Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vad är en bra app?

Stöd för lärare att utvärdera en app.
by

Anders Gerestrand

on 26 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vad är en bra app?

Vad vill du att eleverna ska kunna?
Läroplanens mål
Mål med lektionen
Hur förs informationen över?
Vilka pedagogiska teorier är tillämpbara?
Hur kan appen förstärka lärandet?
Visualisering
Kan den användas ute?
Hur får vi in appen i våra projekt/teman?
Hur kan barnen använda verktygen i andra sammanhang?
Hur blir det naturliga verktyg och ytterligare ett språk för barnen?
Hur kan appen kommunicera med omvärlden?
Hur kan vi lyfta det till en nivå där vi kan göra saker som inte var möjligt förr?
Vad har vi för pedagogisk tanke bakom användandet?
Planering
Praktiskt
Idé
Uppföljning
Genomförande
http://lekmit.wordpress.com/2012/04/23/smekmanadsfasen-gar-aldrig-over/
Lotus diagram
Matematik
Helhet/allsidighet
Språk/kommunikation
Lek
Social kompetens
Skapande
Naturvetenskap/teknik
Hälsa/rörelse
Röd text -aktiviteter med surfplatta
Förskoleserien : lär och lek med surfplatta i förskolan
av
Lena Gällhagen och Elisabeth Wahlström
Blå text- andra aktiviteter
Måste man ha ljud på?
Är den på engelska?
Tycker barnen att appen är motiverande?
Är den användarvänlig?
Gör man samma saker eller kan den används flexibelt?
Ger den feedback på ett bra sätt?
Lotus diagram
Matematik
Helhet/allsidighet
Språk/kommunikation
Lek
Social kompetens
Skapande
Naturvetenskap/teknik
Hälsa/rörelse
Röd text -aktiviteter med surfplatta
Förskoleserien : lär och lek med surfplatta i förskolan
av
Lena Gällhagen och Elisabeth Wahlström
Blå text- andra aktiviteter
rörelselekar
Rollekar
Fjärilsdans
Titta på filmer youtube
Ta bilder och skapa en fjärilsbok
Fjärilsmobil
paint my wings
Spel-fånga fjärilar-Colorflys
Göra fjärilar på pärlplatta
Upptäck mönster-butterfly
Har den reklam, som stör eller gör det lätt att klicka sig vidare av misstag?
Har den "in app purchace"?
Är det enkelt att exportera det som skapats?
Kan barnen själva dokumetera aktiviteten?
Hur gick användarnas diskussionen kring appen?
Vilken är din allmäna upplevelse kring appen?
Kan man jobba kolaborativt med appen?
i appen eller vid sidan
Vilken nivå i Blooms taxonomi stöder appen?
Vilka belöningar får användaren?
Går den att jobba med även fast den är på engelska?
Är de konsumenter eller producenter?
Hur importerar man material till appen?
Vad är det för något ni vill lära ut, jobba med?
Vilka förmågor vill ni jobba med?
Måste man kunna läsa för att använda appen?
Diskussionstestet: kommer den här metoden/tekniska lösningen/programmet/appen leda till att eleverna diskuterar mer? Inte? Gör något annat. @barkersthlm

Går uppg att lösa genom att eleverna enbart anv sitt vardagsspråk? Omformulera uppgiften! @Anna_Kaya
Full transcript