Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LİDER ÖĞRETMEN ROLLERİ

No description
by

ahmet özortakcı

on 26 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LİDER ÖĞRETMEN ROLLERİ

Hayvanlar kendilerine LİDER seçeceklermiş. Hepsi ben lider olmak istiyorum demiş
Aslan söze başlamış:
Ben ormanların kralıyım benim lider olmam gerekir demiş.

Fil hemen atılmış.
Ben karadaki en büyük canlıyım gerekir demiş. O yüzden benim LİDER olmam demiş.

Çita hemen söze karışmış.
Ben hayvanların en hızlısıyım benim LİDER olmam lazım demiş.

Hayvanların en akıllısı olan BAYKUŞ bu durumu görünce arkadaşlarına şu soruyu sormuş:
-Hepiniz lider olmak istiyorsunuz, peki lider ne yapar, özellikleri nasıl olmalı biliyor musunuz? diye sormuş.


Lider Kime Denir?

Adaletli Olan

...Egitimhane.com...

Herkese Eşit Davranan

Doğru Güvenilir Olan

İşbirlikçi Olan

Akıllı-BİLGİLİ Olan

BEN BU İŞİ ÇÖZERİM

İleri Görüşlü Olan

Herkes Tarafından Sevilen

Zorluklar Karşısında Yılmayan

KİŞİ’ler,
LİDERDİR.

SINIFLARIN
Liderleri
Kimlerdir?

Basitleştirmek

Etkin ve güçlü liderler, karmaşık problemlere basit cevaplar bulma, neyin önemli olup olmadığına karar verme gibi bir yeteneğe sahiptirler. Sınıfta bir lider olarak öğretmen, konuları öğrencilerin düzeylerine göre düzenleyerek işlediği gibi sınıf içinde her türlü sorunları da basitleştirerek, doğru ve zamanında karar vermeyi başarır. Öğretmen, sınıf yönetiminde akla gelmedik durumlarla karşılaşabilir. Her durumda öğretmen, her sorunun insanlar için çözülebilecek olgular olduğunu kabul etmeli, soğukkanlılıkla en karmaşık olayları bile basitleştirerek ve çevresiyle paylaşarak çözebilmelidir.

Farklılıklara Önem Vermek

Eğer grup, liderlerine karşı konuşmaktan korkarsa, gerçek performansını ortaya koyamaz. Öğretmenlerin, çeşitli konularda öğrencilerin karşılaştıkları farklı düşünce ve eleştirilerin sınıfa yansımasına ve bunların tartışılmasına önem vermesi, destek olması gerekir. Ayrıca sınıfta liderlik özellikleri gösteren bir öğretmenin, özgür bir sınıf atmosferi oluşturması, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmelerine uygun sınıf iklimini hazırlaması ve bu iklimin bozulmasını sağlayacak etkenlere izin vermemesi önem taşır.Uzman Olmak

Başarılı liderlerde gözlenen bir özellik, ev ödevlerini iyi yapmalarıdır. Eğer kişiler, önlerinde bulunan kişinin ne yaptığını bilirler ve buna inanırlarsa, lideri daha büyük bir hevesle izlerler. Öğretmen liderler, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür alanlarında yeterliliklerini göstererek vizyonlarını çevreleriyle ve öğrencileriyle daha yüksek düzeyde paylaşabilirler. Uzman öğretmen liderler, sınıf yönetiminde daha başarılı olurlar.

Risk Almak

Güçlü ve etkin liderler, birlikte oldukları insanlardan sadece yakaladıkları fırsatları değerlendirmelerini beklemezler. Aynı zamanda yapabilecekleri hatalara karşı hazırlıklı olurlar. Başarısızlık korkusu, hiçbir zaman değişik ve farklı şeyler denemeye engel olmamalıdır. Eğitimsel hedeflere uygun gerekli önlemleri aldıktan sonra öğretmenin, gerektiğinde öğrenci başarısını artıracak riskli  kararları alması beklenir. Öğretmenin, sınıf yönetimiyle ilgili olarak sonuçta eğitim-öğretime, öğrenciye katkı sağlayacak kritik kararları alması gerekir.

Soğukkanlı Olmak

Sağlıklı kararlar, sakin ve soğukkanlı düşünce ve davranışlarla alınabilir. Kriz zamanları, liderliğin testi için tek yol olmamasına rağmen, yine de en etkili yollardan biridir. Etkin liderler, baskı altında iken bile sakin olmayı ve mantıklı davranmayı başarabilirler. Öğretmenler, sınıf ortamında pek çok istenmeyen durumla karşılaşabilirler. Bu durumlarda öğretmen liderin, soğukkanlılığını koruyarak eğitsel değeri olan davranışı göstermesi beklenir.

Vizyon Geliştirmek

İnsanlar, nereye gittiğini bilen kişileri izler. Liderin bir vizyonu olmalı, bunu diğerlerine aktarabilmeli ve paylaşabilmelidir. Öğrenciler, nereye, niçin gittiklerini, neyi niçin öğrendiklerini bilmek isterler ve sürekli değişen amaçlardan ve hedeflerden hoşlanmazlar. Öğretmen liderler, öğrenciler ve okul ile ilgili önemli projeler geliştirirler ve bunu öğrenciler ve diğer çalışanlarla paylaşırlar. Vizyonu olan öğretmenler, okul geliştirme etkinliklerinde görev alırlar, sınıf yönetiminde performanslarını fark ettirirler ve öğrencilerinin bireysel yeteneklerinin geliştirilmesine önemli katkılar getirirler.


Öğrenmenin anlamı ve önemi öğrenci tarafından benimsenir.
Öğrenci alacağı notlara değil, başarıya odaklanır, yüksek puan aldığından çok öğrendiği için mutlu olur.
Bir lider olarak öğretmen de öğrencinin performansından dolayı onun mutluluğunu paylaşır.
Öğretmen, öğrencilerle ilişkilerinde açık, destekleyici, paylaşımcı ve içten davranışlar gösterir.

Öğretmenin arabulucu rolü, bilgiyle öğrencinin düşüncesi arasında bağ kurmaktır.
Arabulucu olarak öğretmenlik rolü, problem çözmede, yüksek düzeyde beceri oluşturmada, karmaşık kavramların açıklanmasında, öğrencilerin yeni bilgi ve becerileri kazanmalarında etkili olmaktadır.

Arabulucu Olarak Öğretmen 

Öğretim amaçları yönünde öğrencilerle birlikte kararlar alır, öğretim etkinliklerini eşgüdümler, öğrencilerin başarısı için bazı etkileme yollarına başvurur.

Başarı düzeyini objektif yöntemlerle değerlendirir.

Yönetici olarak öğretmen, açık öğretme basamakları oluşturur. Öğretmen ve öğrenci birlikte öğrenme-öğretme sürecinde aktif olarak yer alır. Bu süreçte oluşturulacak güven atmosferinden dolayı sonuçlar da olumlu olur.


Öğretmenin okul ve sınıf içinde çeşitli rollerinden söz edilebilir. Bunlardan üçü,
- Yönetici olarak öğretmen
- Arabulucu olarak öğretmen
- Lider olarak öğretmen
şeklinde ifade edilmiş olup aşağıda kısaca açıklanmıştır.
 

Öğretmenin Rolleri 

Değişen bir toplumda öğretmene düşen görev ise, öğrencilere liderlik yapmak olduğu kadar onların da liderlik davranışları geliştirmelerini sağlamaktır.

Dönüşümcü Liderlik

Bu liderlik yaklaşımına göre eğitim liderleri, sürekli program geliştirme, yatay ve dikey iletişim sağlama, güçlü bir eşgüdüm oluşturma, özel hedefler belirleme ve sorun çözme konusunda ciddi bir çaba gösterirler.

Paylaşılan vizyon geliştirerek, insanları arkasından sürükleme vizyoner liderlik olarak tanımlanabilir.

Vizyoner Liderlik

Öğrenen Liderler

Her alanda gelişen dünyaya ayak uydurabilmek için liderlerinde yeni yeterliliklere sahip olmaları beklenir. Bu da tabi ki öğrenmeye karşı açık olmakla mümkün olabilecektir.

Liderin Lideri

Bugünkü örgütlerde işlerin daha çok bilgi temelli olması, çalışanların tamamının sürekli olarak bilgi alıp işlemesini zorunlu kılmaktadır. Bu bilgiyi derleyecek, kullanacak olan işgörenlerinde lider özelliğine sahip olması gereklidir ki, gelişen dünyayı takip edebilsinler. Işgörenlere liderlik öğretebilecek liderlerin olması gerekir.

Ortamsal Yaklaşım

Liderliğin içinde bulunulan ortama bağlı olduğu ilkesine bağlıdır. Bu yaklaşım doğrultusunda olumsallık ve durumsallık kuramları geliştirilmiştir.

Etkileşim Yaklaşımı

Bu yaklaşıma göre liderin kişisel özelliklerin önemli olmadığı, bir liderin kendisini izleyenlerle etkileşerek ortaya çıkardığı iş ve elde ettiği başarının önemli olduğu varsayılmaktadır.

Kişilik Yaklaşımı
Liderliğin bazı kişisel özelliklere dayandığı varsayımından hareket edilerek,belli özelliklere sahip kişilerin lider olabileceği ileri görülmektedir. Bu görüşe göre lider,toplumun hayal gücüne girmiş olan seçkin,yetenekli kişidir. Bir lidere de bazı kişisel üstünlüklerin bulunması onun lider olmasını olumlu yönde etkiler. Fakat kişilik özellikleri bakımından üstün olan bir kişi de lider olacaktır diye bir genellemeye gidilemez.

Liderlik Yaklaşımları

Liderlik, grubu etkileyebilme ve peşinden sürükleyebilme gücüdür.

Lider, Grubu etkileyen ve arkasından sürükleyen kişidir.

Yönetici, karar verme ve yetkiyi kullanma gücüne sahip olan kişidir.

Lider ve Liderlik


Amaçlara ulaşmada, grup faaliyetlerini zorlamadan yürütmektir.

Vizyonlara yol göstericilik yapmak, his, hırs ve tutkunun bileşimi, kendini tanıma, dürüstlük, olgunluk, doğruluk, merak ve cesaretten oluşur.

LİDERLİK TANIMLARI

Liderlik olgusu sürekli olarak   tartışılmakta ve bilimsel olarak araştırılmaktadır. Gizemli bir olgu olarak nitelendirilebilen liderlik,  geçen yıllara rağmen önemini yitirmemektedir. Ancak bütün bu ilgi ve araştırmalara rağmen dünyanın her tarafındaki kuruluşlarda, örgütlerde hep aynı şeyden şikayet edilmektedir : Yeterli liderlikten yoksunuz. 

LİDERLİK

SINIFTA

LİDER

OLARAK

ÖĞRETMEN   

Sosyaldeyince.com
 

Problem çözme becerileri, formal bir profesyonel gelişim aktivitesi olarak da tanıtılabilir. Okul ve sınıf ortamlarının sürekli yeni problemler  ortaya çıkarması doğaldır. Öğretmenden, diğer becerilerini de kullanarak çıkan sorunları en etkili ve en eğitsel yöntemlerle çözmesi beklenir.

Problem Çözme Becerileri
Etkili liderler, karar vermeden önce hangi bilgiye ihtiyaç duyacaklarının bilincindedirler. Gerekli olan bilgiyi nerede bulacaklarını ve bu konuda hangi soruları soracaklarını, hangi yolu izleyeceklerini bilirler. Öğretmen liderler, kendilerinden bütün cevapları bilmelerinin beklendiğini düşünebilirler. İyi kararların nasıl verileceği hakkında rehberliğe de gereksinim duyabilirler. Grup liderliği ve kişisel becerilerden de yararlanarak problem çözme becerileri artırılabilir. Bunun için öğretmenden beklentilerin açıkça ortaya konulması, isteyen öğretmenlere rehberliğin yapılması gerekir.Kişisel Beceriler

Etkili dinleme, başkalarının gereksinimlerine karşılık verme ve gereksiz anlaşmazlıkları çözme yeteneği, öğretmen liderler için önemli becerilerdir. Etkili dinleme, göz teması kurma, tüm dikkati konuşmaya verme ve gerekli soruları sorma özelliklerini ifade eder. Başkalarının ilgi ve ihtiyaçlarına karşı duyarlılık, etkili liderlerin temel bir özelliğidir. Okul personeli, liderlerini umursamaz bulurlarsa, okul reformu için gereken çabayı gösterme ve işbirliği yapma konusunda isteksizlikle karşılaşılır. Bu aşamada okul müdürlerinin öğretmen liderlerin geliştirilmesi yönünde önemli sorumlulukları vardır.

Grup Liderliği Becerileri

Öğretmenlerin liderlikle ilgili kalıplaşmış düşünceleri değişmektedir. Yeni bakış açıları gerektiren bu alanlardan biri öğretmenlerin uygulama yetkileri kavramı hakkındaki düşünceleridir. Liderlik, paylaşılan değerlere, oybirliği ile ulaşılan ortak hedeflere dayanmalıdır. Örneğin, öğretmenler belirli bir öğretim metodunun benimsenmesi için grup olarak karar verebilirler. Bu durumda öğretmenlerin en uygun, akılcı ve eğitimsel değeri olan kararları vermesi beklenir.

Öğretmen Liderliği Beceri Alanları Gruba Güven Vermek

Lider konumunda bulunanların unutmamaları gereken temel nokta, birlikte çalıştıkları kişilere güvenmektir.
Eğer lider, grup üyelerine güvenmiyorsa veya grup üyeleri kendilerine güvenilmediğini düşünüyorsa, motive olmaları beklenemez.
Okul müdürü,  öğretmen, öğrenci ve velilere; öğretmen de öğrencilere ve velilere güven verecek ortamı hazırlayarak etkin bir lider olmanın temel bir özelliğini göstermiş olur. Güvene dayalı sınıf ortamlarında eğitim-öğretim süreçleri daha etkili işletilebilir.

Öğretmenin Liderliği 

Yönetici olarak öğretmen, açıkça belirlenmiş özel öğretim aşamalarına yer verir, bunları kullanır. Bu rolünü oynarken öğretmen oldukça etkilidir.

Yönetici Olarak Öğretmen 


Değişen bir dünyada ve toplumda eğitim, eğitim kurumları, eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin önemli bir yeri vardır. Eğitim, değişmelerin bir aracı olduğu kadar insanları değişen durumlara uyarlama, değişmenin getirdiği bazı sorunlarla baş etmede onları güçlendirme sürecidir.

Eğitimde Liderlik ve Lider Öğretmen 


Kozmopolit Lider

Liderin geleneksel duvarları aşarak diğer sektör,disiplin fonksiyon ve kültürdeki fırsatları yakalaması anlamına gelmektedir.

Yeni Liderlik Tipleri

Liderlik, sosyal bilimlerin (psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, yönetim bilimi) ortak inceleme konularından biri olmasına karşılık liderliğin ne ifade ettiği konusunda sosyal bilimciler arasında ortak bir algı dayanağı oluşmamıştır. Liderlik, farklı bakış açılarından yaklaşıldığında ve bakıldığında farklı biçimlerde analiz edilebilen ve tanımlanabilen bir olgudur.


Bir lider olarak öğretmenin, öğrencilere öğrenme hevesi kazandırması ve önemli sorunlarla nasıl başa çıkacaklarını öğretmesi beklenir.
Bu rolünü oynarken öğretmen, öğrenme-öğretme koşullarını ve atmosferini hazırlamada yüksek bir etkileme gücüne sahiptir.
Öğretmen, öğrencilerle içten ilgilenir, onlar gibi hissetmeye çalışır. Gözlemlere dayanarak, önemli noktaları belirler ve öğrencilerin sonuçlara nasıl gideceğini saptar.Lider Olarak Öğretmen  

Mevcut düzeni sürdürür.

İtaati vurgular.

YÖNETİCİ VE LİDERİN ÖZELLİKLERİ

İşi doğru yapar.

Kontrolü vurgular.

Yönlendiricidir.

Yönetir.

Yenilik peşindedir.

Yetkileri kendisinde toplar.

Güveni esas alır.

Doğru işi yapar.

Yeni amaçlar ortaya atar.

Belirlenmiş amaçlara hizmet eder.

Alternatif yaklaşımlara açıktır.

Planlara aşırı bağlıdır.

Katılımı vurgular.

Astlarını yetkilendirir.

Otoritesi statüsünden kaynaklanır.

LİDER

KLASİK YÖNETİCİ

Otoritesi kendisindendir.

Liderlik olgusu sürekli olarak   tartışılmakta ve bilimsel olarak araştırılmaktadır. Gizemli bir olgu olarak nitelendirilebilen liderlik,  geçen yıllara rağmen önemini yitirmemektedir.
Ancak bütün bu ilgi ve araştırmalara rağmen dünyanın her tarafındaki kuruluşlarda, örgütlerde hep aynı şeyden şikayet edilmektedir :
Yeterli liderlikten yoksunuz. 

LİDERLİK

Liderlik, sosyal bilimlerin (psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, yönetim bilimi) ortak inceleme konularından biri olmasına karşılık liderliğin ne ifade ettiği konusunda sosyal bilimciler arasında ortak bir algı dayanağı oluşmamıştır. Liderlik, farklı bakış açılarından yaklaşıldığında ve bakıldığında farklı biçimlerde analiz edilebilen ve tanımlanabilen bir olgudur.


* Amaçlara ulaşmada, grup faaliyetlerini zorlamadan yürütmektir.

*
Vizyonlara yol göstericilik yapmak, his, hırs tutkunun bileşimi, kendini tanıma, dürüstlük, olgunluk, doğruluk, merak ve cesaretten oluşur.

LİDERLİK TANIMLARI

Liderlik, grubu etkileyebilme ve peşinden sürükleyebilme
gücüdür.

Lider, Grubu etkileyen ve arkasından sürükleyen kişidir.

Yönetici, karar verme ve yetkiyi kullanma gücüne
sahip olan kişidir.

Lider ve Liderlik

Mevcut düzeni sürdürür.

İtaati vurgular.

YÖNETİCİ VE LİDERİN ÖZELLİKLERİ

İşi doğru yapar.

Kontrolü vurgular.

Yönlendiricidir.

Yönetir.

Yenilik peşindedir.

Yetkileri kendisinde toplar.

Güveni esas alır.

Doğru işi yapar.

Yeni amaçlar ortaya atar.

Belirlenmiş amaçlara hizmet eder.

Alternatif yaklaşımlara açıktır.

Planlara aşırı bağlıdır.

Katılımı vurgular.

Astlarını yetkilendirir.

Otoritesi statüsünden kaynaklanır.

LİDER

KLASİK YÖNETİCİ

Otoritesi kendisindendir.

Kişilik Yaklaşımı

Liderliğin bazı kişisel özelliklere dayandığı varsayımından hareket edilerek,belli özelliklere sahip kişilerin lider olabileceği ileri görülmektedir. Bu görüşe göre lider,toplumun hayal gücüne girmiş olan seçkin,yetenekli kişidir. Bir lidere de bazı kişisel üstünlüklerin bulunması onun lider olmasını olumlu yönde etkiler. Fakat kişilik özellikleri bakımından üstün olan bir kişi de lider olacaktır diye bir genellemeye gidilemez.

Liderlik Yaklaşımları

Etkileşim Yaklaşımı

Bu yaklaşıma göre liderin
kişisel özelliklerin önemli olmadığı,
bir liderin kendisini izleyenlerle
etkileşerek ortaya çıkardığı
iş ve elde ettiği başarının
önemli olduğu varsayılmaktadır.


Ortamsal Yaklaşım

Liderliğin içinde bulunulan ortama bağlı olduğu ilkesine bağlıdır.
Bu yaklaşım doğrultusunda olumsallık ve durumsallık kuramları geliştirilmiştir.

Öğretmenler...
Yeni Liderlik Tipleri
-
Kozmopolit Lider
-Liderin Lideri
-Öğrenen Liderler
-Vizyoner Liderlik
-Dönüşümcü Liderlik

Değişen bir dünyada ve toplumda eğitim, eğitim kurumları, eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin önemli bir yeri vardır.
Eğitim, değişmelerin bir aracı olduğu kadar insanları değişen durumlara uyarlama, değişmenin getirdiği bazı sorunlarla baş etmede onları güçlendirme sürecidir.

Eğitimde Liderlik ve Lider Öğretmen 


Değişen bir toplumda öğretmene düşen görev ise, öğrencilere liderlik yapmak olduğu kadar onların da liderlik davranışları geliştirmelerini sağlamaktır.


Öğretmenin okul ve sınıf içinde çeşitli rollerinden söz edilebilir. Bunlardan üçü,

- Yönetici olarak öğretmen
- Arabulucu olarak öğretmen
- Lider olarak öğretmen

şeklinde ifade edilmiş olup aşağıda kısaca açıklanmıştır.
 

Öğretmenin Rolleri 

Yönetici olarak öğretmen, açıkça
belirlenmiş özel öğretim
aşamalarına yer verir, bunları kullanır.

Bu rolünü oynarken
öğretmen oldukça etkilidir.

Yönetici Olarak Öğretmen 


Öğretmenin arabulucu rolü, bilgiyle öğrencinin düşüncesi arasında bağ kurmaktır.
Arabulucu olarak öğretmenlik rolü, problem çözmede, yüksek düzeyde beceri oluşturmada,
karmaşık kavramların açıklanmasında, öğrencilerin yeni bilgi ve becerileri kazanmalarında etkili olmaktadır.

Arabulucu Olarak Öğretmen 


Bir lider olarak öğretmenin, öğrencilere öğrenme hevesi kazandırması ve önemli sorunl
arla nasıl başa çıkacaklarını öğretmesi beklenir.

Bu rolünü oynarken öğretmen, öğrenme-öğretme koşullarını ve atmosferini hazırlamada yüksek bir etkileme gücüne sahiptir.

Öğretmen, öğrencilerle içten ilgilenir, onlar gibi hissetmeye çalışır.

Gözlemlere dayanarak, önemli noktaları belirler ve öğrencilerin sonuçlara nasıl gideceğini saptar.Lider Olarak Öğretmen  

Öğrenmenin anlamı ve önemi öğrenci tarafından benimsenir.
Öğrenci alacağı notlara değil, başarıya odaklanır, yüksek puan aldığından çok öğrendiği için mutlu olur.
Bir lider olarak öğretmen de öğrencinin performansından dolayı onun mutluluğunu paylaşır.
Öğretmen, öğrencilerle ilişkilerinde açık, destekleyici, paylaşımcı ve içten davranışlar gösterir.


Gruba Güven Vermek

Lider konumunda bulunanların unutmamaları gereken temel nokta, birlikte çalıştıkları kişilere güvenmektir.
Eğer lider, grup üyelerine güvenmiyorsa veya grup üyeleri kendilerine
güvenilmediğini düşünüyorsa, motive olmaları beklenemez.
Okul müdürü,  öğretmen, öğrenci ve velilere; öğretmen de öğrencilere ve velilere güven verecek ortamı hazırlayarak etkin bir lider olmanın temel bir özelliğini göstermiş olur. Güvene dayalı sınıf ortamlarında eğitim-öğretim süreçleri daha etkili işletilebilir.

Öğretmenin Liderliği 

Vizyon Geliştirmek

İnsanlar, nereye gittiğini bilen kişileri izler. Liderin bir vizyonu olmalı, bunu diğerlerine aktarabilmeli ve paylaşabilmelidir. Öğrenciler, nereye, niçin gittiklerini, neyi niçin öğrendiklerini bilmek isterler ve sürekli değişen amaçlardan ve hedeflerden hoşlanmazlar.
Öğretmen liderler, öğrenciler ve okul ile ilgili önemli projeler geliştirirler ve bunu öğrenciler ve diğer çalışanlarla paylaşırlar. Vizyonu olan öğretmenler, okul geliştirme etkinliklerinde görev alırlar, sınıf yönetiminde performanslarını fark ettirirler ve öğrencilerinin bireysel yeteneklerinin geliştirilmesine önemli katkılar getirirler.


Soğukkanlı Olmak


Sağlıklı kararlar, sakin ve soğukkanlı düşünce ve davranışlarla alınabilir. Kriz zamanları, liderliğin testi için tek yol olmamasına rağmen, yine de en etkili yollardan biridir. Etkin liderler, baskı altında iken bile sakin olmayı ve mantıklı davranmayı başarabilirler. Öğretmenler, sınıf ortamında pek çok istenmeyen durumla karşılaşabilirler. Bu durumlarda öğretmen liderin, soğukkanlılığını koruyarak eğitsel değeri olan davranışı göstermesi beklenir.

Risk Almak

Güçlü ve etkin liderler, birlikte oldukları insanlardan sadece yakaladıkları fırsatları değerlendirmelerini beklemezler. Aynı zamanda yapabilecekleri hatalara karşı hazırlıklı olurlar. Başarısızlık korkusu, hiçbir zaman değişik ve farklı şeyler denemeye engel olmamalıdır.

Eğitimsel hedeflere uygun gerekli önlemleri aldıktan sonra öğretmenin, gerektiğinde öğrenci başarısını artıracak riskli  kararları alması beklenir. Öğretmenin, sınıf yönetimiyle ilgili olarak sonuçta eğitim-öğretime, öğrenciye katkı sağlayacak kritik kararları alması gerekir.

Uzman Olmak

Başarılı liderlerde gözlenen bir özellik, ev ödevlerini iyi yapmalarıdır. Eğer kişiler, önlerinde bulunan kişinin ne yaptığını bilirler ve buna inanırlarsa, lideri daha büyük bir hevesle izlerler.
Öğretm
en liderler, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür alanlarında yeterliliklerini göstererek vizyonlarını çevreleriyle ve öğrencileriyle daha yüksek düzeyde paylaşabilirler. Uzman öğretmen liderler, sınıf yönetiminde daha başarılı olurlar.

Farklılıklara Önem Vermek

Eğer grup, liderlerine karşı konuşmaktan korkarsa, gerçek performansını ortaya koyamaz. Öğretmenlerin, çeşitli konularda öğrencilerin karşılaştıkları farklı düşünce ve eleştirilerin sınıfa yansımasına ve bunların tartışılmasına önem vermesi, destek olması gerekir. Ayrıca sınıfta liderlik özellikleri gösteren bir öğretmenin, özgür bir sınıf atmosferi oluşturması, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmelerine uygun sınıf iklimini hazırlaması ve bu iklimin bozulmasını sağlayacak etkenlere izin vermemesi önem taşır.Basitleştirmek

Etkin ve güçlü liderler, karmaşık problemlere basit cevaplar bulma, neyin önemli olup olmadığına karar verme gibi bir yeteneğe sahiptirler. Sınıfta bir lider olarak öğretmen, konuları öğrencilerin düzeylerine göre düzenleyerek işlediği gibi sınıf içinde her türlü sorunları da basitleştirerek, doğru ve zamanında karar vermeyi başarır. Öğretmen, sınıf yönetiminde akla gelmedik durumlarla karşılaşabilir. Her durumda öğretmen, her sorunun insanlar için çözülebilecek olgular olduğunu kabul etmeli, soğukkanlılıkla en karmaşık olayları bile basitleştirerek ve çevresiyle paylaşarak çözebilmelidir.


Grup Liderliği Becerileri


Öğretmenlerin liderlikle ilgili kalıplaşmış düşünceleri değişmektedir. Yeni bakış açıları gerektiren bu alanlardan biri öğretmenlerin uygulama yetkileri kavramı hakkındaki düşünceleridir. Liderlik, paylaşılan değerlere, oybirliği ile ulaşılan ortak hedeflere dayanmalıdır.
Örneğin, öğretmenler belirli bir öğretim metodunun benimsenmesi için grup olarak karar verebilirler. Bu durumda öğretmenlerin en uygun, akılcı ve eğitimsel değeri olan kararları vermesi beklenir.

Öğretmen Liderliği Beceri Alanları 


Kişisel Beceriler

Etkili dinleme, başkalarının gereksinimlerine karşılık verme ve gereksiz anlaşmazlıkları çözme yeteneği, öğretmen liderler için önemli becerilerdir. Etkili dinleme, göz teması kurma, tüm dikkati konuşmaya verme ve gerekli soruları sorma özelliklerini ifade eder. Başkalarının ilgi ve ihtiyaçlarına karşı duyarlılık, etkili liderlerin temel bir özelliğidir. Okul personeli, liderlerini umursamaz bulurlarsa, okul reformu için gereken çabayı gösterme ve işbirliği yapma konusunda isteksizlikle karşılaşılır. Bu aşamada okul müdürlerinin öğretmen liderlerin geliştirilmesi yönünde önemli sorumlulukları vardır.


Kişisel Beceriler

Etkili dinleme, başkalarının gereksinimlerine karşılık verme ve gereksiz anlaşmazlıkları çözme yeteneği, öğretmen liderler için önemli becerilerdir. Etkili dinleme, göz teması kurma, tüm dikkati konuşmaya verme ve gerekli soruları sorma özelliklerini ifade eder. Başkalarının ilgi ve ihtiyaçlarına karşı duyarlılık, etkili liderlerin temel bir özelliğidir.

Okul personeli, liderlerini umursamaz bulurlarsa, okul reformu için gereken çabayı gösterme ve işbirliği yapma konusunda isteksizlikle karşılaşılır. Bu aşamada okul müdürlerinin öğretmen liderlerin geliştirilmesi yönünde önemli sorumlulukları vardır.


Problem çözme becerileri, formal bir profesyonel gelişim aktivitesi olarak da tanıtılabilir. Okul ve sınıf ortamlarının sürekli yeni problemler  ortaya çıkarması doğaldır.

Öğretmenden, diğer becerilerini de kullanarak çıkan sorunları en etkili ve en eğitsel yöntemlerle çözmesi beklenir.

HAZIRLAYANLAR

-Öznur SEVİMİŞ
-Hülya KARAOSMANOĞLU
-Kevser COŞAN
-Ahmet ÖZORTAKCI

İşi doğru yapana YÖNETİCİ;

Doğru işi yapana LİDER denir.

Warner BENNİSLİDERLİK
Full transcript