Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Burjua islahatları

No description
by

Ferhad Whosayinn

on 29 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Burjua islahatları

Azərbaycan XIX əsrin
ikinci yarısında

İslahata görə:

İnzibati islahatlar
Bakı XIX əsr
Qubernator bağı
1859-cu il
1889-cu ildə Bakıda konka (at dəmiryolu) açıldı
Burjua islahatları
İqtisadiyyatı müstəmləkə istismarı şəraitinə uyğunlaşdırmaq, məhsuldar qüvvələrin və kapitalizmin inkişafı yolundakı maneələri aradan qaldırmaq üçün Rusiya hakim dairələri Cənubi Qafqazda da kəndli islahatı keçirməyə məcbur oldular.
Nəqliyyat
1883-cü ilin aprelində Cənubi Qafqazda Tiflis-Bakı dəmiryolu
Rabitə
Teleqraf xətləri
Kənd təsərrüfatı
1870-ci il 14 may
Yelizavetpol, Bakı, İrəvan
və qismən Tiflis quberniyaları
”ali müsəlman silki”ndən olan
şəxslərin torpaqlarında sakin
olan kəndlilərin torpaq
quruluşu haqqında
"Əsasnamə"
1866-cı il
məhkəmə islahatı
İlk addım
1861-ci ilin iyununda Cənubi Qafqaz diyarının mərzləşdirilməsi haqqında “Əsasnamə”
İkinci addım
1866-cı ildə Bakı, Şuşa, Tiflis və İrəvan bəy komissiyalarının yaradılması
II Aleksandr
keçmiş silki məhkəmələr ləğv edilir və bütün silklər üçün vahid məhkəmələr yaradılırdı
məhkəmə iclasları açıq keçirilirdi
Rusiyada hakimlər seçildiyi halda, Azərbaycanda onlar yalnız ruslardan təyin olunurdu
məhkəmə iclasları rus dilində aparılırdı
Qafqazda bütün hakimiyyət
Canişin

Quberniyalarda
hakimiyyət


Qubernator
Qəzalarda hakimiyyət
Qəza rəisləri
İcraedici orqan
Şəhər bələdiyyəsi
1883-cü ildə Qafqaz canişinliyi ləğv edildi
Qafqazın idarəsi
Dumanın fəaliyyətinə nəzarət edirdi
Mülki hissə üzrə rəisə
tapşırıldı

kənd təsərrüfatında təkmil alətlərin tətbiqi;
ticarət əkinçiliyinin, ilk növbədə texniki bitki sahəsinin genişlənməsi;
təsərrüfatın bəzi sahələrinin məhsul istehsalında ixtisaslaşması.
Mərdəkanda bağçılıq
məktəbi açdırdı
1896-cı ildə “Yevlax mülkü”nü
satın aldı
bağçılığa və üzümçülüyə
kömək etdi
muzdlu əməkdən geniş istifadə olundu
H.Z.Tağıyev
1850-ci il
“Qafqaz kənd təsərrüfatı cəmiyyəti”
1887-ci il
“Qafqaz ipəkçilik stansiyası”
1890-cı il
təkmil əkinçilik alətlərinin tətbiqində
mühüm rolu oldu
kümdarlıqda - ipəkçilikdə canlanma baş verdi
Sudan istifadə haqqında
Əsasnamə
Qafqaz Su Müfəttişliyi
inzibati şəxslər
mirab
cuvar
1871-ci ildə Balaxanıda buruqla ilk neft quyusu qazılıb istifadəyə verildi
1873-cü ildə Balaxanıda ilk dəfə
neft fontanı vurdu
1873-cü il Qara şəhər adlanan zavodlar rayonu
1879-cu il
“Nobel qardaşları
şirkəti”
1879-cu ildən etibarən
Bakı neftinin və neft məhsullarının Rusiya bazarlarına çıxarılmasında tanker tipli gəmilərdən istifadə olunmağa başlandı.
Zoroastr (“Zərdüşt”)
Bakı ilə Həştərxan arasında hərəkətə başladı.
1884-cü il
Neft Sənayeçiləri Qurultayı
Neft sənayesi
1878-ci ildə Bibiheybətdə qazılan
neft quyusu fontan vurdu
hökumət qarşısında neft sənayeçilərinin mənafeyini müdafiə edirdi;
neft maqnatlarını yüksək mənfəətlə təmin etməyə çalışırdı;
fəhlə hərəkatına qarşı mübarizənin təşkili ilə məşğul olurdu
1900-cü ildə Biləcəri stansiyasını Petrovsk (Mahaçqala) ilə birləşdirən dəmiryol xətti
Dəmiryolu stansiyalarından qəza mərkəzlərinə
şose yolları çəkilişi
1864-cü ildə Tiflis-İrəvan-Naxçıvan-Culfa
1868-ci ildə Bakı-Tiflis
İlk mərkəzləşdirilmiş telefon
stansiyası
1886-cı il
Full transcript