Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pagkatuto at Pagtuturo ng Wika

No description
by

Alois Baltazar

on 25 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pagkatuto at Pagtuturo ng Wika

MGA TEORYA SA PAGKATUTO NG WIKA
Para saan ang mga teorya sa pagkatuto ng wika?
Ang interaksyon sa pagitan ng kalikasan ng wika at ang pananaw sa pagkatuto ng wika ang nagbibigay ng liwanag sa mga guro ng wika kung paano mapatnunubayan ang mga sitwasyong nauukol sa pagkatuto at pagtuturo ng wika.
Nailalahad ng mga teorya sa pagkatuto at pagtuturo ng wika kung paano makahuhugot ng mga pananaw mula sa mga inilahad na kaisipan at iuunay ang mga ito sa kasalukuyang ginagawang mga paraan ng pagtuturo.
Teoryang Rationalist/Mentalist
1.) Universal Grammar
- pagkakaroon ng set ng batayang elemento ng gramar na komon sa lahat ng wika ng tao.
- Ang tao ay ipinanganak na may kakayahang magproseso ng wika. Tinawag ng linguist na si Noam Chumsky na language acquisition device o LAD.
Teoryang Behavioralist
Lahat ng pagkatuto ay batay sa pagbuo at pagpapatatag ng koneksiyon sa pagitan ng stimuli at tugon dito. (stimulus response.
Ang wika ay sopistikadong sistema ng pagtugon na nakukuha ng tao sa pamamagitan ng awtomatik na proseso ng pagkondisyon.
Ang utak ng tao ay umaasa sa ugnayan nito sa kapaligiran at ang pagtugon dito ay napagpapatibay ng reinforcement.
Lydia Liwanag, Ph.D.
College Professor, Full-time Faculty at Philippine Normal University

Education/Degrees Earned:

Baccalaureate:
BSEEd Elementary Education
UG/G Certificate
: Filipino Language and Literature (Graduate)
Masteral
MA in Filipino Language and Literature
Doctoral
Ph.D. Language Planning
A. Teoryang Behaviorist
B. Teoryang Rationalist
Pagkatuto at Pagtuturo ng Wika:
Mga Teorya at PananawLydia B. Liwanag, Ph.D.
Ulat ni:
Alois Baltazar
2nd Year - BS ECE
2. Teoryang Monitor ni Krashen (may 5 haypotesis)

a.) Ang pagkakaiba ng pagtatamo ng kaalaman sa wika at pagkatuto ng wika (acquisition learning distinction)
b.) Natural order hypothesis - Ang pagtatamo ng gramatikal na estruktura ng wika (morpema) ay nangyayari sa isang inaasahang order kapag natututunan sa natural na paraan.
c.) Monitor hypothesis - pagkakaiba ng initiator/monitor
d.) Input hypothesis -
e.) Affective-filter hypothesis
3. Teoryang Kognitibo

- direktang salungat sa teoryang Behaviorist dahil ito ay naniniwala na ang pagkatuto ay bunga ng aktibidad ng utak sa halip na sa mga bagay na labas sa pag-iisip ng mag-aaral.
MGA PAMAMARAAN NG PAGTUTURO NG WIKA
a.) Awdyo-linggwal
b.) Gramatikal-Pagsasalin (Grammar-Translation
c.) Direct Method
d.) Kognitibong Pamamaraan
e.) Sitwasyonal na Pamamaraan
f.) Komunikatibong Pagtuturo ng Wika
g.) Pagtuturong Batay sa Nilalamana. Awdyo-linggwal na Pamaraan (Audio-lingual Method)
b. Pamamaraang Gramatikal-Pagsasalin (Grammar-Translation Method)
c. Direktang Pamaraan (Direct Method)
d. Kognitibong Pamamaraan (Cognitive Method)
Simulain/Teorya
Ayon sa mga pamaraang sikolohikal tulad ng kondisyoning
Nakabase sa parehong pangkagawian (behaviorist) at pangkaisipang (mentalist) pananaw
Nakapokus sa anyo ng wika, tuntunin, sa pagbibigay ng modelo o huwarang estruktura

Kalakasan
Ang pagtuturo ay ayon sa pagkakasunud-sunod ng estruktura ng wika
Natutuhan ang mga hulwaran ng wika sa madalas na praktis at drill. Natutulungan ang mga estudyante
Kahinaan
Anyo ng wika ang pinag-aaralan at hindi ang gamit ng wika sa komunikasyon
Hindi natural ang pagkatuto ng wika
Ang diin ng pagtuturo ay sa tamang kayarian na dapat gamitin ayon sa tuntunin sa halip na sa kahulugan ng pahayag
Hindi nagiging epektibo ang pagkatuto dahil sa pagsasaulo at pagsasanay; ang mga mag-aaral ay nagsasagawa sa mga gawaing paulit-ulit.
e. Sitwasyunal na Pamaraan

f. Komunikatibong Pagtuturo ng Wika (Communicative Language Learning)

g. Pagtuturo Batay sa NIlalaman (Content Based Instruction)
Simulain/Teorya
Ayon sa pananaw na ang wika ay komunikasyon at sa malawak na perspektibong sosyo-kultural lingguwistiks
Nakapokus ang pagtuturo sa gamit ng wika sa halip na sa anyo o kayarian nito

Kalakasan
Ang pagtuturo ay kaugnay ng sitwasyon o konteksto na ginagamit ang estruktura o kayarian ng wika sa makahulugang gawain. Malaya ang mga mag-aaral sa paggamit ng wika sa iba't-ibang sitwasyon.
Kahinaan
Walang malinaw na paraan sa pagsusunod-sunod ng mga sitwasyon na paggagamitan ng wika.
Hindi maisagawa nang sistematiko ang pag-aayos ng mga gawain ayon sa gamit ng wika at kayarian ng wika na ipapaloob dito.
Personal na Kritik / Pagtatapos
Full transcript