Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kamu Politikası Analizi

Kamu Politikası Analizi
by

derya şahin

on 16 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kamu Politikası Analizi

Problem Durumu Giriş Uygulayıcı kuruluş .ilgili diğer aktörler MEB Aileler Benim tanımım... PROBLEM CÜMLESİ
“Yatılı Bölge İlköğretim okullarında sürdürülen eğitim-öğretim faaliyetleri, 6-13 yaş arası orta çocukluk döneminde bulunan öğrencilerin 1739 sayılı milli eğitim temel kanunlarında hedeflenen davranışları kazanmalarında yeterince etkili değildir.”
YİBO'da okuyan öğrencilerinin başarısızlığından ,özlemlerinden,bakımsızlıklarından,sevgisizliklerinden şikayetçiler YİBO'daki öğrenciler sebebi her ne olursa olsun ME Temel kanunununda öngörülen eğitim-öğretim faaliyetlerinden yeterince yararlanamamaktadırlar.
Sebepleri araştırılıp,çözülmelidir. Problemi çözmek için önerilen faaliyetler, neden gündemdedir? 4306 Sayılı Kanun ile; 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 9. maddesi ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 23. maddesi "İlköğretim Kurumları sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir." şeklinde değiştirildi.
8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesinden ötürü bazı bölgelerdeki öğrencilerin okullaşma oranının düşük olmasına çözüm olarak MEB tarafından YİBO'lar uygulanmıştır.
Yatılı devlet okullarının varlığı çok eskilere dayanır. Fakat yatılı ilkokuldan 1926'da çıkarılan 789 sayılı Maarif Teşkilatına Dair Kanun'da söz edilmektedir.
1976 yılına kadar, tüm yatılı bölge okullarında Temel Eğitim Modeli'nin uygulanmasına geçildi. 1983'te temel eğitim okullarının adı ilköğretim okulu haline getirilmesiyle, yatılı bölge okullarının adı da "Yatılı İlköğretim Bölge Okulu" (YİBO) haline geldi.
Fiziksel alt yapı, dersliklerin düzeni ve eğitim teknolojileri açısından kimi YİBO'lar diğer ilköğretim kurumlarına oranla daha donanımlı durumdadır. Bu olumlu durumların yanı sıra YİBO'larda çeşitli problem alanları da görülmektedir. Problemle ilgili temel veriler nelerdir?

problemle ilgili mevzuatta saptanan amaç ile öngörülen faaliyetlerin neler olduğunu ve bunların problemin çözümüyle olan ilişkisini tartışınız. Türkiye geneli 589 YİBO da
58222 kız, 92108 erkek
toplam 150330 öğrenci
eğitim görmektedir. Problemin uygulanmasına yönelik ilgili mevzuatı ve mevzuatta yapılan değişiklikler Varolan politika nasıl bir örgütsel yapıda uygulanmaktadır. Bu politikanın uygulanmasında rolü olan belli başlı aktörler, politika uygulamasına olan yaklaşımları Uygulanan politikanın yöntemler, süreçler ve sonuçlar açısından değerlendirmesi Politikanın önündeki engeller .
mali, personel, eşgüdüm, vb. sorunları... Politikanın başarı ya da başarısızlığı hangi ölçütler dikkate alınarak ölçülmektedir?
Bu kriterler uygun mudur?
Başka hangi kriterler dikkate alınmalıdır? Eğitim hakkı
Erişimde Fırsat ve imkan eşitliği
Ekonomiklik
Etkililik Bizce:
Eğitime erişim tek başına bir şey ifade etmez,nitelikli eğitim önemsenmeli Diğer politika alternatifleri nelerdir?
Sizin alternatifiniz nedir? Seçenek1 (S1): YİBO kapsamında olan tüm yerleşim yerlerine birinci kademe ilköğretim okullarının açılması.
Seçenek2 (S2): YİBO kapsamında olan yerleşim yerlerinde yaşamakta olan öğrencilerin ailelerin kendi olanakları ile eğitim imkanlarını oluşturması.
Seçenek3 (S3): YİBO kapsamındaki yerleşim yerlerinde yaşamakta olan öğrencilerin Taşımalı Eğitim Kapsamına alınması.
Politika alternatifinizi uygulamaktaki olası engeller ne olabilir? Bunların üstesinden nasıl gelirsiniz? •Coğrafi koşullar her yerleşim biriminde taşımalı eğitim yapılmasına izin vermeyebilir.
•Küçük yaştaki çocuklar için çok zor ve uzun olabilecek yol mesafeleri karşımıza çıkabilecektir.
•Kışın araç gitmeyen yerleşim birimleri olabilecektir.
POLİTİKA KARARI
Yatılı okullarda 1-5. sınıfların tamamının Taşımalı Eğitim uygulaması kapsamına alınması ve söz konusu sınıf düzeyindeki öğrencilerin taşımalı eğitime alınması bu yöndeki engelleri kaldıran, bir genelge ile valiliklere yetki vererek her il, ilçe veya okulun kendi gerçekliğine uygun planlama yapması ve uygulamaya koymasının doğru olacağı düşünülmektedir. Böylesi bir uygulamanın tüm safhaları taşra teşkilatının görevlendireceği bir birim aracılığı ile kontrol edilerek bir yıllık uygulama sonunda elde edilecek geri bildirimlere bağlı olarak uygulama yönetmeliğe bağlanacaktır.
Full transcript