Doelstelling:

Iedereen heeft basiskennis over scrum en de product backlog staat klaar.

Stappen:
| Product owner, teamleden en eventueel stakeholders komen
naar sessie (ong. 4 uur);
| Presentatie over scrum (indien kennis nog niet aanwezig);
| Inleiden opdracht en opstellen product backlog.
?
"Scrum is easy to learn but hard to master."
Bron: big data rapport

Houd retrospectives leuk door variatie in tooling;
Schrijf leerpunten op en check die bij de volgende retrospective;
Zorg ervoor dat je verbeteringen realiseert.
RETROSPECTIVE
Smiley


Sailboat


Radar
TOOLS
PRODUCT OWNER
STRUCTUUR
| Procesinzicht
| Analyse (doorvragen)
| Timemanagement
VERBETERKRACHT
| Reflectie
| Oplossingsgericht
| Coaching team en individu
SCRUM MASTER
STAKEHOLDERS
Onderscheid in gebruikers en beslissers
Invloed tijdens de review (oplevering)
Contact tussendoor met de Product Owner
SCRUMPROCES
USER STORY
Schrijf op een langwerpige post-it:
Als..
Wil ik..
Zodat..

Voorbeelden van een Scrum week
Part-time dedicated
Huiswerkmodel
VORMEN VAN SCRUM
Dedicated:
fulltime

Part-time dedicated:
specifieke dagen fulltime

Pressure cooker:
fulltime, min. 2 dagen max. 1 week

Huiswerkmodel:
minstens 4 uur per week werktijd, werk niet tegelijkertijd

Hybride model:
fulltime op specifieke dag, daarnaast extra werk gedurende week
TO DO
BUSY
DONE
INVENTARISEREN LEERBEHOEFTE
AGILE
Mensen & Relaties
boven
Protocollen & Tools
Functionaliteit
boven
Documentatie
Samenwerking
boven
Onderaanneming
Inspelen op verandering
boven
Volgen van een plan
MANIFEST
djkdjk
dkdjkjk
djkdjk
dkdjkjk
djkdjk
dkdjkjk
djkdjk
dkdjkjk
djkdjk
dkdjkjk
djkdjk
dkdjkjk
djkdjk
dkdjkjk
djkdjk
dkdjkjk
datum
feestlocatie
concepten
de datum van het feest in de
eerste weken van april is geprikt
Een save the date is verstuurd naar alle
collega's en relaties

er is een lijst met maximaal vijf locaties gemaakt
Deze locaties zijn gecheckt op:
geschikt voor 500 gasten
goede bereikbaarheid met OV en auto
er zijn 3 concepten uitgewerkt in powerpoint
elk concept bevat:
foto van de sfeer
voorstel voor naam van het feest
1e selectie
datum
Piet
check op data
agenda's
Marieke
longlist
locaties
Eva
concepten
uitwerken
John
ppt maken
Erwin
adressenlijst
maken
Eval
brainstorm
concepten
Piet
INTAKE KICK-OFF SPRINT 1 SPRINT 2 SPRINT ...
Voldoet het project aan de randvoorwaarden?
CHECKLIST
DUO'S
INTAKE
Is de opdracht scherp? Vul een Project Story in.
PITCH
aanwezig:
scrum master en
product owner
aanwezig:
scrum master,
product owner
en team
sprintplanning:
team, product owner en scrum master
stand-up:
team en scrum master
review:
team, product owner, stakeholders en scrum master
retrospective:
team, scrum master en eventueel product owner
PROGRAMMA VOLGENDE WEEK:
Sprint
Backlog
Review
Retrospective
Product
Backlog
Stand-up

WAT IS AGILE?
WAT IS SCRUM?
BALLENSPEL
SCRUMQUIZ
Voor de
review
worden de
product owner
en
relevante stakeholders
uitgenodigd.

Je mag een taak op het scrumboard verplaatsen van
‘busy’
naar
‘done’
op
het moment dat je ermee klaar bent.

De
sprint backlog
wordt gevuld met geselecteerde items uit de product backlog.

Tijdens de
stand-up
worden uitsluitend voortgang en knelpunten besproken.

Een
scrumteam
bestaat (bij voorkeur) uit
varkens
.

De
scrum master
en de
product owner
kunnen niet dezelfde persoon zijn.

De
product owner
is bij
alle
scrum ceremonies aanwezig.

De
product owner
heeft het laatste woord.

De
product owner
is bij
alle
scrum ceremonies aanwezig.

Wanneer ga je
niet
scrummen?

VALKUILEN
Te snel willen beginnen zonder eerst de randvoorwaarden goed op orde te hebben;
Product owners en teamleden niet goed voorbereiden op hun rol;
Lineair blijven denken;
De veranderkundige component onderschatten;
Scrum als doel op zich gaan zien.

De
ceremonies
- de sprintplanning, stand-up, review en retrospective - vinden altijd plaats op dezelfde momenten van de dag of week.

Het team bepaalt
wat
ze gaan doen; de product owner
hoe
.

Een
scrumteam
stel je samen door
verschillende functies
bij elkaar te zetten.

VORMEN VAN SCRUM
Dedicated:
fulltime

Part-time dedicated:
specifieke dagen fulltime

Pressure cooker:
fulltime, min. 2 dagen max. 1 week

Huiswerkmodel:
minstens 4 uur per week werktijd, werk niet tegelijkertijd

Hybride model:
fulltime op specifieke dag, daarnaast extra werk gedurende week
Voorbeelden van een Scrum week
Part-time dedicated
Huiswerkmodel
SCRUMPROCES

Houd retrospectives leuk door variatie in tooling;
Schrijf leerpunten op en check die bij de volgende retrospective;
Zorg ervoor dat je verbeteringen realiseert.
RETROSPECTIVE
Smiley


Sailboat


Radar
TOOLS
Lever (fysiek) op;
Bereid concrete vragen voor om gerichte feedback te verzamelen;
Vier het resultaat;
Beoordeel de producten gezamenlijk, hele scrum team is aanwezig;
Betrek zo veel mogelijk stakeholders en klanten;
Maak een agenda; tijd per onderdeel rekening houdend met presentatie en feedback.
REVIEW
Voldoet het project aan de randvoorwaarden?
CHECKLIST
Te laat
• Kom te laat.

Verborgen obstakel
• Noem een obstakel slechts impliciet.

Interruptie
• Onderbreek de beurt van iemand anders.

Langdradig
• Blijf voor je uit kletsen tot iemand je stopt.

Stille kip
• Wanneer je aan de beurt bent laat je weten slechts te komen kijken.

Zijspoor
• Probeer de standup op een zijspoor te krijgen.

Troubleshooter
• Ga uitvoerig in op het obstakel van een ander.

Zijdiscussie
• Begin een discussie met iemand anders, los van de groep.

Bemoeial kip
• Zeg dat je slechts komt kijken en praat vervolgens over dingen waar de groep niks aan heeft.

Staar naar scrum master
• Communiceer alleen met de scrum master, negeer de rest.

STANDUP FROM HELL
PROJECT STORY
|
Als
... (vertrekpunt)

|
Willen we
... (wat gaan we doen)

|
Zodat
... (wat willen we bereiken)

|
Met aandacht voor
... (typerend voor de aanpak)
22 mei 2017 | Linn Kennes
Scrum
heeft
4 bijeenkomsten
, namelijk..

Scrum
kent
4 rollen
, namelijk..

Scrum kent
4 lijstjes
, namelijk...

WAAROM HET AGILE PORTFOLIO?
Inzicht
Waar zijn we mee bezig?
Waar willen we naartoe?
Tussen mensen en projecten
Prioriteren en keuzes maken
Verbinding
Richting
Actie
Beweging naar de ambities
PITCH
Full transcript