Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Culturele diversiteit: Les 3 (hoofdstuk 3)

No description
by

Rachel Heller

on 31 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Culturele diversiteit: Les 3 (hoofdstuk 3)

Culturele
diversiteit:
College 3 Begrippen uit hoofdstuk 3 inductieve en
deductieve inferentie inductieve inferentie deductieve inferentie stereotype en vooroordeel Wat is een stereotype?
Wat is een vooroordeel? Wat is het pygmalioneffect? Hoe maken we vooroordelen?
Hoe kunnen we het vormen van vooroordelen voorkomen of verbeteren? 3 kenmerken van een vooroordeel: 1. betreft een groep of persoon
2. niet ondersteund door feiten
3. min of meer onveranderbaar Groepsopdracht Een schoolklas is een groep, maar niet iedereen voelt zich deel van de groep. Binnen je groepje, inventariseer jullie eigen ervaringen (of gebruik jullie stagecasussen) waarin sprake is van conformiteitsdwang, uitgeoefend door de groepsmeerderheid in een klas ten opzichte van een leerling met afwijkende standpunten of afwijkend gedrag.
Deel deze ervaringen met elkaar vanuit twee perspectieven: vanuit de groep en vanuit het individu.
Maak samen een top 10 van tips hoe jullie denken hiermee om te gaan als docent. antipathieën: socialisatieproces rol gezin (primaire)
rol school (secundair) nog een paar begrippen fundamentale attributiefout als ik iets goed doe eigen capaciteit
als ik faal omstandigheden met andere mensen of groepen: het tegenovergesteld conformisme
conformiteitsdrang 1 veel (generalisatie) veel (generalisatie) 1 (self-fulfilling prophecy) 1. Wat is het woord voor het negeren van sommige individuele kenmerken en het benadrukken van specifieke, gemeenschappelijke kenmerken? 2. Als we een individuele persoon identificeren als behorend tot een bepaalde groep, dan zijn we geneigd die persoon alle kenmerken toe te kennen die bij die groep behoren. Hoe heet dit verschijnsel? 3. Op grond van een beperkt aantal waarnemingen van mensen, produceert ons denken vaak generaliserende oordelen. Wat is de naam voor zo'n generalisering? 4. Als we er dan op ons generaliserende oordeel bij voorbaat van uit gaan dat een nieuwe persoon van dezelfde groep dezelfde eigenschappen heeft, wat heet zo'n oordeel? 5. Wat is de naam voor een oordeel over eigenschappen of gedragingen van leden van groepen die niet of niet voldoende op feiten is gebaseerd? 6. Als een zichzelf bevestigende voorspelling van verwacht gedrag van anderen het eigen gedrag zodanig beïnvloedt, dat het voorspelde gedrag van die anderen daardoor wordt opgeroepen, hoe heet dat?

7. En wat is de andere naam voor zo'n verschijnsel? 8. Wat is een antipathie gebaseerd op een onjuiste en starre generalisatie, die wordt gevoeld of uitgedrukt tegen een groep als geheel, of tegen een individuele persoon omdat hij deel uitmaakt van die groep? 9. Als mensen zichzelf beoordelen, schrijven ze hun successen toe aan hun eigen capaciteiten, en hun eigen falen toe aan omstandigheden. Als ze de prestaties van andere mensen beoordelen, zien we het omgekeerde: successen van anderen worden eerder toegeschreven aan oorzaken die buiten de mensen liggen, terwijl hun falen nu juist eerder worden toegeschreven aan hun gebrek aan capaciteiten. Hoe heet dit verschijnsel? 10: Hoe heet de neiging om aan te passen aan een groep? Quiz generalisatie inferentie inductieve inferentie deductieve inferentie stereotype Pygmalioneffect of selffulfiling prophecy vooroordeel fundamentele attributiefout conformiteitsdrang Groepsopdracht (alleen jongens of alleen meisjes):

Formuleer typische kenmerken van het andere geslacht. http://www.youtube.com/user/ZorraThinkTank
Het pygmalioneffect maakt duidelijk dat verwachtingspatronen van leerkrachten ten aanzien van leerprestaties en leercapaciteiten van hun leerlingen ongewild kunnen functioneren als selffulfilling prophecy's. Iedere leerling heeft wel eens meegemaakt dat een leerkracht bij de beoordeling van bepaalde leerlingen vooringenomenheid vertoonde, die klaarblijkelijk gebaseerd was op (positieve of negatieve) verwachtingen ten aanzien van de leerlingen in kwestie.
Beschrijf zo concreet mogelijk een dergelijk geval uit je eigen onderwijshistorie.
Heeft in dat geval de vooringenomenheid van de leerkracht geleid tot bevestiging van zijn verwachtingen, of juist tot het tegendeel?
Kunnen leerkrachten dit Pygmalioneffect vermijden? En zo ja, hoe? Nog een groepsopdracht: Hoe kunnen we het vormen van vooroordelen voorkomen of verbeteren? Geeft feiten
Vooroordeel niet direct ter discussie stellen maar op positieve kenmerken wijzen.
Geef onschuldige voorbeelden van onjuiste generalisaties en stereotypen.
Nadruk leggen op overeenkomsten tussen categorieen en verschillen binnen categorieen.
Full transcript