Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

UF1 SUPORT A LA COMUNICACIÓ

No description
by

Maite Rieres Alcolea

on 8 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of UF1 SUPORT A LA COMUNICACIÓ

1.1. Elements de la comunicació
Per a què hi hagi comunicació hi ha d’haver un mínim de dos interlocutors, però també hi intervenen altres elements:
 
• dos interlocutors: emissor i receptor.

• un missatge: idea, pensament, informació...

• un canal: medi emprat per emetre un missatge. Definit pels sentits: el so, la imatge, el moviment, l’olor, el tacte...

un codi: conjunt de regles pròpies per a cada grup social necessàries per a l’elaboració d’un missatge; l' idioma, els gestos, la mateixa presència, la proximitat... influeixen en la comunicació. Si els codis dels interlocutors són diferents el missatge pot no quedar clar


íNDEX
1. La comunicació

1.1. Elements de la comunicació

2. El procés de comunicació

2.1 Comunicació verbal

2.2 Comunicació no verbal

3. Trastorns en el llenguatge

1. La Comunicació
Comunicar-se vol dir establir quelcom en comú amb algú, és a dir, compartir idees, emocions, necessitats i, en general, qualsevol tipus d'informació.


UF1 SUPORT A LA COMUNICACIÓ
UF 1 NF1 COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
Tots els éssers vius es comuniquen: amb individus de la mateixa espècie, amb depredadors… Completeu la següent taula seguin els exemples:Identifica cadascun dels elements de comunicació que intervenen en les següents situacions:

A l’impartir una classe a l’institut.
A la consulta del metge
Les campanes de l’església repicant
La carta que has rebut d’una amiga
Una carta de comiat

Emissor:
Receptor:
Codi:
Missatge:

2. El procés de comunicació
Una vegada coneguts els elements que participen del procés comunicatiu, hem de conèixer com es realitza.

La manera habitual que tenen les persones per a comunicar-se és mitjançant
el llenguatge verbal
que potser oral o escrit.

Acompanyant al llenguatge oral sempre apareixen accions conscients i inconscients i voluntàries i involuntàries al qual anomenem
llenguatge no verbal.

2.1 La comunicació verbal
és aquella que executa el ser humà mitjançant el seu aparell bucofonatori i de moviments motrius fins del seu cos.

és usada per a comunicar idees o donar informació,
sobre fets personals o no, opinions i actituds, descriure o expressar sentiments, acords o desacords, fer preguntes, donar o demandar informació, raonar i argumentar.


Principals barreres de la comunicació verbal
Podríem dir que les BARRERES DE LA COMUNICACIÓ són tots aquells elements que dificulten, limiten, obstrueixen o eviten que la comunicació sigui eficient.
Les més comunes són:

Barreres semàntiques
Desconeixement del significat de les paraules. Això es produeix a causa de dues situacions:

L'ús incorrecte dels mots- des del punt de vista del seu significat.
El desconeixement del seu significat per part de la que el rep.
Barreres psicològiques
Són les més difícils de superar, perquè provenen de l'interior de la part més íntima de la persona i, en la majoria de casos, és difícil definir una causa precisa que sigui fácilment identificable i modificable.

Barreres fisiològiques
Barreres físiques
Fan referència al soroll o a les interferències de l'ambient.
Barreres sòcioculturals
Són les derivades dels diferents costums culturals o socials de cada persona.
La comunicació no verbal
És la que no utilitza les paraules com a mitjà d'expressió.

Fa referència a la comunicació realitzada per mitjans diferents a la paraula. Conscients o no, el 80 % de tota la informació que transmetem en les nostres comunicacions la realitzem per mitjà de missatges de tipus no verbal; i per tant aquesta és, doncs, la principal forma de comunicació amb els altres.

1.2.2. Els còdis de comunicació
Un
codi
és un sistema de signes i de regles que permet formular i comprendre missatges.

TIPUS DE CODIS
1- Lingüístic. El que usem habitualment, és el codi lingüístic
verbal
, que pot ser oral o escrit. Aquest codi es concreta en els diferents idiomes: català, anglès, rus...

També existeixen altres codis lingüístics
no verbals
com el braille o la llengua de signes.
No lingüístic. Aquests no estan subjectes a la complexitat del llenguatge i poder ser:

Visuals: senyals de trànsit, banderes. etc.

Gestuals: gestos dels àrbitres, agent de trànsit, etc.

Acústics: so de les campanes, de l'ambulància, etc.
No le dé comidas a los animales

¡Ovnis!

¡Cuidado!, vacas cayendo


3. Índex o indici


És un signe que permet deduir la presència d’un fenomen, atesa la relació que existeix entre ells.
Ex. Núvols, foc...


Exercici

En parejas, inventen señales o símbolos para expresar uno de los siguientes mensajes:
Aquí se respeta al prójimo
En este lugar hay buena onda
En este lugar se respetan los turnos de habla.
Zona de estudio.
Zona de “mateos” .
No se admiten “peladores”.
No se admiten “burlescos”.
Profesores “buena onda”.¡Por Dios! Pare

¡Peligro! Gases

No comida chatarra

No diga groserías

¡Borrachos!

¡Sirenas!

Canguros en la vía

Comunicació simbòlica-icònica

Comunicació no verbal

¡Oops!, el espejo

Señales curiosas

d) Senyals de seguretat

c) Senyals de perill

b) Senyals d’obligació

Signes que s’han creat per convenció, costum o decisió social. Ex. Els nombres, les paraules…

2. Símbol

=

Paz


Ej.:

SÍMBOLS

Signe creat per una relació de similitud, que té com a finalitat representar l’objecte o el concepte al qual s’assembla.

1. Icona

Es el tipus de comunicacióno verbal que estudia les imatges.

Comunicació simbòlica-icònica

Símbols religiosos

Religió
cristiana

Religió
Judía

Religió
musulmana

¡Peligro! Gases

No le dé comidas a los animales

¡Ovnis!

Canguros en la vía

¡Cuidado!, vacas cayendo


3. Índex o indici


És un signe que permet deduir la presència d’un fenomen, atesa la relació que existeix entre ells.
Ex. Núvols, foc...


Exercici

En parejas, inventen señales o símbolos para expresar uno de los siguientes mensajes:
Aquí se respeta al prójimo
En este lugar hay buena onda
En este lugar se respetan los turnos de habla.
Zona de estudio.
Zona de “mateos” .
No se admiten “peladores”.
No se admiten “burlescos”.
Profesores “buena onda”.¡Por Dios! Pare

No comida chatarra

No diga groserías

¡Borrachos!

¡Sirenas!

d) Senyals de seguretat

b) Senyals d’obligació

Comunicació simbòlica-icònica

Comunicació no verbal

¡Oops!, el espejo

Señales curiosas

c) Senyals de perill

Signes que s’han creat per convenció, costum o decisió social. Ex. Els nombres, les paraules…

2. Símbol

Signe creat per una relació de similitud, que té com a finalitat representar l’objecte o el concepte al qual s’assembla.

1. Icona

Símbols religiosos

Religió
cristiana

Religió
Judía

Religió
musulmana

=

Paz


Ej.:

SÍMBOLS

Es el tipus de comunicacióno verbal que estudia les imatges.

Comunicació simbòlica-icònica

La comunicació simbòlica-icònica
Full transcript