Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İÇERİK ANALİZİNDE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK

No description
by

hande tanberkan

on 16 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İÇERİK ANALİZİNDE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK

Kodlama ile açık, anlaşılır, binişik olmayan kategoriler oluşturulması,
temelde güvenilir bir analiz sürecinin göstergesidir. İçerik analizinin güvenirliğini
belirlemede iki teknik kullanılmaktadır.

1. Araştırmacılar arası güvenirlik

2. Zaman açısından güvenirlik
Güvenirlik
Giriş
İçerik analizinin güvenirliğinin dayandığı nokta kodlama işlemidir. Kodlama
sonrasında oluşturulan kategorilerin açıklığı ve objektifliği güvenirliğin belirlenmesinde
oldukça önemlidir.
Güvenirlik
İletişim içeriklerinin incelenmesini sağlayan içerik analizinin güvenilir ve geçerli olması
gerekmektedir. İçerik analizi tekniğinin sağlaması gereken iki psikometrik özellik aşağıda
açıklanmıştır (Tavşancıl ve Aslan, 2001).
İçerik analizi kullanılan araştırmalarda da, diğer araştırmalara benzer şekilde
görünüş, yordama, yapı geçerliğinden söz edilebilir. İçerik analiziyle yapılan betimsel bir
analizde görünüş geçerliği yeterli olabilecek iken kestirime dayalı olan çalışmalarda
yordama geçerliği ön plana çıkmaktadır.

Geçerlik
Güvenirliğin belirlenmesinde de vurgulandığı üzere, kategorilerin açık ve anlaşılır
olması geçerliğin dolaysız olarak ölçülememesi nedeniyle, geçerliğin önemli
göstergelerindendir.

Geçerlik
Geçerliğin belirlenmesi 2 adımlı bir süreçtir.
1. Kodlama şeması geliştirmek
(Eğer şema kodlayıcılar tarafından odak kavramlara yönelme açısından adil ise bu durumda geçerli bir kodlama şeması vardır.)
2. Bazı standartlara göre kodlayıcıların verdikleri kararların değerlendirilmesi(s.12)
(Eğer kodlar doğru kararlar için belirlenen standartlar ile uyumlu ise, kodlama geçerli veri üretir.)
Geçerlik (Potter ve Levine-Donnerstein, 1999)
İÇERİK ANALİZİNDE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK
Araştırmacılar arası güvenirlik; farklı araştırmacıların,
analiz sürecinde kodlama kuralları doğrultusunda yapılan kodlamalar arasındaki ilişkinin incelenmesine dayanmaktadır.

Zaman açısından güvenirlik ise, aynı araştırmacının aynı kodlama kurallarına göre iletişim içeriğini iki farklı zamanda kodlaması ve bu kodlama sonuçları arasındaki ilişkinin incelenmesine dayanır. Bu incelemenin yapılabilmesi için aşağıdaki eşitlik kullanılmaktadır:

Güvenirlik= Uzlaşma sayısı/(Uzlaşma sayısı+ Uzlaşmama sayısı)

İçerik analizi kullananların verilerinin geçerlik ve güvenirliğini göstermesi gerekmektedir. Bu daha güçlü çalışmaların yapılmasını sağlar (Potter ve Levine-Donnerstein, 1999)
Kararlılık, tekrarlanabilirlik ve doğruluk içerik analizinde güvenirlik testleri için olan desenlerin 3 ayrı tipidir (Krippendorff, 1980).
Kararlılık, zaman içindeki değişmezliği vurgular ve test-tekrar test prosedürünü gerektirir. Kodlayıcılar içerik hakkında bazı yargılara varırlar ve belirli bir zaman geçtikten sonra aynı içerik için yargıda bulunurlar. Eğer bu iki yargı uyumlu ise kodları sabit demektir. Güvenirliğin bu hali için problem kodlayıcının hatırlama durumudur.
Krippendorff, kararlılık için güvenirliğin en basit hali olduğunu söylemiş ve tek başına bir gösterge olamayacağını vurgulamıştır.
Tekrarlanabilirlik ise, farklı koşullar altında, farklı yerlerde ve farklı kodlayıcılarla sürecin yeniden oluşturulmasıdır.
Doğruluk ise, bilinen standartlarra uyumun derecesidir. Kodlayıcıların yargıları standartlara göre kıyaslanır. Krippendorff en güçlü güvenirlik göstergesinin kesinlik olduğunu söylemiş ancak standart belirlenmesi uzmanları yeteneklerine bağlı olacağından her zaman ulaşılabilir bir durum olmadığını eklemiştir. Bu nedenle tekrarlanabilirlik en güçlü gerçekçi metod olarak kabul edilir (Potter ve Levine-Donnerstein, 1999).
Geçerliğin doğruluğunu tartışmak için bu süreçte farklı bilgi türlerine ihtiyaç vardır.
"Data-oriented validity" ; bir kaynaktan oluşturulan veri hakkında geçerlik bilgisi gerektirir. Bir şeye özgü sembolik kavramların özellikleri hakkındaki bilgi "semantical validity" ye işaret eder. Analizcilerin veriyi oluşturma süreci hakkındaki bilgi " sampling validity" iken, "Process oriented validity" ise mevcut veri ile ulaşamadığımız veri arasındaki ampirik bağlantı hakkındaki bilgiden elde edilir (Krippendorff, 1980).
Construct validity tüm süreç ile ilişkilidir. "Pragmatical validty" ise analitik sonuçlar iddiası hakkında bilgi ister. Bu iddiaların kanıtlarla karşılaştırılması ise "correlational validity" ye götürür (Krippendorff, 1980, s.8).
GEÇERLİK
Geçerlik bilimsel araştırmaların sonuçlarının ciddi bir şekilde alınması için etkileyici (zorlayıcı-compelling) sonuçlar sağlar. Bu durum geliştirilen teoriler için bir zemin ve başarılı müdahaler için bir temel olarak hizmet verebilir (Krippendorff, 2003; s:313).
Geçerlik insanların, olguların, olayların, deneyimlerin ve eylemlerin gerçek dünyası hakkında konuşulması için gerçek olarak kabul edilmesine yol açan araştırma sonuçlarının kalitesidir (Krippendorff, 2003; s:313).

İçerik Analizi Hangi Durumlarda Geçerlidir?
Eğer mevcut metinlerden çekilen çıkarımlar bağımsız olarak mevcut olan kanıtların, yeni gözlemlerin, yorumların, bilgi verilebilen başarılı eylemlerin metinlerine dayanırsa, içerik analizi geçerlidir (Krippendorff, 2003; s:313).

İÇERİK ANALİZİNDE GEÇERLİLİK ÇEŞİTLERİ (Krippendorff, 2003, s:319)
GEÇERLİK ÇEŞİTLERİ
Görünüş Geçerliği
Görünüş geçerliği «açıktır» ya da «ortak gerçektir». Araştırma bulgularını kabul ettiğimiz zaman görünüş geçerliğine bakmaya istekliyizdir çünkü «akla uygun gelir»; böylece «görünüşte» mantıklıdır ve inanılırdır- genellikle detaylı nedenleri duymayı beklemeksizin ve verilmesine sahip olmaksızın (Krippendorff, 2003; s:313).


Sosyal Geçerlik
Sosyal geçerlik, önemli sosyal konuların toplumsal tartışmasına katkı oluşturduğunu kabul edilmesine yol açan araştırma bulgularının kalitesidir. Örneğin, televizyondaki şiddet, rap müzikteki anti sosyal mesajlar, radyo programlarındaki zararlı konuşmalar ve politik kampanya reklamlarındaki nezaketsizlik gibi. Böyle toplumsal meseleleri inceleyen araştırmalar bu konular hakkında üzülen ya ve eylemler içinde araştırma bulgularını dönüştürmeye istekli olan savunucular (proponents) ve anatagolistler tarafından geçerlidir. Görünüş geçerliğinin aksine, içerik analizi çalışmalarının sosyal geçerliği genelde tartışmalı, anlaşmalı ve toplumu ilgilendiren bir konudur. Sosyal olarak geçerli bir içerik analizi toplumun dikkatini çeker, pratik çözümler amaçlar ve finansman üretir (Krippendorff, 2003; s:314).

Deneysel Geçerlik
Deneysel geçerlik mevcut kanıtların ve kurulan teorinin araştırma sürecinin çeşitli aşamalarıyla desteklenme derecesidir. Belirlenen çıkarımlar için bu derece ek verilerin, diğer araştırma çabaları bulgularının, araştırmacıların araştırma sorularının alanında karşılaştıkları kanıtların ya da gözlemlere, deneyimlere, mantıklı ya da süreçte karşılaşılan ölçümlerin eleştirisine dayanır (Krippendorff, 2003; s:315).

Güvenirlik için tehditler (Neuendorf, 2002; s:145)
1. Kodlama planının zayıf bir şekilde düzenlenmesi
2. Yetersiz kodlayıcı çalışması
3. Kodlayıcı yorgunluğu
4. Sahtekar (rogue) bir kodlayıcının varlığı

Kodlayıcılar Arası Güvenirlik Katsayıları (Neuendorf, 2002; s:148)
Anlaşma Yüzdesi (Neuendorf, 2002)
Daha önce bahsedilmişti.
Holst’in Yöntemi (Neuendorf, 2002):
uzlaşma oranı
2 kodlayıcı arası
uzlaşma sayısı
A ve B kodlayıccıları tarafından kodlanan birim sayısı
0 ile 1 arası değer alır.
Scott’in pi (π) (Neuendorf, 2002);
Tesadüfi ortaklıkların düzeltilmesi için bu istatistik kodlayıcılar arası bileşik dağılımı kullanır. Bu sadece kategorilerin sayılarını dikkate almaz aynı zamanda bu kategorilerin kodlayıcılar tarafından nasıl kullanıldığına bakar. Bu istatistiğin normal aralığı 0(agreement at chance level) ile 1(perfect agreement) arasındadır. .00'dan az olması ise agreement less than chance göstergesidir.
Cohen’in kappa (Neuendorf, 2002):
Kappa katsayısı hesaplama örneği (Stemler, 2001)
Puanlayıcıların anlaştığı birimlerin oranı
Anlaşmanın şansla olduğu sanılan birimlerin oranı
TEŞEKKÜR EDERİZ
Full transcript