Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Simon Krisztina

on 19 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Szemléletváltás
Tudásmenedzsment az oktatási nevelési intézményekben
Tudás rögzítése:
a pedagógusok anyagaikat elektronikus formában is elkészítik

Tudás strukturálása:
"könyvtárak létrehozása"
saját rendszerben pl. 1.o.;2.o; óravázlat, regényekhez stb.
központi fogalmakkal??))

Elérhetővé tételét, megosztás:
a iskolai szint (pl. iskolai közös adatbázis, hálózat kiépítése)
közösségi szint (pl. kerületi munkaközösségek adatbázisa)

Összetevők szinergizmusának kihasználása:
a portfólió készítés és a tudásmenedzsment oda vissza támogatják egymást

Tudás felhasználása:
mások anyagainak beépítése saját oktató nevelő munkánkba, visszajelzés lehetősége


Jó alap az iskolai tudásmenedzsment kialakításához
-
Pedagógus portfólió tartalmi elemei mint a lehetőségek tárháza-
Iskolai könyvtár
A tudásmenedzsment központja
A jól használható tudástár
Szükséges!!

rendszeresen és lehetőleg elektronikusan dokumnetálnunk munkánkat (ez az alapja portfóliónk elkészítésének is)
"címkézni" a saját anyagokat
megosztani
több pedagógus anyagait struktúráltan gyűjteni
jó keresőrendszerrel ellátott adabázisokat kialakítani
visszajelezési lehetőséget adni


Saját példa
Lenka foglakozásterv
http://csimota.hu/foglalkozastervek/lenka.pdf
összhangban áll az aktuális NAT-tal, kerettantervekkel
strukturált: tantárgyi, tantárgyközi (pl.könyvtár) valamint évfolyamok szerinti felosztású
jó keresőrendszerrel ellátott
hosszútávú
letölthető anyagokat tartalmaz
lehetőséget ad visszajelzésre
védi a szellemi tulajdont (???)
ellenőrzött (???)
jó gyakorlatokat és ötleteket egyaránt tartalmaz (???)

Felhasznált irodalom
A mi anyagaink is lehetnek!
Bognárné Lovász Katalin:A felsőoktatási könyvtárak szerepe a tudásmegosztásban,Tudományos és Műszaki Tájékoztatás : Könyvtár- és Információtudományi szakfolyóirat , 58. évfolyam (2011) 9. szám http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5540&issue_id=530 (Utolsó letöltés: 2015.05.17.)
Hollósi Hajnalka Zsuzsanna - Szabó Antal :TANÁRI PORTFÓLIÓ http://www.nyf.hu/bgytk/sites/www.nyf.hu.bgytk/files/docs/06_tanari_portfolio.pdf (Utolsó letöltés: 2015.05.17.)
Kerber Zoltán:Az OFI szerepe és feladatai a pedagógusok szakmai munkájának támogatásában, Budapest, 2015. április 8.TÁMOP 3.1.15 Nyitókonferencia,Budapest, www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios.../Kerber_Zoltan.pptx (Utolsó letöltés: 2015.05.17.)
Kotschy Beáta: A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában https://www.oktatas.hu/pub_bin/unios_projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/3_1_5_1_hirlevel_Kotschy_Beata__portfolio.pdf (Utolsó letöltés: 2015.05.17.)
Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf (Utolsó letöltés: 2015.05.17.)
Sándor Zsuzsanna: Mi a tudásmenedzsment? Könyv Könyvtár Könyvtáros, http://ki.oszk.hu/3k/2012/09/mi-a-tudasmenedzsment/ (Utolsó letöltés: 2015.05.17.)


Elérhető "tudástárak"
http://tanarblog.hu/
( sok hasznos anyag, de nem tantárgyspecifikus, időigényes keresés)
http://iskolataska.educatio.hu
/ (jó gyakorlatok, de csak nyomtatási lehetőséget találtam)
http://olvasas.opkm.hu/
(linkgyűjtemény, Nevelési Tudásdepó mintaprogramok rész : ötletadó)
http://www.ktep.hu
(hasznos információk, pályázatok)
http://www.etwinning.net/hu/pub/index.htm
(letölthető projektminták, külföldi együttműködési lehetőség)
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu (
Keresés: tantárgyra, osztályra, és kulcsszóra is (van pl. könyvtár-informatikai anyagok), elmélet, gyakorlófeladatok, tesztek.)

A facebook lehet a tudásmenedzsment része?
Jó pédák
: Tankönyvfelelősök Baráti Köre; Kortárs magyar irodalom a közoktatásban
Gyermekkönyvtárosok, gyermek- és ifjúsági könyvek irán érdeklődők fóruma
Óvodai Könyvtárosok Klubja


Jellemzőik, felhasználhatóságuk, keresési nehézségeik
Kincsek a portfólióban
- portfólió és tudásmenedzsment -


Jellemzői:

mindenki számára elérhető,
kiadó felkérésére készült segédanyag
nem szerepel semmilyen oktatáshoz kötődő portál rendszerében
általában nem derül ki, hogyan használta
a portfólióm része, de reflexióban az utóéletéről a feltöltés időpntjában még nem tudtam írni

Kereshetőségét és szakmai felhasználását nehezíti

nehezen kereshető célirányosan (pl.erkölcstan óra segédanyag)
a pedagógusok nem biztos, hogy tudnak róla


Pozitív és negatív hozadékai a pedagógusnak (nekem)

megkeresett egy gyermekkönyvtáros kolléga mielőtt használta
a foglkozások megtartás után leírta tapasztalatait ami számomra sok új ötletet adott
Készítette:
Simon Krisztina
könyvtárostanár, iskolai könyvtári szaktanácsadó,
Remetekertvárosi Általános Iskola, Budapest

sikriszti@gmail.com
„Köznevelési reformok operatív megvalósítása”
2015. május 20.
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001


oh

Különleges bánásmódot igénylőgyermekekkel való foglalkozás - tehetséggondozás, felzárkóztatás - anyagai
Saját fejlesztésű tananyag,
Projektterv
Tanórán kívüli közösségi program, diákrendezvény
Tanulói e portfólió (tanulói munkák gyűjteménye)
Szakmai publikációk,

A tudásmenedzsment központá váláshoz szükséges:

a pedagógusokkal és az iskolavezetéssel való szoros együttműködés kialakítása (igényeinek folyamatos figyelése, személyre szabott szolgáltatások nyújtása)
együttműködés kialakítása az iskolai munkaközöségekkel ,
a tudásmegosztást elősegítő szervezeti kultúra kialakítása,Az iskolaikönyvtárak a következő feladatokat vállalhatják fel:

a tudáshoz való hozzáférés segítése
tudástárak létrehozása
a tudáskörnyezet, a szervezeti kultúra fejlesztése


Az intézményi tudásmenedzsment megvalósításában a könyvtárostanárok szerepe lehet:

a diákok és a pedagógusok IKT kompetenciáinak fejlesztése (pl. portfólió készítést segítő foglakozások tartása )
különféle információforrások integrálása a diákok és pedagógusok anyagaihoz
változatos digitális anyagok kidolgozása vagy kidolgozásának segítés (pl. tanítási segédanyagok összeállítása diákokkal, pedagógusokkal), azok gyűjtése, rendszerezése
digitális tárolási és visszakeresési lehetőségek kidolgozásá, adabázidok működtetése

bővebb verzió
Full transcript