Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Romantika

No description
by

István Balla

on 11 May 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Romantika

Klasszicizmus vs. romantika ókor

nemzetköziség

kiegyensúlyozott arányok

"egész"

műfajok tisztasága középkor

nemzeti jellegzetességek (colour local)

szabálytalan formák

töredék

műfajkeverés, művészetek egysége (Wagner - Gesamtkunstwerk) A klasszicizmus nagy alkotásai a lélek legfelsőbb, legvilágosabb emeletén játszódnak le, a világos tudatban. A romantika nagy korszaka viszont éppen arra törekedett, hogy lehatoljon a lélek pincéibe, bányáiba, a tudat alatti birodalmába. Szerb Antal Szerb Antal Victor Hugo: Hernani
(1830) egy enjambement miatt SORÁTHAJLÁS
pl.
Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh, magyar!

vagy

Se istenek, se állatok
Se növények neve nem maradt
Meg a fejemben
Van egy ablak
Ott dobáltam mindent ki Romantika 1. Érzelmes, ábrándos rajongás, mély érzések iránti fogékonyság. 2. A XIX. sz. első felében uralkodó
az érzelem, a szenvedély, a képzelet jegyében álló
az egyéniség jogát hirdető
a hagyományos klasszikus formákat megbontó
irodalmi, művészeti irányzat. roman 'regény" szóból ered angol: 'regényes jellem, festői táj'

francia: 'kalandos történet'

német (Schlegel): műfajegyesítő (filozófiával, prózával, folklórral vegyülő) költészet A romantika "helye" az utolsó egységes, a legkülönbözőbb művészeteket átható korszak

a modernség kezdete

történelmi környezete a polgári átalakulás

politikai gondolatrendszere a szabadelvűség (liberalizmus)

forradalmak: társadalmi és ipari

előzménye a preromantika: szentimentalizmus és Sturm und Drang Alapvető értéke és célja az egyéni szabadság, amit a polgári szabadságjogok (szólás-, sajtó-, ill. a gyülekezés szabadsága), a törvény előtti egyenlőség, a parlamentarizmus, a népképviselet, az alkotmányosság, az állami beavatkozástól mentes gazdaság (szabad verseny), illetve a közteherviselés biztosítanak.
A modernizációs és nemzeti reformtörekvések, a függetlenségi mozgalmak eszmei alapját képezte. A romantika világképe individualizmus (egyéniségkultusz)


szubjektivizmus (személyesség)


történetiség


természetkultusz


szabadságeszmény


elvágyódás eredetiség;
belső világ: álmok, vágyak, tudattalan;
természetfeletti ösztön, ihlet

csak a szubjektum valóságos - ábrázolás helyett kifejezés


középkor
nemzeti gyökerek
történeti szemléletmód (az értelmezés történelmi tapasztalat)

a természet a személyiség belső tartalmainak kivetülése
egyetemes együttérzés

alkotói szabadság (külső forma helyett belső forma)
lázadás
intuíció (megérzés)

eszmény és valóság ellentétét a hit már nem tudja feloldani

térben, időben távoli vagy képzeletbeli világokba vágyódás
egzotikum zseni = őrült? A romantika esztétikai-poétikai jellemzői a kánonok elvetése, eredetiségvallomásosságművészeti ágak, műfajok keveredésenyelvproblémaszándékos töredékességmagánmitológiák a mintakövetés elutasítása, a kifejezés szabadsága, a tartalom megteremti a maga formáját; az alkotás nem ésszerű, hanem teremtő tevékenység (ihlet) élmény
magánbeszédszerű megszólalás
líra az irodalom festői és érzelemkifejező, a festészet, zene irodalmias (pl. programzene)
műnemek keveredése( pl. drámai költemény, verses regény) egyéni jelképzés (köznyelv vagy saját nyelv)
az irodalom befogadása problematikussá válik
művész és közönség távolodása az Abszolút elérhetetlen a mű töredékes

az eszményit felidéző alkotói tevékenység zárt műalkotás a nagy közösségi mítoszok "kihaltak"
egyedi mítoszok, nincs közös világmagyarázat Festészet Eugéne Delacroix 1798 - 1863 Francisco de Goya 1746 - 1828 Caspar David Friedrich 1774 - 1840 Jacques-Louis David: Szabin nők elrablása (1799) Theodore Gericault: Medúza tutaja (1819) William Turner: Eső, gőz, sebesség Építészet, szobrászat neogótika új anyagok (öntöttvas, üveg) keleties romantika Zene A zenei élet nyilvánossá válik. előadóművészet (virtuozitás) - Frédéric Chopin. Liszt Ferenc színpadi zene, opera - Giuseppe Verdi, Richard Wagner romantikus dal - Robert Schumann, Franz Schubert népzene hatása

programzene

szokatlan harmóniák

nagyzenekari hangszerelés részlet a Rajna kincse (1869) c. operából Irodalmi műfajok történelmi regény

kalandregény

detektívregény drámai költemény

ballada

verses regény dal

elégia

rapszódia IRÓNIA
(folyt. köv.)
Full transcript