Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ISO 9001:2015

Wprowadzenie do zmiany i aktualizacji normy ISO 9001:2015
by

Artur Woźny

on 14 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ISO 9001:2015

Nowelizacja
ISO 9001:2015

Zmiany mają na celu stworzenie standardu przyjaznego dla odbiorców (organizacji, przedsiębiorstw, instytucji) i dostosowanego do wymagań współczesnego światowego stylu zarządzania organizacjami.

Projekt nowego wydania normy oferuje organizacjom większą elastyczność w projektowaniu systemów zarządzania, ale jednocześnie wymaga by organizacja w sposób dynamiczny i stały dostosowywała się do zmian:
w samej organizacji,
w jej otoczeniu.

Prace nad normą
Rewizja (ocena i dopasowanie standardu) kieruje się nowym, zharmonizowanym projektem dla przyszłych norm zarządzania systemami ISO:
wspólny układ tekstu,
wspólna struktura i terminologia,
jednolite podejście dla standardów w obszarze systemów zarządzania: ISO 14001, OHSAS 18001 oraz ISO 27001.
Harmonizacja otwiera tym samym nowe możliwości integracji systemów.

Główne zmiany w normie
Nowy układ – nowe wyzwania
Zarządzanie organizacją wsparte innowacyjnymi narzędziami skrojonymi na miarę potrzeb
Skontaktuj się z nami
Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nasi Eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą Państwu w płynnym przejściu na kolejny stopień doskonałości.
Nie bójcie się Państwo zmian na lepsze.

www.grupablue.pl
Źródło: iso.org

Harmonogram prac nad normą
Analiza ryzyka i silne podkreślenie podejścia procesowego
– Efektywność procesów jest kluczem do określenia przydatności SZJ realizującego istotę organizacji. Wprowadzono analizę ryzyka jako mechanizm działań zapobiegawczych, ale również identyfikujących szanse rozwoju.

Brak obowiązku posiadania księgi jakości i wymuszonych procedur postępowania
– Nareszcie „odchudzenie” ilości dokumentacji. System nadal musi być udokumentowany, ale zakres dokumentacji zależy od organizacji.

Brak obowiązku powołania przedstawiciela kierownictwa
– Podejście umożliwia przekazanie obowiązków „strażnika” systemu dowolnemu pracownikowi w organizacji. Znacząco poszerza możliwości wyboru osoby odpowiedzialnej za system i realnie kształtującej jakość towaru czy usługi.

Dokumenty i zapisy razem
– Odejście od często niezrozumiałego podziału. Wprowadzone pojęcie „udokumentowanej informacji” jasno wskazuje, że wymagania systemu mogą być opisane w dowolnym dokumencie. Koniec z błędnie rozumianym podziałem na dokumenty systemowe i organizacyjne.

Brak wyłączeń z zakresu normy
– Nowa struktura normy i jej otwartość nie wymuszają dokonywania wyłączeń. Teraz łatwiej będzie wykazać swoje dobre praktyki bez konieczności zbędnej ich biurokratyzacji.

0. Wprowadzenie
1. Zakres normy
2. Powołania normatywne
3. Terminy i definicje

Rozdziały wstępne omawiające istotę normy i możliwość jej stosowania – analogicznie do normy z 2008 r.

Uaktualnienie stosowanych definicji i dostosowanie ich do obecnych realiów funkcjonowania organizacji. Nowe definicje związane z zarządzaniem ryzykiem

4. Kontekst organizacji

Konieczność
określenia celu funkcjonowania organizacji
, jej otocznia, ryzyk i szans, które może wykorzystać.

Zakres systemu powinien mieć formę udokumentowaną ponadto teraz istotne staje się jego osadzenie
w ładzie organizacyjnym
5. Przywództwo
Punkt w większości pokrywający się z wcześniejszą edycją normy.
Zakłada jednak większy nacisk na
możliwość rozliczenia wyników jakościowych i odpowiedzialność pracowników
.
Odejście od konieczności powoływania przedstawiciela ds. SZJ spośród kierownictwa.
6. Planowanie SZJ
7. Wsparcie
Wprowadzenie
zarządzania ryzykiem jako elementu planistycznego
i rozwojowego SZJ. Konieczność powiązania wyników analizy ryzyka z procesami zachodzącymi w organizacji.

Bardziej precyzyjne
rozdzielenie środowiska pracy i funkcjonowania procesów
.
Nacisk na poszerzanie „
wiedzy organizacji
” i samodoskonalenie. Zapewnienie niezbędnych środków do sprawnego funkcjonowania organizacji
8. Działanie
Wszystkie wymagania dotyczące konkretnych procesów wytwarzania produktów względem świadczenia usług zawierają:
a. planowanie,
b. określenie wymagań produktu,
c. projektowanie i rozwój,
d. zapewnienia zewnętrzne,
e. produkcję,
f. akceptację produktów i niezgodności procesów wyjściowych, produktów i usług.
9. Ocena osiągnięć
10. Doskonalenie
Określone zostały silniejsze wymogi względem monitorowania i pomiaru: powinno zostać określone to
co ma być mierzone, kiedy i przy użyciu jakich metod
.

Ponadto, powinien zostać
określony sposób analizowania i oceny wyników.

Poprawa nie jest ograniczona jedynie do ciągłego doskonalenia
osiągniętego poprzez odpowiednio ustalone procesy.
Organizacja musi reagować na
zmiany
, w tym, jeśli to konieczne, na zmiany jednorazowe.

tak małych instytucji,
jaki tych większych
Full transcript