Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Strategiekaart

Een strategiekaart van een willekeurige woningcorporatie.
by

Robert Eisema

on 12 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Strategiekaart

Strategiekaart van een willekeurige woningcorporatie Financieel Klant
&
Maatschappij Interne Processen Leren
&
Groeien Financiële
continuïteit Maatschappelijke
continuïteit Tevreden
klanten Tevreden
maatschappij Passende
woning Leefbare
wijk Betaalbare
Prijs Excellente
diensten + + + Overheid Toezicht Partners Raad van Toezicht CFV WSW Minister(ie) van BZK 1e en 2e Kamer Aannemers Zorg- en welzijninstellingen Huurdersvereniging Burgemeester & wethouders Gemeenteraad Ambtenaren andere corporaties Branchevereniging Aedes Missie - Waarom wij bestaan?

Wij zijn een organisatie die mensen, die door hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden, helpt bij het vinden van passende huisvesting. Visie - Wat we willen zijn?

Wij willen mensen helpen door het aanbieden van passende huisvesting in leefbare wijken met mensgedreven diensten. Wij zijn een maatschappelijke ondernemer zonder winstoogmerk met duurzame, innovatieve product-dienst combinaties Kernwaarden - Waar we in geloven?

Mensgedreven. Hoe kunnen wij u aan passende huisvesting helpen? Want ieder mens heeft het sociale recht op huisvesting dat voorziet in de fundamentele behoefte naar lichamelijke veiligheid, gezondheid en financiële zekerheid.

Duurzaamheid. Wij helpen niet alleen de mensen van hier en nu, maar ook die van daar en later. Daarvoor is financiële en maatschappelijke continuïteit een noodzaak.

Innovator. Door onze innovatie product-dienst combinaties zijn wij toonaangevend. Onze organisatie is innovatiegericht.

Eenvoud. Ieder mens begrijpt ons. Daarom is onze organisatie transparant, open, eerlijk, deskundig en behulpzaam.

Kortom: Mensen helpen maakt het verschil! door Robert Eisema (2011) HOE? ZO! Waarom? Verhelderen
Communiceren
Succesen identificeren "De strategiekaart is de ontbrekende schakel tussen strategie > tactiek > operatie" CFO Consult 4 perspectieven Financieel
Klant & Maatschappij
Interne processen
Leren & Groeien Oorzaak-gevolg relatie Beinvloedbare oorzaken Niet beinvloedbare gevolgen Financieel Klant & Maatschappij Interne processen Leren & Groeien Als... Dan... Maar eerst! Een product-dienst combinatie (PDC) is een waardepropositie bestaande uit een mix van materiële producten en immateriële diensten, zodanig ontworpen en gecombineerd dat ze optimaal de finale klantenbehoeften vervullen. Het basisidee achter een PDC is dat klanten niet specifiek waarde hechten aan het product op zich, maar wel aan de functies van dat product. (Wikipedia, 2011) SVB Strategisch Voorraad Beleid Beleids8baan (Rigo) Wet Voldoen aan de... Woningwet
Besluit Beheer Sociale Huursector
Prestatie afspraken Evenwichtige
Kasstromen Voldoende
Solvabiliteit Operationeel | (des)investering | Financiering Eigen vermogen | Vreemd vermogen Tevreden
financiers KWH Woonlasten


beleid LEMON Wijkgedreven
werken Vraaggedreven Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Banken Aankopen
Bouwen
Beheren
Verkopen
Slopen WIS Woning Informatie Systeem
Actueel Klant Informatie Systeem
Pro Actief KIS Het afleggen van verantwoording over hoe onze
organisatie goed, efficiënt en verantwoord geleid word. Governance Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) Huurlabel Efficiënte
Processen Treasury
beleid Volkshuisvestelijk verslag Jaarrekening Sociale
professionals Deskundige fineuten Automatisering HRM beleid Deskundige techneuten Mensgedreven Kosten Baten Input Througput Output Outcome Plan Do Check Act Projectmatig
Werken Procesmatig
Werken Regelmatig Eenmalig Visitatie Financieel Informatie Systeem
Accuraat FIS Innovators ±30% +2% Nieuwe
Werken Het KOLB Hier Daar Later Nu KWH-i-Opener "Trust"
Een corporatie is in essentie een vermogensbeheerder is die het rendement op haar financiële vermogen aanwendt voor een statutair vastgesteld ‘goed doel’.
Full transcript