Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

No description
by

zeynep meltem sengü

on 10 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

ANAYURT VE ANAYURTTAN GÖÇLER
Türklerin anayurdu Orta Asyadır. Doğuda Kingan Dağlarından batıda hazar denizi ve İtil boylarına, güneyde Çin ve Tibetten, kuzeyde Sibirya'ya kadar uzanan bölgedir. Türklerin göçebe bir hayat sürmelerinin sebepleri arasında;
Yağışların yetersiz olması
Hayvanları beslemek içi otlak arama zorunluluğunun olması,
Karın uzun süre toprak üstünde kalması vs...
Göçlerin Sebepleri:
kuraklık
hayvan hastalıkları
şiddetli kar
kendi aralarında mücadeleler
Göç yönleri ve Sonuçları:
Türkler batıda Hazar denizi'nin kuzeyi ve güneyinden, Avrupa ve Anadoluya göç ettiler. Güneyde Hindistan bölgesine göç ettiler.
TÜRK DEVLETLERİ
HUNLAR
Bilinen ilk hükümdar Teomandır. MÖ 220 yılında Türk boylarını bir yönetim altında topladı. Çine bir çok akınlar düzenledi. Çin bu akınlardan korunmak için Çin Seddi'ni yapmak zorunda kaldı.
Teomandan sonra Mete geçti.MÖ 50 yılında Kuzey Hun Güney Hun diye 2ye ayrıldılar.
KAVİMLER GÖÇÜ
375 yılında Hunlar dağılınca İtil Nehri boylarında görülen Hunlar Kırım'a gelerek Ostrogotları yurtlarından kovdu ve Kavimler Göçünü başlattılar.
SONUÇLARI:
Farklı bir Avrupa doğdu, (Ortaçağ)
Roma 395te 2ye ayrldı 476da yıkıldı.
Feodal rejim Avrupada siyasal düzen olarak oluştu
Skolastik düşünce gelişti.
Avrupanın bugünkü siyasi haritasının temelleri oluştu.
AVRUPA HUNLARI
Göç sonrasında Macaristan'da Tuna Nehrinin 250 kmlik vadisine yerleştiler. 375- 469 yılları arasında Avrupa kıtasının siyasi ve sosyal hayatına yön verdiler.
En güçlü dönemleri Attila dönemidir (434-453) Magus Antlaşması ile Bizans İmparatorluğunu vergiye bağlamıştır.
Attilanın ölümünden sonra oğulları aynı başarıyı sağlayamamış ve Avrupa Hun Devleti yıkılmıştır (469)
UYGURLAR
Uygur Türkleri de Oğuz bolarındandır.
Kül Bilge'nin önderliğinde 744-45 yılları arasında bağımsızlıklarını ilan ettiler.
Başkentleri Balasagundur.
Bögü Kağan zamanında Mani dinini benimsemişlerdir
840 yılında Kırgız Türkleri Uygur Devletini yıktı
Kansu Uyguları, Turfan Uygurları.
AKHUNLAR (EFTALİTLER) MACARLAR
AVARLAR(JUAN-JUANLAR) UZLAR
KIRGIZLAR KIPÇAKLAR(KUMANLAR)
HAZARLAR
KARLUKLAR
TÜRGİŞLER
PEÇENEKLER
BULGARLAR
SİBİRLER
İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK
TOPLUM YAPISI
Aileye oğuş denilmekte. Urug sülale. Uruglardan boylar, boylardan budun oluşurdu.
budunların başında yabgu, şad, ilteber unvanlarını taşıyan idareiler bulunurdu.
Kün=halk. Halkta sınıf yok.
şölenlere Toy denirdi.
DEVLET YÖNETİMİ
tanrı vergisi kabul edilen iktidar Kut kavramıyla ifade edilmiştir
ÜLKE YÖNETİMİ
Hükümdar çocuklarına tigin denirdi.
ORDU
Ordu teşkilatına onlu sistemi ilk uygulayan Mete Handır.

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK
DİN VE İNANIŞ
Türklerin en eski dini Totemciliktir. Totemlerine Ongun derler.
Animizm, Ruhçuluk ve Şaman dini de yayılmıştır.
Şamanizmin esaslarını şaman, kam ve baksi denilen din adamları belirlerdi.
Göktürklerde Göktanrı dini vardı.
Uygurlar Maniheizm ve Budha
Hazarlar Musevilik
Macarlar Hristiyanlık (katolik)
Oğuzlar ve Karluklar (İslamiyet)
İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK
DİL VE YAZI
Orhun Abideleri
Ural-Altay dil grubunun Altay kolundandır.
kırgız türklerinin mezar taşlarına balbal denir.
Türkler X.yydan sonra Arap alfabesini kullanmaya başlamışlardır.
Hunların, Oğuz Kağan Destanı
Uygurların, Yaratılış, Göç, Türeyiş Destanı
Göktürklerin, Ergenekon, Bozkurt Destanı
Kırgızların, Manas Destanı
Sakaların, Şu Destanı
İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK
EKONOMİK YAŞAM
göçebe oldukları için avcılık ve savaşçılık önemli geçim kaynaklarıydı.demircilik, dericilik dokumacılık yaygındı.
geçici toplumsal mülkiyet vardı.
TÜRKLERİN BUGÜNE KADAR KULLANDIKLARI TAKVİMLER
on iki hayvanlı takvim
hicri takvim
celali takvim
rumi takvim
takvim-i garbi
miladi takvim
GOAL!
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ
GÖKTÜRKLER
Kurucusu Bumin ve İstemi kardeşlerdir. Devleti federal bir biçimde yönetmişlerdir.
Göktürk Devleti Çin'in iç işlerine karışması sonucu 582de ikiye ayrıldı. Önce Doğu sonra Batı Göktürkler Çin egemenliği altına girdiler.
630-680 yılları arasında Çin egemenliğinde yaşadılar. (esaret devri)
İlteriş Kağan II. Göktürk Devletini kurdu. Kapağan Kağan ==> Bilge, Kültigin ve Tonyukuk
Orhun Anıtları dönemin edebi yazılarıdır.
Full transcript