Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Etika ng pananaliksik

No description
by

Ysa Sunga

on 19 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Etika ng pananaliksik

Sikap na magbago at napapanahon ang mga sangguniang gagamitin sa pananaliksik.
Dapat na may kaugnay sa isasagawang pananaiksik ang mga kukuning sanggunian.
Dapat may sapat na bilang ang mga sanggunian na makakatugon sa paksa.

Matapat na tinutugunan ang mga gawain sa pananaliksik
Etika ng pananaliksik
Pagtukoy at pagsisiyat ng kaugnay na literatura
Kapag may ideyang naisip na lalongmagpapataas sa kalidad ng pananaliksik kahitdagdag itong trabaho, dapat muna itong isaalang-alang bago agad humindi, gaya ng aktuwal napagpunta sa comedy bar para mapayaman pa angkaalaman tungkol dito kahit may ginawa nangsarbey.
Bukasang isipansamgapunaat bagongideya.
Kinikilala ng mananaliksik ang awtor napinagkunan niya ng ideya at hindi inaangkin angkaisipan niya bilang sariling gawa.
May paggalangsaintelektuwalna pag-aari
Problematisasyon
Pananaliksik
Ang mga kasapi ng pangkat ay maaring may tiyak na tungkulin gampanan sa kanilang pananaliksik o maaring maging kabahagi sa pag gawa sa lahat ng bahagi
Obhetibo
Panatilihin ang resulta ng pananaliksik kahit ito'y taliwas sa inaasahan.
Maingat sa anumang pagkakamali at hindi pabaya
Dapat tiyakin ang kawastuan ng gawa,simula sa pagbaybay ng mga salitang isinulathanggang sa katumpakan ng kaliit-liitang numero naitinatali sa resulta ng sarbey.
Mga Kaugnay na pag-aaral
Thesis
Term paper
Research Documents
Dissertations

Mga Kaugnay na Literatura
Books
Essays
TV and Radios
Magazines
News papers

Pangangalap ng datos sa pamamagitan ng elektriniko
Sa internet ay maarring magpadala ng liham elektroniko o "e-mail" sa alin mang panig ng mundo. mas mainam ito kumpera sa pagpapadala ng impormasyon.
Halaga ng Literatura
Ang literatura ay nakasulat na mga gawa, lalo na ang mga itinuturing ng superior o panghabang-buhay artistikong kagalingan. Ito ay mahalaga dahil ito ay ang magiging basehan ng isang pananaliksik. Kung wala ito, ang isang pananaliksik ay mawawalan ng sanhi.
Dekumentasyon
Isang mahalagang pangangailangan sa pananaliksik ang maingat na pagkilala sa pinagmulan ng mga hiram na ideya,datos o impormasyon
Bawat pananaliksik ay nagsisimula sa isang suliranin. Sa simula, ang suliranin na napili ay maaring napakalawak. kung sakali, ito ay kailangan gawing tiyak.
Ang panimula ay dapat tumatalakay nang tuwiran sa suliraning pag-aaralan.
Full transcript