Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teknogirişim Sermayesi Desteği Ön Başvuru Süreci

No description
by

Hüseyin Aslan

on 8 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teknogirişim Sermayesi Desteği Ön Başvuru Süreci

Teknogirişim Sermayesi Desteği TGSD; - 5746 Sayılı Kanunun kapsamında 2009 yılından bu yana uygulanan bir teminatsız ve geri ödemesiz bir hibe destek programıdır. Amacı; Genç girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin katma değeri ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmesini sağlamak. Kimler Başvurabilir? •Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler •Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencileri •Lisans, Yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler. Bütçe Ne Kadardır? Sağlanan Destek Unsurları Nelerdir? •Programın bütçesi her takvim yılı için 50.000.000.-TL olarak belirlenmiştir. •100.000.- TL tutarında teminatsız ve geri ödemesiz hibe taksitler halinde ödenir. •Hibenin gelir olarak dikkate alınmaması •Gelir Vergisi Stopaj Teşviki •Sigorta Primi Desteği •Ar-Ge İndirimi •Damga Vergisi İstisnası •Şirket Kuruluş Harçları Başvuru zamanı 1 Ekim 2012 - 1 Kasım 2012 Perşembe günü mesai bitimi Saat 17:30’a kadar . Bu süre en fazla 7 gün uzatılabilir. Desteklenecek Bütçe Kalemleri Nelerdir? • Makine/Donanım/Yazılım/Yayın • Sarf Malzemesi • Hizmet Alımı ve Danışmanlık • Personel Giderleri • Genel İşletme Giderleri Desteklenen ve desteklenmeyen gider kalemlerine ilişkin açıklama ve öneriler için Örnek Ön Başvuru Dosyasının 6.2 bölümünü inceleyiniz 01.11.2012 Ön Başvuru Bakanlık İncelemesi Arşive İş Planı Bakanlık İncelemesi Mülakat Şirket Kuruluşu Sözleşme 15 gün vaktimiz var 21 günümüz var Süreç İstatistikler Ön Başvuru Dosyası Ön başvuru dosyası dokümanları bilgisayar ortamında hazırlanır ve 1 (bir) nüsha çıktısını alır. Ayrıca girişimci ön başvurusunu Ar-Ge Web Portalı üzerinden de gerçekleştirir. Hazırlanan ön başvuru dosyası dokümanlarının her sayfayı paraflanır. Ön başvuru dosyası dokümanlarını CD’ye yüklenir. Ön başvuru dosyası dokümanları ile hazırlanan CD klasör dosyaya takılır ve ön başvuru dilekçesi ekinde Bakanlığa teslim edilir. 1) Teknogirişim Sermayesi Desteği başvuru dilekçe örneği 2) Taahhütname 3) Bir yıl içinde üniversiteden mezun olacaklar için üniversiteden alınacak belge örneği 4 Girişimciye ait bilgiler TGSD -Seminer Dikkat Edilmesi Gerekenler 5) İş Fikri ile ilgili genel bilgiler 6) İş Fikrinin tanımı - İş fikri özeti - İş fikri amacı - Hedefi - İş Fikri ile ilgili literatür özeti - Teknolojik gelişmeye katkısı - İş Fikri sonucuna yönelik pazar araştırması ve pazardan beklentiler - İş fikri çıktısının mevcut teknolojilere olan farkı, üstünlükleri Başvuru Şekli Ön Başvuru Dosyasının Bölümleri 1-İş planında belirtilen personel giderleri brüt ücretlerdir. Personel Giderleri için planlanan bütçe tutarı 55.000 TL’yi; her bir personelin (işletme sahibi dahil) aylık brüt maaş tutarı ise 3.000 TL’yi geçemez. SGK işveren primleri karşılanmaz. 2-Hizmet alımı ve Danışmanlık harcama kalemi toplam bütçenin % 20’sini geçemez 3-Öğretim görevlilerinden alınan danışmanlık hizmeti için gider makbuzu doldurulmalı, bu makbuz araştırma görevlisi tarafından imzalanmalıdır 4-Elle doldurulan faturalarda veya gider pusulalarında, yazıyla yazılan tutar gider olarak değerlendirilir. 5-Yurtdışından yapılan makine/donanım/yazılım/yayın alımlarının iyi planlanması gerekmektedir. Özellikle yazılım-domain hizmetleri gibi hizmet alımlarının bazı vergisel yükümlülükleri bulunmakta olup, Bakanlık tarafından karşılanmamaktadır. 6-Genel İşletme Giderleri elektrik, su, aidat, muhasebe, seyahat, nakliye, telefon, internet, işletme kuruluş giderleri ve demirbaş kalemlerinden oluşmaktadır. Telefon, elektrik, su, doğalgaz ve internet için elektronik faturalar kabul edilir Bütün faturaların şirket adına veya şirket müdürü adına düzenlenmelidir. 8-Adres değişiklikleri ve yıllık zorunlu defter tasdikleriyle ilgili giderler verilen destekten karşılanır 9-Tekmer veya Teknoparklar dışında kurulan şirketlerde, şirket kurulumu sırasında, belediye, itfaiye gibi kurumlara ödenen harç ya da vergiler karşılanır. Bu harçların toplamı 2000-2500 TL civarındadır. 11-Kira ücretleri karşılanmamaktadır 10-Desteklenen işletme 5 yıl süre ile proje kapsamında yapılan harcama belgeleri ile diğer dokümanları saklamakla yükümlüdür. 7- Demirbaş; çalışma masası, sandalye, dosya dolabı gibi temel ofis malzemelerinden oluşmaktadır. Demirbaş, çalışan personel sayısıyla doğru orantılı olmalıdır. 12- İş fikriyle doğrudan ilgili olmayan klima, buzdolabı, perde, toplantı masası, vs. malzemeler ile kırtasiye (fotokopi, kartuş, kâğıt, vb.) giderleri karşılanmamaktadır. 13- Kartvizit basımı, fuar katılım, tabela, fatura basım ücretleri gibi ücretler tanıtım ve pazarlamaya dâhil olduğundan, karşılanmamaktadır. 14- İş fikri ile ilgili seyahatlere ilişkin taksi ücretleri ödenir. Bunun dışındaki taksi ücretleri ve özel araçların yakıt ücretleri karşılanmamaktadır. • İş planında öngörülmeyen harcamalar ya da değişiklikler için Ek 1’de yer alan dilekçe girişimci tarafından doldurulur ve bir sonraki Dönem Faaliyet Raporu tarihinden en geç 15 gün önce Bakanlığa verilir. S.S.S Türk Vergi Sistemi Bir yılda; - Kurumlar Vergisi - Geçici Vergi - Katma Değer Vergisi - Muhtasar/Stopaj - Sorumlu Sıfatıyla KDV Şirket Kurluş İşlemleri ve Maliyetler Sermaye şirketlerinin kuruluş işlemleri ortalama 3 gün sürmektedir. Şirket kuruluş maliyetleri ortalama 2.500 TL olmakla birlikte TGSD alan girişimciler için söz konusu maliyetler 1.500 TL civarında gerçekleşmektedir. Yeni TTK ile birlikte taahhüt edilen sermayenin dörtte birinin tescil işlemlerinden önce ödenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Asgari Ücretli Çalışanın Şirkete Maliyeti Normal Şirket Brüt Asgari Ücret = 940,50 Çalışana Net Ödenen (AGİ dahil) = 739,80 İşçi SGK Payı (Brüt Ücretin %14'ü) = 131,67 İşçi İşsizlik Sigorta Payı (Brüt Ücretin % 1'i)= 9,40 İşveren SGK Payı (Brüt Ücretin % 19,50'si)= 144,26 İşveren İşsizlik Sigorta Payı( Brüt Ücretin %2'si) = 18,81 Gelir Vergisi Tutarı = 53,41 Damga Vergisi(Brüt Ücretin Binde 66'sı) = 6,21 1.103,56 TL TGSD Şirketi Brüt Asgari Ücret = 940,50 5510 İndirmi = (47,03) 1.056,53 TL Çalışana Net Ödenen (AGİ dahil) = 746,00 İşçi SGK Payı (Brüt Ücretin %14'ü) = 131,67 İşçi İşsizlik Sigorta Payı (Brüt Ücretin % 1'i)= 9,40 İşveren SGK Payı (Brüt Ücretin % 7,25'i)= 68,19 Gelir Vergisi Tutarı (%80 istisna) = 10,69 Damga Vergisi (Tamamı İstisna) = 0,00 984,76 TL İşveren İşsizlik Sigorta Payı( Brüt Ücretin %2'si) = 18,81 (Bakanlıkça Karşılanan Tutar) 1- Başka bir yerde sigortalıyeken şirket kurabilir miyim? Sigortalılık hallerinin birleşmesi ne demektir? TGSD başvurum kabul edilir mi? 2- Sözleşmeyi başvuru sahibinden başkası imzalayabilir mi? 3- Öğretim Görevlileri sorumlu sıfatıyla şirket kurabilirler mi? 4- Şirketimi kurdum, İstediğim tutar üzerinden 4-b primini ödeyebilir miyim? 5- Kurduğum şirket yatırım alırsa vergisel yükümlülüklerim nedir? 6- Şirketimi Teknoparklar'da kurmamın avantajları nelerdir? Teknogirişim Sermayesi Desteği SMMM Hüseyin ASLAN kapsam@kapsamdenetim.com http://www.facebook.com/Kapsamdenetim https://twitter.com/kapsamdenetim Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1512 - Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
Full transcript