Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Drejtimi ndërkombëtar i burimeve njerëzore

No description
by

Diar Selimi

on 22 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Drejtimi ndërkombëtar i burimeve njerëzore

Hyrje
Para dërgimit të një personi për punë jashtë vendit duhen shikuar një sërë problemesh lidhur me shpërblimin e tij, gjendjen shëndetësore, situatën familjare, gjuha, klima, monedha, kultura, etj.
Dy objektivat kryesore të firmave lidhur me burimet njerëzore: Përzgjedhja dhe mbajtja e fuqisë punëtore dhe rritja e efektivitetit të fuqisë punëtore
Drejtimi i menaxherëve ndërkombëtarë
Sa më e madhe shkalla e ndërkombëtarizimit të firmës, aq më komplekse dhe dinamike janë operacionet e firmës dhe kërkohen njerëz kompetent.
Katër kategoritë kryesore të detyrave jashtë:
1. Mbikqyrja dhe drejtimi i gjithë operacioneve (CEO)
2.Përgjegjësia funksionale për të krijuar e për të mbajtur departamentet e për të siguruar ecurinë e tyre
3. Shfrytëzimi i përvojës së njerëzve të veçantë për analizën, zgjidhjen dhe parashikimin e problemeve
4. Menaxhimi i punonjësve të tjerë të administratës me jaka të bardha apo blu
Kriteret e përzgjedhjes së punonjësve që do të punojnë jashtë vendit
Kandidati duhet të jetë fleksibël, me horizont të gjërë, aftësi personale dhe profesionale, etj.
Kriteret për përzgjedhjen:
Burimet e rekrutimit
Burimet e rekrutimit janë: Kandidatët nga vendi ku ndodhet filiali, nga vendi ku ka qendrën kompania dhe nga qytetarë të një vendi të tretë.
Ju falemnderit
Përmbajtja
Hyrje
Drejtimi i menaxherëve ndërkombëtarë
Kriteret e zgjedhjes së punëtorëve që do të punojnë jashtë vendit
Përzgjedhja dhe orientimi i menaxherëve
Kompensimi i menaxherëve jashtë vendit
Menaxhimi i punëtorëve
Përmirësimi i cilësisë së kushteve të punës
Politikat ndërkombëtare të burimeve njerëzore
Pyetje?
Drejtimi ndërkombëtar i burimeve njerëzore
Mentor: Punuar nga:
Prof. Dr. Miraç Hani Diar Selimi

Përzgjedhja dhe orientimi i menaxherëve
Në përzgjedhjen përfundimtare zakonisht menaxherët përdorin metodat e testimit dhe intervistave
Shoku kulturor ( çorientim psikologjik): Euforia fillestare, Irritimi dhe armiqësimi, përshtatja dhe Rikthimi në shtëpi
Terrorizmi (shok kulturor i dukshëm
Kthimi i menaxherëve në shtëpi (Arsye personale dhe profesionale
Kompensimi i menaxherëve jashtë vendit
Në pagë llogaritet edhe familja, qeraja, ndryshimet e valutave, taksat lokale, etj.
Pagat bazë dhe shtesat që lidhen me to (Hyn paga dhe kostot e jetesës të vendit tjetër)
Shtesa për shërbime jashtë ( jepet me qëllim inkurajimin e menaxherëve të punojnë jashtë)
Shtesa që nuk lidhen me pagat ( për zhvendosjen, lëvizjen, për strehimin, shpenzimet e udhëtimit, etj.
Metodat e pagesës (Metoda më e përhapur është pagesa një pjesë në monedhën vendase dhe pjesa tjetër në monedhën e huaj)
Kompensimi i menaxherëve të vendit pritës (varet nga konkurenca e jashtme)
Menaxhimi i punëtorëve
Strategjia e punës shihet nga 3 perspektiva:
1) Pjesëmarrja e fuqisë punëtore në procesin e drejtimit dhe vendimmarrjes në bizneset e firmës, që ndikon në rezultatet dhe mirëqënien e tyre
2) Roli i angazhimit të sindikatave në këto marrëdhënie
3) Politikat e caktuara të burimeve njerëzore lidhur me përzgjedhjen, trajnimin dhe shpërblimin
Përmirësimi i cilësisë së kushteve të punës
Kemi të bëjmë me përpjekjet që bëhen për zhvillimin personal dhe profesional dhe rritjen e kenaqësisë së punëtorëve.
Riprojektimi i punës
Ndërtimi i skuadrave (grupeve)
Grafiket e punës
Politikat ndërkombëtare të burimeve njerëzore
Të përcaktohet kërkesa për profesione të ndryshme dhe të hartohen e zbatohen programe me qëllim që të sigurohen kur të nevojiten
Sigurohen lehtësime për punëtorët e huaj, si p.sh. kurse gjuhe falas
Kompensimi është çështje kontrakditore, për shkak të dallimeve mes kulturave, legjislacionit, taksimin, etj.
Faktorët që
përcaktojnë
zgjedhjen e
punonjësve
Full transcript