Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Tidslinje over verdenshistorien

No description
by

AF E

on 24 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Tidslinje over verdenshistorien

1850 1914-1918 1. V.K Nasjonalisme Imerialisme Industriell
revolusjon Opprustning og
allianser Italia og Tyskland
mot Frankrike Balkan De tre keiserne
og Osman.. 1939-1945 2.V.K Internasjonalisme Folkeforbundet 1991 Sovjetunionen
kollapser Kald krig
USA vs USSR Versailles Kommunisme Kapitalisme
Liberalisme
(Demokrati)
i Vest Kapitalismen
kollapser Nasjonalisme igjen +
nazisme, facisme
og rasisme Opprustning og
allianser Kapitalisme igjen Nato vs Warszawa Børskrakket 1929 Hitler og Mussolini vs
Roosevelt og Churchill Avkolonisering India 1947 Kina åpner døra Japan
styres
av USA USA styrer verden FN Koreakrigen Vietnam-
krigen EF-EU/EØS 2012 Menneskets tidlige utvikling 1750 Den første industrielle revolusjon 11. september 2001 Befolkningsvekst
- Den hvite befolkningseksplosjon
De første sivilasjonene
vokste frem ved
elveslettene ved
Eufrat og dagens Irak. To passasjerfly fløy inn i tvillingtårnene World Trade Center i New York. 3000 mennesker ble drept. Terroristene styrtet mot de fremste symbolene på USAs økonomiske og militære makt. Al-Qaida sto bak angrepene, ledet av Osama bin Laden. Korntoll i England
--> krig om markeder og råvarer
Det første jordbruket
oppsto i Midtøsten
"Den fruktbare halvmåne" Den amerikanske
revolusjon Decleration
of independence 12 000 f.Kr. Antikken USA i krig mot Afghanistan
og Irak (2001- ) Periode dominert av gresk og romersk kultur i områder rundt Middelhalvet Den franske
revolusjon Den tidlige jordbruksrevolusjonen Samene organiserer seg.
- Norske Samers Riksforbund stiftet i 1968
- Samisk utdanningsråd etablert i 1975
- Sameting opprettet i 1989 Mellom-Amerika og Peru Napoleons
Europa De hvites revolusjon Wienkongressen Politisk liberalisme
og nasjonalisme Norge: fra industrisamfunn til
tjenestesamfunn Norge: Økonomisk vekst pga
olje- og gassindustrien (1970 - ) Februar-
revolusjonen Demografiskekriser Danmark
-Norge krig Grunnloven 1600 Sentraliseringen av makt Utbygging av den
moderne staten opplysningstiden Merkantilisme Globalisering Heliosentriske
verdensbildet De første menneskene i Norge 700 f.Kr til 400 e.Kr The bill of rights Steinalder Barentssamarbeidet 1400 Nyliberalismen Kolonisering Den europeiske
handelsrevolusjonen Markedsøkonomi og
handelskapitalisme Renessansen Reformasjonen Protestbrevet til
Martin Luther i 1517 Modernisering i jordbruket Russland blir
stormakt Portugal
blir sjømakt Roma grunnlegges Starten på unionstiden
med Danmark Bokstavskriften utviklet i Midtøsten År 0 Jordbruksrevolusjonen Sjuårskrigen (1756-63),
"Den første verdenskrig" Kombinasjon av klimaendringer, befolkningspress og mangel på storvilt førte til jordbruk Eneveldet innført av Fredrik lll Isaac Newton:
Gravitasjonslov Kristoffer Columbus
"oppdager" Amerika Nordisk sjuårskrig 5000 f.Kr Sivilasjon ved Nilen og i Indusdalen ved nåværende Pakistan. Økonomisk vekst Hansaforbundet 4000 f.Kr Etter sjuårskrigen grunnet
mindre handelhindringer Kina blir en sivilasjon 3500 f.Kr 1000 Svartedauden Gresk ekspansjon rundt middelhavet og Svartehavet 1050 f.Kr Kalmarunionen Nye Næringer 507 f.Kr Det første demokratiet 753 f.Kr "Norgesveldet" 500 Islam blir til Arabia Spredningen av Islam Olav Håkonsson blir
konge i Danmark og Norge Han-dynastiet Kina Snorre Sturlasson,
kongesaga Tang-dynastiet
Kina- midtens rike 10 000 f.Kr Mongolske
verdensriket 4 000 f.Kr Middelalder "Olav den hellige" faller
i slaget på Stiklestad ca. 500-1500 Vikingtiden Renessansen ca. 1350 --> Freud og psykoanalysen Folkevandringstida Hundreårskrigen (1337-1453) Kristendommen offisiell
statsreligion i Romerriket Føydalisme Magna Carta Francis Bacon "Kunnskap er makt" Første korstog for å
gjenerobre Jerusalem
fra muslimene Evolusjonsteorien,
Charles Darwin Korstog
i Europa Det moderne prosjektet Første sivilisasjoner
i Mesopotamia 1500 Egypt samles
under en leder Mesepotamia samles
under én leder - Bokstavskrift i Midtøsten
- Jernproduksjon i Lilleasia
- Byene ved Indus forlates Romerske
republikken
grunnlegges Roma kontrollerer
den italienske halvøya Romersk ekspansjon Cæsar blir diktator Pax-Romana Germanerne invaderer Kong Sverre og Birkebeinerne kom til makta East Indian Company Boktrykkerkunsten Økonomisk liberalisme Bronseteknologi i Norge Viking fra tidligere
høvdingsstyre Jernteknologi i
Norge Befolkningsvekst og nyutrydding Postmodernismen 1950 - 2012 Capt. Vitus Bering
oppdager Alaska Karl Marx Kapitalisme Opplysningsfilosofene

John Locke (1632-1704)
Opplysningsfilosofiens ”far” – hans ideer inspirerte etterfølgerne
Utgangspunkt i naturretten – at alle mennesker er født med visse rettigheter; liv, frihet og eiendom.
Mennesket er født som "tabula rasa"
Formulerte ”folkesuverenitetsprinsippet” – makt til folket; rett til opprør mot tyranni

Voltaire (1694-1778)
Religions- og ytringsfrihet
Fengslet for kritikk mot den katolske kirken
Ingen politisk revolusjonær; fryktet den uopplyste folkemasse; det beste ville være ”en rettferdig konge” Det opplyste eneveldet.
Voltaire (1694-1778)
Religions- og ytringsfrihet
Fengslet for kritikk mot den katolske kirken
Ingen politisk revolusjonær; fryktet den uopplyste folkemasse; det beste ville være ”en rettferdig konge” Det opplyste eneveldet

Rousseau (1712-1778)
Mer samfunnskritisk enn sine filosofiske kolleger
Menneskesyn: Vi er født gode og hederlige, men styres inn i en etablert egoistisk verden; født frie, men går overalt i lenker.
Omorganisering: Mindre, mer oversiktlige samfunn der alle bidrar og har betydning for helheten; underkaste seg allmennviljen
”Den sosiale kontrakt” (1762) – sa bl.a. at enhver lov innført uten folkets godkjenning, er ugyldig (s.20 ar.b.)

Montesquieu (1689-1755)
Formulerte det moderne ”maktfordelingsprinsippet” – lovgivende, utøvende, og dømmende makt deles for å hindre maktmisbruk (s.19 ar.b.)
Maktbalanse mellom dem
Mente i likhet med bl.a. Voltaire at de fleste mennesker ikke var opplyste nok til å styre staten
. Gahndi
"happiness is what you think, what you say, and what you do, are in harmony" Michelangelo "I have a dream" - Martin Luther King Aristotles Chernobyl Harald V tar
over kongeriket
etter sin far Alfred Nobel:
Dynamitt Jesus Tysklands invasjon av Norge 9.april Georg Washington Barack Obama Internett David og Salomo Perserriket Alexander den store
erobrer Babylon Israel grunnlagt Buddah født Olympiske
leker Euroen
innføres Den hvite marjsen
i Brussel Borgerkrig i
Elfenbenskysten Anders blir født Opplysningsfilosofene
Dårlig hygiene
i Frankrie
Full transcript